Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0701406104ÜRETİM EKONOMİSİSeçmeli362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; üretim ekonomisi teorisinin temellerini öğrenmesini, üretim ekonomisinin işletmelerde kaynak kullanımı sorununun çözümünde kullandığı yöntemleri kavramasını ve bu yöntemleri uygulamaya aktarabilme becerisini kazanmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Üretim teorisinin esaslarını kavrayabilme
2Üretim teorisinin esaslarını kavrayabilme
3Üretim teorisinden edindiği bilgileri uygulamaya aktarabilme ve sonuçları yorumlayabilme
4Üretim teorisinden edindiği bilgileri uygulamaya aktarabilme ve sonuçları yorumlayabilme
5Fiziki faktör-ürün, faktör-faktör ve ürün-ürün ilişkilerini ekonomik açıdan değerlendirebilme
6Fiziki faktör-ürün, faktör-faktör ve ürün-ürün ilişkilerini ekonomik açıdan değerlendirebilme
7Alternatif faktör (girdi) ve ürün bileşimleri arasında seçim yapabilme
8Alternatif faktör (girdi) ve ürün bileşimleri arasında seçim yapabilme
9İşletmecilere kaynakların etkin kullanımı konusunda yol gösterebilme
10İşletmecilere kaynakların etkin kullanımı konusunda yol gösterebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* Üretim ekonomisinin tanımı, amaçları ve diğer bilimlerle ilişkisi * Tarımsal üretimin özellikleri * Üretim ve masraf fonksiyonları (azalan verimler yasası, temel kavramlar, klasik üretim fonksiyonu, masraf fonksiyonu) * Faktör-ürün analizi (optimum girdi kullanım düzeyi) * Faktör-faktör analizi (girdiler arasındaki ilişkiler, eş ürün eğrileri, en düşük maliyetli girdi bileşimi) * Ürün-ürün analizi (ürünler arasındaki ilişkiler, üretim olanakları eğrisi, optimum ürün bileşimi)* Ölçek ekonomisi * Teknik ilerleme ve tarım
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı
2Üretim teorisi, üretim ekonomisinin amaçları, diğer disiplinlerle ilişkisi, tarımsal üretimin özellikleri
3Faktör-ürün ilişkileri; üretim fonksiyonu, azalan verimler yasası, temel kavramlar
4Klasik üretim fonksiyonun aşamaları, temel kavramlara ilişkin analizler
5Optimum girdi kullanım düzeyinin belirlenmesi
6Masraf fonksiyonları, üretim fonksiyonlarından masraf fonksiyonlarının elde edilmesi, masraf tanımları, masrafların hesaplanması
7Kâr fonksiyonu,maksimum kâr koşulları
8Arasınav
9Faktör-faktör analizi; girdiler arasındaki ilişkiler, üretim yüzeyi, iki değişken girdili üretim fonksiyonu,eş-ürün eğrileri, marjinal ikame oranı
10Eş masraf doğruları, optimum girdi bileşimi
11İkame esnekliği, ikame ve genişleme etkileri, fiyat değişmelerinin girdi kullanımına etkisi
12İkame esnekliği, ikame ve genişleme etkileri, fiyat değişmelerinin girdi kullanımına etkisi
13Ürün-ürün analizi; ürünler arasındaki ilişkiler, üretim olanakları eğrisi, eş gelir doğrusu
14Ürün-ürün analizi; ürünler arasındaki ilişkiler, üretim olanakları eğrisi, eş gelir doğrusu
15Optimum ürün bileşimi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• J.P.Doll, F.Orazem, “Production Economics, Theory with Applications”, John Wiley ve Sons. • E.O.Heady “Economics of Agricultural Production and Resourse Use” • Erkuş vd. “Tarım Ekonomisi” A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayını, Ankara. • Cramer, Sensan “Agricultural Economics and Agribusiness” • Heady, Dillon “Agricultural Prouduction Functions” • Osburn, D.D.K.C. Schneeberger, “Modern Management
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1 2     
ÖÇ2  2    
ÖÇ3   1   
ÖÇ4    1  
ÖÇ5     3 
ÖÇ6       
ÖÇ7       
ÖÇ8       
ÖÇ9       
ÖÇ10       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr