Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0200002102SOSYOLOJİYE GİRİŞSeçmeli484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersi alan öğrenci; Bu dersin sonunda öğrenci özgür düşünme yeteneğini kazanacak, temel sosyolojik konuları bilecek; kendi toplumunu ve farklı toplumları analiz edebilecek; sosyal dünyayı daha iyi anlayacaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Toplumsal konu ve sorunları anlama, açıklama ve analiz etme becerilerini geliştirebilme
2Toplumsal konu ve sorunları anlama, açıklama ve analiz etme becerilerini geliştirebilme
3Sosyolojik bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinlerarası grup çalışmalarında uygulayabilme becerisini kazanabilme
4Sosyolojik bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinlerarası grup çalışmalarında uygulayabilme becerisini kazanabilme
5Toplumsal yaşamda bireyin grup içindeki davranış örüntülerini kavrayabilme
6Toplumsal yaşamda bireyin grup içindeki davranış örüntülerini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi,Sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışma örnekleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı, Önemi, Kapsamı
2Sosyoloji nedir, Sosyolojik düşünmek ne demektir?
3Sosyolojinin Tanımı ve bu tanım içinde yer alan kavramlar
4Sosyolojinin Konusu ve diğer bilimlerle ilişkisi, Sosyolojinin Alt Dalları
5Toplumsal Yapı
6Toplumsal statü, Toplumsal Rol
7Toplumsal Grup
8Ara Sınav
9Toplumsal Grupların Özellikleri ve Çeşitleri
10Toplumsal Değerler
11Toplumsal Değer Çeşitleri ve Özellikleri
12Toplumsal Norm ve Özellikleri
13Toplumsal Kurum ve Temel Özellikleri
14Toplumsal Kurumlar (Aile, Din, Ekonomi,Siyaset, Eğitim)
15Dersin Genel Değerlendirmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Bauman, Zygmunt (1998) Sosyolojik Düşünmek (Çev. Abdullah Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. -Sezal, İhsan (der.) (2002) Sosyolojiye Giriş, Ankara: Martı yayınları. -Bottomore, Tom ve Nisbet, Robert (1990) Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi (Çev. Mete Tunçay-Aydın Uğur), Ankara: V Yayınları. -Gökçe Birsen,(2004) Türkiyenin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Savaş Yayınevi Ankara .
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)2
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1 2     
ÖÇ2    3  
ÖÇ3  4    
ÖÇ4       
ÖÇ5       
ÖÇ6       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr