Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0200007101ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİSeçmeli474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciyi Çağdaş İslam düşüncesi´nin temel kavramları ve ana akımları konusunda bilgi sahibi kılmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Modernleşme Teorilerine dair bilgileri ifade edebilir.
2Modernleşme Teorilerine dair bilgileri ifade edebilir.
3Osmanlı´da, ve genel olarak İslam Dünyası´nda, gelişen Reformist Hareketleri sebep ve sonuçlarıyla birlikte ifade edebillir.
4Osmanlı´da, ve genel olarak İslam Dünyası´nda, gelişen Reformist Hareketleri sebep ve sonuçlarıyla birlikte ifade edebillir.
5Modern dönemde ortaya çıkan yeni entellektüel ve politik hareketleri yorumlayabilir.
6Modern dönemde ortaya çıkan yeni entellektüel ve politik hareketleri yorumlayabilir.
7Çağdaş Türk Düşüncesi´nin temel metinlerini ve bu metinler etrafında dönen tartışmaları ifade edebilir.
8Çağdaş Türk Düşüncesi´nin temel metinlerini ve bu metinler etrafında dönen tartışmaları ifade edebilir.
9Derste ele alınan entellektüel ve politik hareketlerin günümüzdeki etkilerini yorumlayabilir.
10Derste ele alınan entellektüel ve politik hareketlerin günümüzdeki etkilerini yorumlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çağdaş islam düşüncesi temel konu ve problemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Modernleşme Teorileri
2Modernleşme ve Gelenek: "Kadim" ve "Cedid" Kavramları
3Reformist Hareketlerin Doğuşu ve Ana Akımlar
4Mektepleşme Süreci ve Bilgi - Bilim Anlayışındaki Değişim
5Medrese - Mektep İkiliği ve Bunun Doğurduğu Problemler
6Rejim Tartışmaları ve İslam Siyaset Düşüncesi´ndeki Değişimler
7Meşrutiyet Fikri ve Bu Fikrin Dini Kavramlarla Açıklanıp Yorumlanması
8Ara Sınav
9İslam´ın Yeni Yorumlarının Ortaya Çıkışı
10Gerçek İslam - Tarihi İslam Tartışmaları
11Ahlak Anlayışı ve Gündelik Hayattaki Değişimler
12Ahlaki Kavramların Tanım ve Hiyerarşilerindeki Değişiklikler
13Pasif Birey - Pasif Toplum ve Aktif Birey - Aktif Toplum Tartışmaları
14Dönemin Entellektüel ve Politik Ekolleri
15Bu Ekollerin Temsilcileri ve Temel Görüşleri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hocanın ders notu ve slaytı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)3
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1  3    
ÖÇ2   5   
ÖÇ3 42 3  
ÖÇ4    2  
ÖÇ5 3     
ÖÇ6       
ÖÇ7       
ÖÇ8       
ÖÇ9       
ÖÇ10       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr