Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0701105100BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Buğdaygil yem bitkileri türlerinin önemi, hayvanlara faydaları, kullanım alanları, bitkisel özellikleri iklim ve toprak istekleri ve bu bitkilerin yetiştirme teknikleri konularında bilgi sunulması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Buğdaygil yem bitkilerinin önemi
2Buğdaygil yem bitkilerinin önemi
3Buğdaygil yem bitkilerinin hayvanlara faydaları
4Buğdaygil yem bitkilerinin hayvanlara faydaları
5Buğdaygil yem bitkilerinin kullanım alanları
6Buğdaygil yem bitkilerinin kullanım alanları
7Buğdaygil yem bitkilerinin bitkisel özellikleri
8Buğdaygil yem bitkilerinin bitkisel özellikleri
9Buğdaygil yem bitkilerinin iklim ve toprak istekleri
10Buğdaygil yem bitkilerinin iklim ve toprak istekleri
11Buğdaygil yem bitkilerinin yetiştiriciliği
12Buğdaygil yem bitkilerinin yetiştiriciliği
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Buğdaygil yem bitkilerinin önemi, hayvanlara faydaları, kullanım alanları, yetiştirilmesi, hasat ve harmanı gibi konuları içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Buğdaygil yem bitkilerinin önemi ve bitkisel özellikleri
2Çok yıllık çim (Lolium perenne) önemi, özellikleri ve yetiştiriciliği
3Ayrık türleri (Agropyron sp.) önemi, özellikleri ve yetiştiriciliği
4Köpek dişi (Cynodon dactylon) önemi, özellikleri ve yetiştiriciliği
5Domuz ayrığı (Dactylis glomerata) önemi, özellikleri ve yetiştiriciliği
6Kılçıksız brom (Bromus inermiş) önemi, özellikleri ve yetiştiriciliği
7Yumak türleri (Festuca sp.) önemi, özellikleri ve yetiştiriciliği
8Ara Sınav
9Salkım otu (Poa sp.) önemi, özellikleri ve yetiştiriciliği
10Çayır kelp kuyruğu (Phleum pratense) önemi, özellikleri ve yetiştiriciliği
11Tilki Kuyruğu (Alopecurus sp.) önemi, özellikleri ve yetiştiriciliği
12Yem kanyaşı türleri (Phalaris sp.) önemi, özellikleri ve yetiştiriciliği
13Buğdaygil yem bitkilerinin silaj yapımında kullanılması
14Buğdaygil yem bitkilerinin yeşil alanda kullanılması
15Darı türleri (Panicum sp.) önemi, özellikleri ve yetiştiriciliği
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Avcıoğlu, R., Hatipoğlu, R., Karadağ, Y. 2009. Yem Bitkileri. T.c. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Manga, İ., Acar, Z., Ayan, İ., 1994. Buğdaygil Yem Bitkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gençkan, M. S., 1983. Yem Bitkileri Tarımı. Ege üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:467
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi11717
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)115
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1  2    
ÖÇ2    3  
ÖÇ3   3   
ÖÇ4     4 
ÖÇ5 1     
ÖÇ6       
ÖÇ7       
ÖÇ8       
ÖÇ9       
ÖÇ10       
ÖÇ11       
ÖÇ12       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr