Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0701507106ORGANİK HAYVANCILIKSeçmeli472
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Organik tarım yönetmeliğine uygun olarak Damızlık sığır veya dölleme materyali kullanılarak sığır yetiştirilmesi, bu hayvanlardan sağlıklı insan gıdası ile hayvan ve bitki besleme ürünleri üretilmesi, hammaddesini tarımdan alan sanayilere organik hammadde temini sağlayarak ülke ekonomisine ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Organik üretimin önemi ve gerekçesini öğrenir.
2Organik üretimin önemi ve gerekçesini öğrenir.
3Çiftlik hayvanları ve tavukların bakım ve yönetimi ile ilgili temel bilgileri öğrenir.
4Çiftlik hayvanları ve tavukların bakım ve yönetimi ile ilgili temel bilgileri öğrenir.
5Sertifika kuruluşlarının özellikleri ve sertifikasyon sürecini öğrenir.
6Sertifika kuruluşlarının özellikleri ve sertifikasyon sürecini öğrenir.
7Organik yemin tanımını, organik yemlerin sınıflandırılmasını ve özelliklerini öğrenirOrganik yemin tanımını, organik yemlerin sınıflandırılmasını ve özelliklerini öğrenir
8Organik yemin tanımını, organik yemlerin sınıflandırılmasını ve özelliklerini öğrenirOrganik yemin tanımını, organik yemlerin sınıflandırılmasını ve özelliklerini öğrenir
9Organik – ekolojik hayvancılık işletmelerinde organik olmayan yemlerin kullanım koşulları hakkında bilgi sahibi olur
10Organik – ekolojik hayvancılık işletmelerinde organik olmayan yemlerin kullanım koşulları hakkında bilgi sahibi olur
11Ekolojik hayvancılık işletmelerinde ve organik yemlerde yem katkı maddelerinin kullanımını öğrenir
12Ekolojik hayvancılık işletmelerinde ve organik yemlerde yem katkı maddelerinin kullanımını öğrenir
13Organik süt, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üretiminde bakım ve yönetim ile ilgili temel bilgileri öğretmek.
14Organik süt, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üretiminde bakım ve yönetim ile ilgili temel bilgileri öğretmek.
15Sertifika kuruluşları ve yasal düzenlemeleri öğrenir
16Sertifika kuruluşları ve yasal düzenlemeleri öğrenir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Organik tarımsal ve hayvansal üretimin tanımı,önemi ve geçişin gerekçeleri Organik üretimde hayvan barınaklarının yer seçimi ve inşasında dikkat edilecek esaslar. Organik süt üretimi; süt sığırlarının bakım ve yönetimi Organik kırmızı et üretimi, besi danalarının bakım ve yönetimi, taşıma ve kesim. Organik yumurta üretimi, civciv/piliç ve tavukların bakım ve yönetimi. Organik beyaz et üretimi, piliçlerin bakım ve yönetimi. Organik koyun-keçi sütü üretimi, organik kuzu eti üretiminde temel esaslar. Organik yemin tanımı, organik enerji ve protein yemleri, organik kaba yemler, meraların organik - ekolojik hayvancılıkta kullanımı Organik – ekolojik hayvancılık işletmelerinde yem üretimi ve organik olmayan yemlerin kullanım koşulları Organik – ekolojik hayvancılık işletmelerinde ve organik yemlerde kullanılan vitamin ve mineral yemleri ile yem katkı maddeleri Organik – ekolojik hayvancılık işletmelerinde sığırların beslenmesi ve organik – ekolojik olmayan besleme ile arasındaki temel farklılıklar Organik – ekolojik hayvancılık işletmelerinde koyun ve keçilerin beslenmesi ve organik – ekolojik olmayan besleme ile arasındaki temel farklılıklar Organik – ekolojik hayvancılık işletmelerinde tavukların beslenmesi ve organik – ekolojik olmayan besleme ile arasındaki temel farklılıklar Organik üretim ile ilgili sertifikasyon, sertifikasyon kuruluşlarının yapıları ve kontrol mekanizmaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Organik tarımsal ve hayvansal üretimin tanımı,önemi ve geçişin gerekçeleri
2Organik üretimde hayvan barınaklarının yer seçimi ve inşasında dikkat edilecek esaslar.
3Organik süt üretimi; süt sığırlarının bakım ve yönetimi
4Organik kırmızı et üretimi, besi danalarının bakım ve yönetimi, taşıma ve kesim.
5Organik yumurta üretimi, civciv/piliç ve tavukların bakım ve yönetimi.
6Organik beyaz et üretimi, piliçlerin bakım ve yönetimi.
7Organik koyun-keçi sütü üretimi, organik kuzu eti üretiminde temel esaslar.
8Ara Sınav
9Organik yemin tanımı, organik enerji ve protein yemleri, organik kaba yemler, meraların organik - ekolojik hayvancılıkta kullanımı
10Organik – ekolojik hayvancılık işletmelerinde yem üretimi ve organik olmayan yemlerin kullanım koşulları
11Organik – ekolojik hayvancılık işletmelerinde ve organik yemlerde kullanılan vitamin ve mineral yemleri ile yem katkı maddeleri
12Organik – ekolojik hayvancılık işletmelerinde sığırların beslenmesi ve organik – ekolojik olmayan besleme ile arasındaki temel farklılıklar
13Organik – ekolojik hayvancılık işletmelerinde koyun ve keçilerin beslenmesi ve organik – ekolojik olmayan besleme ile arasındaki temel farklılıklar
14Organik üretim ile ilgili sertifikasyon, sertifikasyon kuruluşlarının yapıları ve kontrol mekanizmaları
15Organik üretim ile ilgili sertifikasyon, sertifikasyon kuruluşlarının yapıları ve kontrol mekanizmaları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Birinci Uluslararası Organik Hayvansal Üretim ve Gıda Güvenliği Kongresi, Tebliğler Kitabı, 28 Nisan-1 Mayıs 2004, Kuşadası.Petek M, Üstüner H (2004) Organik Hayvancılık, Geçmişe duyulan özlem mi? Geleceğe yatırım mı? 1. Veteriner Zootekni Kongresi Tebliğler kitabı, Elazığ.Proceedings of International Conference on Organic meat and milk from ruminants, 4-6 October, 2001, Athens, Greece Yemler, yem hijyeni ve teknolojisi. Ergün, A.; Tuncer, Ş.D.; Medisan yayınevi, Ankara, 2001 267 Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Yayımlandığı Resmi GazeteninTarihi : 10 Haziran 2005 Sayı : 25841. www.tarim.gov.tr
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)3
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1     3 
ÖÇ2 2     
ÖÇ3   5   
ÖÇ4  3    
ÖÇ5       
ÖÇ6    3  
ÖÇ7 3     
ÖÇ8       
ÖÇ9       
ÖÇ10       
ÖÇ11       
ÖÇ12       
ÖÇ13       
ÖÇ14       
ÖÇ15       
ÖÇ16       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr