Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0701205103GENEL BAĞCILIKSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
1. Öğrencilere akademik kariyerlerinde kendilerini başarılı kılacak bilgi ve becerileri kazandırmak 2. Öğrencilere asma ve bağcılıkla ilgili temel bilgileri vermek 3. Öğrencilere Dünya ve Türkiye bağcılığı hakkında bilgiler vermek 4. Öğrencilerin bağcılığın ilkeleri ve asmanın ekolojik istekleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak 5. Öğrencilere asmanın morfolojik yapısı ve özellikleri hakkında temel düzeyde bilgi kazandırmak 6. Asmanın çoğaltılması ve bağ tesisi ve yönetimi konularında öğrencilere temel düzeyde bilgi ve beceri kazandırmak 7. Öğrencilere bağcılığın temel kültürel uygulamaları konusunda bilgi ve beceri kazandırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Dünya ve Türkiye bağcılığı hakkında bilgi sahibi olur, ve konuyu tartışabilir.
2Dünya ve Türkiye bağcılığı hakkında bilgi sahibi olur, ve konuyu tartışabilir.
3İklim ve toprak şartları yönünden bağ kurulacak bir alanı seçebilir, hangi çeşit-anaç kombinasyonu ile hangi amaca yönelik bağcılık yapılacağı hakkında karar verebilirler.
4İklim ve toprak şartları yönünden bağ kurulacak bir alanı seçebilir, hangi çeşit-anaç kombinasyonu ile hangi amaca yönelik bağcılık yapılacağı hakkında karar verebilirler.
5Asma morfolojisi hakkında bilgi sahibi olurlar ve asma organlarını tanımlayabilirler
6Asma morfolojisi hakkında bilgi sahibi olurlar ve asma organlarını tanımlayabilirler
7Farklı metotlarla asmayı çoğaltabilir, bağ planlaması, tesisi ve idaresi hakkında bilgi ve beceri kazanırlar
8Farklı metotlarla asmayı çoğaltabilir, bağ planlaması, tesisi ve idaresi hakkında bilgi ve beceri kazanırlar
9Bağlarda uygulanan kültürel işlemler hakkında bilgi ve beceri sahibi olur, kültürel işlemleri yapabilirler, kültürel işlemlerle ilgili sorunları tanımlayarak, sorunların çözümüne yönelik yaklaşımlarda bulunabilirler.
10Bağlarda uygulanan kültürel işlemler hakkında bilgi ve beceri sahibi olur, kültürel işlemleri yapabilirler, kültürel işlemlerle ilgili sorunları tanımlayarak, sorunların çözümüne yönelik yaklaşımlarda bulunabilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrencilere asma biyolojisi, fizyolojisi ve anatomisi konularında temel bilgilerin verilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bağcılığın tarihi ve bağcılığa giriş
2Asmanın botanik ve Ticari olarak sınıflandırılması, Üzümün besin değeri ve insan sağlığı açısından önemi
3Asmanın ekolojik istekleri
4Dünya ve Türkiye bağcılığı
5Bölgelere göre Türkiye bağcılığı
6Asmanın morfolojik yapısı(vejetatif yapılar)
7Asmanın morfolojik yapısı (generatif yapılar)
8Ara Sınav
9Asmanın çoğaltılması
10Bağ tesisi ve planlaması
11Bağlarda önemli kültürel işlemler (toprak işleme)
12Bağlarda önemli kültürel işlemler (terbiye sistemleri)
13Bağlarda önemli kültürel işlemler (budama)
14Bağlarda önemli kültürel işlemler (sulama ve gübreleme)
15Bağcılık işletmelerinin ekonomik yapısı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Çelik,H., Ağaoğlu,Y.S., Fidan Y., Marasalı,B., Söylemezoğlu, G.1998.Genel Bağcılık Sunfidan Mesleki Kitaplar Serisi:1, 253 s, Ankara. 2.Çelik,S. 1998. Bağcılık (Ampeloloji) Cilt-1. 426 s, Tekirdağ 3.Ağaoğlu,Y.S. 1999 Bilimsel ve Uygulamalı Bağcılık. Kavaklıdere Eğitim Yayınları. No: 1, 205 s Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1 2     
ÖÇ2    1  
ÖÇ3  2    
ÖÇ4     2 
ÖÇ5   4   
ÖÇ6       
ÖÇ7       
ÖÇ8       
ÖÇ9       
ÖÇ10       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr