Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Ziraat Fakültesi - Zootekni - ZootekniProgram Tanımları
Kuruluş
Ziraat Fakültesinin bir bölümü olarak 2009 yılında kurulmuştur. Zootekni bölümü 1 Doç. Dr. 2 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere 3 öğretim üyesi, 2'si Dr. Arş. Gör. olmak üzere 3 Arş. Görevlisi ile eğitim öğretim faaliyeti yürütmektedir. Bölümümüzde, Yüksek Lisans programı mevcut olup, 20 Yüksek Lisans öğrencisi bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Ziraat Mühendisliği-Zootekni alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Zootekni Programına öğrenci kabulü “Iğdır Üniversitesi" anasayfasında yer alan “IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KAYIT, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ" başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz uygulamaya geçmediğinden önceki öğrenmenin tanınması başlatılmamıştır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Zootekni Programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bölümün temel amacı, Hayvan Yetiştirme ve ıslahı, Yemler ve Hayvan Besleme, ve Biyometri Genetik konularında eğitim-öğretim ve araştırma yapmaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Zootekni Bölümü mezunları, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri, araştırma enstitülerinde ve diğer çeşitli resmi kuruluşlarda,tarımsal amaçlı kooperatiflerde, Tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalarda (yem, vb.), özel yem fabrikaları ve çiftlikler gibi özel kuruluşlarda çalışabilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Zootekni Bölümü mezunları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri, araştırma enstitülerinde ve diğer çeşitli resmi kuruluşlarda,tarımsal amaçlı kooperatiflerde, Tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalarda (yem, vb.), özel yem fabrikaları ve çiftlikler gibi özel kuruluşlarda çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları durumunda kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Not değerlendirmesi bağıl sistemde yapılır. Sınav değerlendirmeleri IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'inin 27. Başarı notu; yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl/yıl sonu ve/veya bütünleme sınavı notlarından hesaplanır. Yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavının başarı notuna katkısı, %60 olacak şekilde belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'inin "Mezuniyet, diploma, diploma eki ve sertifika" bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç. Dr. Ali İhsan ATALAY Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü +90 476 223 00 10 / 4063
Bölüm Olanakları
https://ziraat.igdir.edu.tr/ziraat-fakultesi-bolumler-zootekni-bolumu Doç. Dr. Ali İhsan ATALAY Anabilim Dalı Başkanı YEMLER VE HAYVAN BESLEME ANABİLİM DALI ali.ihsan.atalay@igdir.edu.tr 4063/****** Dr. Öğr. Üye. Mehmet Kazım KARA Anabilim Dalı Başkanı BİYOMETRİ VE GENETİK ANABİLİM DALI kazim.kara@igdir.edu.tr 4071/***** Dr. Öğr. Üye. Emrah KAYA Anabilim Dalı Başkanı HAYVAN YETİŞTİRME ANABİLİM DALI emrah.kaya@igdir.edu.tr 4092/***** Dr. Arş. Gör. Cem TIRINK Akademisyen BİYOMETRİ VE GENETİK ANABİLİM DALI cem.tirink@igdir.edu.tr 4094/***** Dr. Arş. Gör. Ahmet Erhan KARAHAN Akademisyen BİYOMETRİ VE GENETİK ANABİLİM DALI ahmet.erhan.karahan@igdir.edu.tr 4033/***** Arş. Gör. Ramazan TOSUN Akademisyen YEMLER VE HAYVAN BESLEME ANABİLİM DALI ramazan.tosun@igdir.edu.tr 4094

Program Çıktıları
1Ziraat Mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgileri edinir.
2Zootekni alanında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirebilme, yorumlama ve uygulama yapabilme becerisi
3Zootekni alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi
4Zootekni alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi
5Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara ve gelişmelere duyarlı olma becerisi
6Zootekni alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme becerisi
7.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1111112
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900001089 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 0 0 5
2 9900001013 BOTANİK Zorunlu 3 0 0 4
3 9900001022 FİZİK Zorunlu 3 0 0 4
4 9900001045 KİMYA Zorunlu 3 0 0 4
5 9900001081 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 5
6 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
7 9900001079 ZOOLOJİ Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 19 0 0 27
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701502100 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 4
2 9900001025 GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 4
3 9900001031 GENETİK Zorunlu 2 2 0 5
4 0701502101 HAYVAN EKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 5
5 9900001107 İSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
6 9900001068 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 5
7 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 14 6 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900001101 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 5
2 9900001030 GENEL SU ÜRÜNLERİ Zorunlu 3 0 0 4
3 9900001064 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 5
4 9900001065 TARIM MAKİNELERİ Zorunlu 2 2 0 5
5 9900001119 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA Zorunlu 2 2 0 5
6 9900001120 TARLA BİTKİLERİ Zorunlu 2 0 0 5
7 9900000115 YABANCI DİL -I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 16 4 0 31
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900001002 BAHÇE BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 5
2 9900001012 BİTKİ KORUMA Zorunlu 2 2 0 5
3 9900001095 ENSTRÜMENTAL ANALİZ Zorunlu 2 0 0 5
4 9900001032 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 5
5 0701504100 HAYVAN YETİŞTİRME İLKELERİ Zorunlu 2 2 0 4
6 9900001072 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
7 9900000215 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 14 10 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701505100 ANATOMİ VE FİZYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 5
2 9900001000 ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI Zorunlu 2 2 0 4
3 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
4 0701505101 HAYVAN BESLEME Zorunlu 2 2 0 5
5 9900000124 MESLEKİ YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
6 0701505000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 4
7 0701505102 YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
8 0701505103 YEMLER BİLGİSİ VE YEM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 14 8 0 28
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701506100 ARICILIK Zorunlu 2 2 0 5
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 0701506101 BESLEME FİZYOLOJİSİ VE METABOLİZMA Zorunlu 3 0 0 4
4 0701506102 ÇAYIR - MERA Zorunlu 2 2 0 4
5 0701506103 HAYVAN ISLAHI Zorunlu 2 2 0 5
6 9900000224 MESLEKİ YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
7 0701506000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 2
8 0701506104 ÜREME BİYOLOJİSİ VE SUNİ TOHUMLAMA Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 15 6 0 28
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701507102 İLETİŞİM BECERİLERİ VE DANIŞMANLIK Zorunlu 1 2 0 6
2 0701507103 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 6
3 0701507104 KÜMES HAYVANLARI BESLEMESİ Zorunlu 3 0 0 4
4 0701507105 KÜMES HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 5
5 9900001054 MEZUNİYET ÇALIŞMASI (YILLIK) Zorunlu 0 4 0 2
6 0701507000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 2
7 9900001062 SOSYAL-KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS Seçmeli - - - 4
8 0701507107 SÜT SIĞIRCILIĞI Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 15 12 0 34
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701508100 ÇİFTLİK HAYVANLARININ UYGULAMALI YEMLENMESİ Zorunlu 2 2 0 4
2 0701508101 ET SIĞIRCILIĞI Zorunlu 2 2 0 4
3 0701508103 HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 4
4 0701508107 HAYVANSAL ÜRETİM TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 4
5 0701508000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 4
6 9900001154 SOSYAL- KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS Seçmeli - - - 4
Toplam 13 6 0 24
 
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701105100 BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
2 0701105100 BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
3 0701105101 ÇAYIR - MERA AMENAJMANI Seçmeli 2 2 0 4
4 0701105101 ÇAYIR - MERA AMENAJMANI Seçmeli 2 2 0 4
5 0701105102 KEYF VE BAHARAT BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
6 0701105102 KEYF VE BAHARAT BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
7 0701105103 TARLA BİTKLERİ KALİTE STANDARTLARI VE DEPOLAMA Seçmeli 3 0 0 4
8 0701105103 TARLA BİTKLERİ KALİTE STANDARTLARI VE DEPOLAMA Seçmeli 3 0 0 4
9 0701205103 GENEL BAĞCILIK Seçmeli 2 2 0 4
10 0701205103 GENEL BAĞCILIK Seçmeli 2 2 0 4
11 0701205104 SERİN İKLİM SEBZE TÜRLERİ Seçmeli 2 2 0 4
12 0701205104 SERİN İKLİM SEBZE TÜRLERİ Seçmeli 2 2 0 4
13 0701305102 BÖCEK MORFOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
14 0701305102 BÖCEK MORFOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
15 0701305103 GENEL HERBOLOJİ Seçmeli 2 2 0 4
16 0701305103 GENEL HERBOLOJİ Seçmeli 2 2 0 4
17 0701305116 PEYZAJ ALANLARINDA HYDROSEEDING Seçmeli 2 2 0 0
18 0701305117 TOPRAK KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
19 0701405102 TARIM İŞLETMELERİNİN ANALİZİ VE PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 4
20 0701405102 TARIM İŞLETMELERİNİN ANALİZİ VE PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 4
21 0701405103 TARIMSAL İŞLETMECİLİK Seçmeli 3 0 0 4
22 0701405103 TARIMSAL İŞLETMECİLİK Seçmeli 3 0 0 4
23 9900001008 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Seçmeli 2 2 0 4
24 9900001008 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Seçmeli 2 2 0 4
25 9900001011 BİTKİ GENETİĞİ VE SİTOGENETİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
26 9900001011 BİTKİ GENETİĞİ VE SİTOGENETİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
27 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701106100 BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 2
2 0701106100 BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 2
3 0701106101 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 2
4 0701106101 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 2
5 0701106102 ÇAYIR - MERA ISLAHI Seçmeli 2 2 0 2
6 0701106102 ÇAYIR - MERA ISLAHI Seçmeli 2 2 0 2
7 0701106103 YAĞ BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 2
8 0701106103 YAĞ BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 2
9 0701206101 BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 2 0 2
10 0701206102 MEYVE YETİŞTİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 2
11 0701206102 MEYVE YETİŞTİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 2
12 0701206103 SICAK İKLİM SEBZE TÜRLERİ Seçmeli 2 2 0 2
13 0701206103 SICAK İKLİM SEBZE TÜRLERİ Seçmeli 2 2 0 2
14 0701306101 BİTKİ BAKTERİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 0 2
15 0701306101 BİTKİ BAKTERİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 0 2
16 0701306103 BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 0 2
17 0701306103 BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 0 2
18 0701306105 BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 2
19 0701306105 BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 2
20 0701306114 PEYZAJ ALANLARINDA REKREASYON ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 2 0 0
21 0701306115 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Seçmeli 2 2 0 2
22 0701306115 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Seçmeli 2 2 0 2
23 0701406100 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE TARIMI Seçmeli 2 0 0 2
24 0701406100 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE TARIMI Seçmeli 2 0 0 2
25 0701406101 EKONOMİSTLER İÇİN İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 2
26 0701406101 EKONOMİSTLER İÇİN İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 2
27 0701406102 TARIM MUHASEBESİ Seçmeli 2 2 0 2
28 0701406102 TARIM MUHASEBESİ Seçmeli 2 2 0 2
29 0701406103 TARIMSAL KIYMET TAKDİRİ VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 0 0 2
30 0701406103 TARIMSAL KIYMET TAKDİRİ VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 0 0 2
31 0701406104 ÜRETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 2
32 0701406104 ÜRETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 2
33 9900001078 YABANCI OTLAR VE SAVAŞIMI Seçmeli 2 2 0 2
34 9900001078 YABANCI OTLAR VE SAVAŞIMI Seçmeli 2 2 0 2
35 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701507100 AT YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
2 0701507100 AT YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
3 0701507101 HAYVANCILIKTA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 2
4 0701507101 HAYVANCILIKTA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 2
5 0701507106 ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 2 0 0 2
6 0701507106 ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 2 0 0 2
SOSYAL-KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0200002102 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
2 0200002102 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
3 0200005119 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ - I Seçmeli 2 0 0 4
4 0200005119 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ - I Seçmeli 2 0 0 4
5 0200007101 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 4
6 0200007101 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701508102 HAYVAN DAVRANIŞLARI VE HAYVAN REFAHI Seçmeli 2 0 0 4
2 0701508102 HAYVAN DAVRANIŞLARI VE HAYVAN REFAHI Seçmeli 2 0 0 4
3 0701508104 HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
4 0701508104 HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
5 0701508105 HAYVANCILIKTA ORGANİZASYON Seçmeli 2 0 0 4
6 0701508105 HAYVANCILIKTA ORGANİZASYON Seçmeli 2 0 0 4
7 0701508106 HAYVANCILIKTA PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 4
8 0701508106 HAYVANCILIKTA PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 4
SOSYAL- KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0200002102 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
2 0200002102 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
3 0200005119 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ - I Seçmeli 2 0 0 4
4 0200005119 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ - I Seçmeli 2 0 0 4
5 0200007101 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 4
6 0200007101 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 4
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr