Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900001031GENETİKZorunlu125
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Genetik uygulamalar temelde, ekonomik öneme sahip bitki ve hayvanların verim potansiyelleri ve ürün kalitesinin iyileştirilmesini kapsar. Bu suretle genetik alanındaki çok geniş bilgilerin, kuramsal düzeyde öğretilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Genetiğin temel kavramlarını ve genetik biliminin tarımsal uygulama alanındaki yerini öğrenir.
2Genetiğin temel kavramlarını ve genetik biliminin tarımsal uygulama alanındaki yerini öğrenir.
3Biyo-çeşitlilik açısından genetiğin önemini kavrar.
4Biyo-çeşitlilik açısından genetiğin önemini kavrar.
5DNA ve genlerin yapısı ve fonksiyonu ile bunların döllere aktarılması konusunda bilgi birikimi sağlar.
6DNA ve genlerin yapısı ve fonksiyonu ile bunların döllere aktarılması konusunda bilgi birikimi sağlar.
7Tarımsal üretimde yeni biyolojik değişimleri öğrenir.
8Tarımsal üretimde yeni biyolojik değişimleri öğrenir.
9Genetik Mühendisliği’nin bilim ve teknolojiye sağlayacağı katkıyı kavrar.
10Genetik Mühendisliği’nin bilim ve teknolojiye sağlayacağı katkıyı kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Giriş, Monohibrit Kalıtım Kalıtımın Sitolojik Temelleri, Dihibrit Kalıtım Uyum Derecesi ve İhtimal Kuralları, Gen Bağlılığı-Parça Değiş Tokuşu- Kromozom Haritaları Çoklu Alleller, Pseudoalleller ve Kan Gruplarının Kalıtımı İstatsitik Kavram ve Araçlar, Cinsiyetin Belirlenmesi Cinsiyete Bağlı Kalıtım Kromozomal Sapmalar Populasyon Genetiği Genetik Materyalin Tanımlanması Protein Sentezi Genetik Şifre Genlerin Moleküler Yapısı Gen Faaliyetinin Ayarlanması, Sitoplazmik Kalıtım Genetik Mühendisliği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, Monohibrit Kalıtım
2Kalıtımın Sitolojik Temelleri, Dihibrit Kalıtım
3Uyum Derecesi ve İhtimal Kuralları, Gen Bağlılığı-Parça Değiş Tokuşu- Kromozom Haritaları
4Çoklu Alleller, Pseudoalleller ve Kan Gruplarının Kalıtımı
5İstatistik Kavram ve Araçlar, Cinsiyetin Belirlenmesi
6Cinsiyete Bağlı Kalıtım
7Kromozomal Sapmalar
8Ara Sınav
9Populasyon Genetiği
10Genetik Materyalin Tanımlanması
11Protein Sentezi
12Genetik Şifre
13Genlerin Moleküler Yapısı
14Gen Faaliyetinin Ayarlanması, Sitoplazmik Kalıtım
15Genetik Mühendisliği
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Soysal, M.İ. (2006), Genetik “Soya Çekim Bilgisi” Ders Notları, 4. Baskı, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Zootekni Genetik A.B.D 2006, Tekirdağ ISBN:9944-5405-0-1 Klug,S.W., Cummings M.R.(2003) Genetik Kavramlar(Altıncı Baskıdan Çeviri). Palme Yayıncılık, Eylül, 2003,ISBN:975-8624-21-0 Tamarin, R.H. (1999), Principles of Genetics.(Sixth Edition) University of Massachusetts Lowell, ISBN:0-697-35462-8
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)160
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1 2     
ÖÇ2   1   
ÖÇ3  2    
ÖÇ4    3  
ÖÇ5     1 
ÖÇ6       
ÖÇ7       
ÖÇ8       
ÖÇ9       
ÖÇ10       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr