Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0701106101BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİSeçmeli362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders bitki biyoteknolojisinin temel prensiplerini; yetişme aşamasında gen haritalama; bitkilerin gelişiminde transgenik yaklaşımları içerir. Laboratuvardan markete teknoloji transferi aktarılacak ve ayrıca gen haritalama, klonlama, transfer ve ekpresyon açıklanacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Bitkisel üretimde biyoteknolojik çalışmaların yerini ve uygulama alanlarını kavrama becerisi
2Bitkisel üretimde biyoteknolojik çalışmaların yerini ve uygulama alanlarını kavrama becerisi
3Türkiye’de ve dünyada yapılan biyoteknolojik çalışmalar hakkında bilgi sahibi olabilme
4Türkiye’de ve dünyada yapılan biyoteknolojik çalışmalar hakkında bilgi sahibi olabilme
5Biyoteknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve değerlendirebilme
6Biyoteknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve değerlendirebilme
7Kalite konularında bilinç sahibi olabilme
8Kalite konularında bilinç sahibi olabilme
9Etik ve sosyal sorumluluk bilgisine sahip olabilme
10Etik ve sosyal sorumluluk bilgisine sahip olabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Giriş, Tarımda transgenik organizmaların kullanılması, Bitki genetiği, DNA Ekstraksiyonu, Elektroforez - BADNA Parmak izi, Yeniden üretim fizyolojisi, Temel embriyo transferi ve kriyojenikler, Bitki doku kültürü ve araştırma, Herbisit toleransı, Zararlı direnci, Bitki mikrop etkileşimleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Biyoteknolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi
2Gen yapı ve fonksiyonları
3Rekombinant DNA teknolojisi ve kullanımı
4DNA izolasyonu, analizi, elektroforetik yöntemler
5DNA belirteç tekniği
6Herbisitlere dayanıklı bitkiler
7Herbisitlere dayanıklı bitkiler
8Ara Sınav
9Böceklere dayanıklı bitkiler
10Virüslere dayanıklı bitkiler
11Besin içeriği değiştirilen bitkiler
12Teknoloji koruma sistemi
13GDO nedir?
14GDO’larla ilgili yasal düzenlemeler
15GDO’larla ilgili risk ve endişeler
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Engelhard, M., Hagen, K., Boysen, M. (edt) 2009. Genetic engineering in livestock: New applications and interdisciplinary perspectives. Springer-verlag Heidelberg. ISBN 978-3-540-85842-3 Murray,J.D., Anderson,G. B., Oberbauer, A.M., McGloughlin.M. M. 1999. Transgenic Animals in Agriculture. CABI Publishing, ISBN 0851992935 Kaymakçı, M. 2006. Üreme Biyolojisi (Dördüncü Baskı). E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No:503, Bornova-İzmir. Primrose,S.B. and R.M.Tywyman.2008. Principles of Gene Manipulation and Genomics.Blackwell.ISBN.978-1-4051-3544-3 Australia
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)61
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1 3  4  
ÖÇ2  5  2 
ÖÇ3 4     
ÖÇ4   2 3 
ÖÇ5 4     
ÖÇ6       
ÖÇ7       
ÖÇ8       
ÖÇ9       
ÖÇ10       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr