Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0701306101BİTKİ BAKTERİ HASTALIKLARISeçmeli362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı; dünyada ekonomik düzeyde kayıplara sebep olan bitki patojeni bakterileri, hastalık gelişiminde çevresel faktörlerin rolü, bitki patojeni bakterin izolasyonu ve tanısında kullanılan metotlar, hastalığın yönetimi, patojenlerin hastalık yapma mekanizmaları ve bitkilerin dayanıklılık mekanizmalarını öğrenmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Bitki Koruma alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, bu alandaki problemleri çözmeye yönelik öneriler geliştirebilmek.
2Bitki Koruma alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, bu alandaki problemleri çözmeye yönelik öneriler geliştirebilmek.
3Bitki Koruma alanındaki uygulamalarda karşılaşabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
4Bitki Koruma alanındaki uygulamalarda karşılaşabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
5Bitki Koruma alanında veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak.
6Bitki Koruma alanında veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak.
7Bitki Koruma ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek.
8Bitki Koruma ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek.
9Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanmak.
10Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanmak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dünyada ekonomik düzeyde kayıplara sebep olan bitki patojeni bakterileri, hastalık gelişiminde çevresel faktörlerin rolü, bitki patojeni bakterin izolasyonu ve tanısında kullanılan metotlar, hastalığın yönetimi, patojenlerin hastalık yapma mekanizmaları ve bitkilerin dayanıklılık mekanizmaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bitki bakteriyel hastalıklarının kontrolü
2Hastalık gelişiminde çevresel faktörlerin rolü, bitki bakteri hastalıkların tanısında kullanılan metotlar
3Patojenlerin hastalık yapma mekanizmaları ve bitkilerin dayanıklılık mekanizmaları
4Bitki patojeni Acidovorax ve Agrobacterium türleri
5Bitki patojeni Clavibacter türleri
6Bitki patojeni Erwinia ve Pantoea türleri
7Bitki patojeni Pseudomonas türleri
8Ara Sınav
9Bitki patojeni Pseudomonas türleri
10Bitki patojeni Ralstonia, Streptomyces ve Spiroplasma türleri
11Bitki patojeni Xanthomonas türleri
12Bitki patojeni Xanthomonas türleri
13Bitki patojeni Xanthomonas türleri
14Bitki patojeni Xylella ve Xylophylus türleri
15Bitki patojeni Candidatus türleri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hocanın ders notu ve slaytı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1   3   
ÖÇ2 2     
ÖÇ3    4  
ÖÇ4  4    
ÖÇ5     5 
ÖÇ6       
ÖÇ7       
ÖÇ8       
ÖÇ9       
ÖÇ10       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr