Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900001012BİTKİ KORUMAZorunlu245
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste, tarımsal ürünlerde zararlı olan zararlı ve hastalıklarla mücadelede kullanılan kültürel, mekaniksel, fiziksel, biyolojik, biyoteknik, entegre mücadele yöntemleri ile Türkiye’de kullanımına izin verilen ilaçlar ve dozlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Zararlılarla savaşta kullanılacak medotları öğrenir
2Hastalıklarla savaşta kullanılacak medotları öğrenir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarımsal ürünlerde zararlı olan zararlı ve hastalıklarla mücadelede kullanılan kültürel, mekaniksel, fiziksel, biyolojik, biyoteknik, entegre mücadele yöntemleri ile Türkiye’de kullanımına izin verilen ilaçlar ve dozları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 Tarımsal Açıdan Önemli Olan Başlıca Hayvan Grupları
2 Böceklerin Dış Yapı Sistemleri
3 Böceklerin İç Yapı Sistemleri
4 Böceklerde Gelişme ve Diapoz
5 Böceklerin Sınıflandırılması ve İsimlendirme Kuralları
6 Böcek Takımlarının Genel Özellikleri
7 Tarımsal Zararlılara Karşı Kullanılan Mücadele Yöntemleri
8Ara Sınav
9 Türkiyedeki Önemli Bitki Zararlıları
10 Tarımsal Açıdan Önemli Olan Başlıca Hayvan Grupları
11 Fitopatolojinin tarihcesi , Simptomaloji
12Hastalıkların nedenleri
13 Bitkilerde hastalığa neden olan abiotik faktörler
14 Yabancı otların zararları
15 Hastalık ve yabancı otlarla genel mücadele
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notu: --Yoldaş, Z. ve F. Turanlı, Bitki Koruma Lecture notes, E.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölümü, Bornova-İzmir, 50 s., 2010. Yardımcı Kaynaklar: 1. Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 1, T.C. Tar. Köyişl. Bak., Tarımsal Araştırmalar Gn. Md., Ankara, 283 s., 2008. 2. Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 2, T.C. Tar. Köyişl. Bak., Tarımsal Araştırmalar Gn. Md., Ankara, 251 s., 2008. 3. Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 3, T.C. Tar. Köyişl. Bak., Tarımsal Araştırmalar Gn. Md., Ankara, 321 s., 2008. 4. Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 4, T.C. Tar. Köyişl. Bak., Tarımsal Araştırmalar Gn. Md., Ankara, 377 s., 2008. 5. Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 5, T.C. Tar. Köyişl. Bak., Tarımsal Araştırmalar Gn. Md., Ankara, 293 s., 2008. 6. Kansu, A., Genel Entomoloji. Üçüncü Baskı (Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş).Ankara Basım Sanayi A.Ş. 326s. 1982. 7. Öncüer, C., Genel Entomoloji. Öğrenci Ders Notu, Van 1987. 8. Öncüer, C. ve E. Durmuşoğlu, Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Genişletilmiş 6. baskı. A.D.Ü. yayınları, no: 28. 472 s. 2008. Ders Notu: -Yıldız, M. , Yıldız , F. 1998. Fitopatoloji , Basılmamış Ders notları, Yardımcı Kaynaklar: 1. Döken, M.T. Demirci E. ,Zengin H. ,Döken, M.T., E.Demirci ve H.Zengin, 2000. Fitopatoloji. 227 s. , Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Erzurum Ofset Tesisi , 2. Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology (5th edition). Elsevier-Academic Press, San Diego, CA. 922 pp.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)160
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1  2    
ÖÇ2    3  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr