Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0200005119İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ - ISeçmeli474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İslam Mezhepleri Tarihinin amacı, konuları, temel kaynakları, metodolojisi ile erken dönemlerden itibaren ortaya çıkmış olan ana dini akımları/mezhepleri tanıtabilmek amaçlanmıştır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Mezheplerin doğuşunu etkileyen faktörleri bilir
2Ehl-i Sünnetin kollarını genel hatlarıyla bilir
3Günümüz İslam akımlarıyla ilgili genel bilgi sahibi olur
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
"İslam mezheplerinin" tanımı; amacı, kapsamı ve metodolojisi; temel kavramlar ve kaynaklar; İslam mezheplerinin oluşum nedenleri; dini anlayış ve kurumsallaşma sürecindeki en eski politik ve teolojik çeşitlilikler; Hacılar, Murjia, Mutazila tarikatı ve Basra ve Bağdat okulları, Şii tarikatları, Sünnizm; bu mezheplerin ortaya çıkmasında etkili olan sebepler; biçimlendirici dönemleri, temel ilkeleri; alt mezhepler; yaşadıkları alanlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ehl-i Bidat Kavramı
2Ehl-i Sünnet Kavramı
3Selefiyye’nin ismi ve Ortaya çıkışı
4Selefiyyenin görüşleri
5Eşariyye’nin doğuşu
6Eşariyye’nin Görüşleri
7Matüridiyye ve ortaya çıkışı
8Ara Sınav
9Matüridiyye görüşleri
10Vehhabilik
11Nusayrilik
12Dürzilik
13Babilik ve Bahailik
14Kadıyanilik ve Yezidilik
15Alevilik ve Bektaşilik
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri; M. Saffet Sarıkaya, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler,Mustafa Öz, Başlangıçtan günümüze İslam Mezhepleri Tarihi, Nevbahti, Firaku’ş-Şia, Osman Aydınlı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İslam Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı. Abdulbaki Gölpınarlı, Tarih Boyunca İslam Mezhepleri tarihi ve Şiilik
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)3
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1 433 3 
ÖÇ2  234  
ÖÇ3 12  3 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr