Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen - Edebiyat Fakültesi - Matematik - MatematikProgram Tanımları
Kuruluş
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünün, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve Ana bilim dalları açılmasındaki teklifi 16.06.2011 tarihli yükseköğretim yürütme toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2. Maddesi uyarınca Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Matematik bölümü açılması uygun görülmüştür
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere MATEMATİK alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Kurumları Sınavı (YKS)’den yeterli puanın alınmış olması.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Matematik alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Matematikçi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; Müfredattaki tüm derslerden en az DC derecesiyle geçmiş olmak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmaktır.
Program Profili
Bölümümüz 2 profesör, 5 doktora öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere 9 öğretim elemanından oluşmaktadır. Bölümümüzde, matematiğin temel alanları sayılabilecek, Analiz, Cebir, Geometri, Topoloji ve Uygulamaları Matematik gibi alanlarda eğitim, öğretim ve araştırmalar yapılmaktadır. Bölümümüz ayrıca eş zamanlı olarak diğer bölümlerdeki matematik lisans derslerinin yürütülmesi görevini de üstlenmektedir. Vizyonumuz Matematik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde söz sahibi olan, teorik ve uygulamalı matematikteki araştırmaları ile bilime ve teknolojiye katkıda bulunabilecek çalışmalar yapan, kendisini sürekli geliştirebilen, toplumsal liderlik vasıflarına uygun kadroları oluşturmak ve desteklemektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Matematik Bölümünden mezun olan, Pedagojik Formasyon Eğitim programını tamamlayanlar resmi veya özel ortaöğretim kurumlarında matematik öğretmeni; ayrıca çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda, bankalarda bilgisayarcı, araştırmacı, planlamacı olarak çalışabilmektedir. Başarılı mezunlarımız üniversitede araştırma görevlisi olma, yurt dışında lisansüstü öğrenim görme olanağı da bulabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler tüm derslerden en az bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’ nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan 240 AKTS karşılığı elde etmek ve derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000 – Iğdır, Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Elman HAZAR
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde 2018-2019 öğretim yılı itibariyle , 2 profesör, 5 doktora öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere 9 öğretim elemanı bulunmaktadır. Gereken şartları sağlayan öğrencilerimiz İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden çift anadal veya yandal yapabilirler.

Program Çıktıları
1Temel Matematik materyallerini iyi bir şekilde kavramak ve yeni bilgileri anlayabilecek donanıma sahip olmak.
2Matematik bilimindeki kavramları, teorileri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmek, karşılaşılan problemleri analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek.
3Güncel Matematik problemlerine, farklı açılardan bakıp, doğru çözümler üretebilmek.
4Matematik lisans konuları ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak veya paydaşlarıyla yürütebilecek yeterliliğe sahip olmak.
5Soyut düşünme yeteneğini kullanabilmek.
6Matematik bilimindeki gelişmeleri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
7Mesleki ve bilimsel etik değerlerine saygılı bir kişiliğe sahip olmak.
8Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve bilişim teknolojisi araçlarını ve tekniklerini seçebilmek ve kullanabilmek.
9Matematik bilgilerini farklı disiplinlerde uygulayabilmek.
10Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yenileyebilmek, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1223333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170300401102 ANALİTİK GEOMETRİ - I Zorunlu 4 0 0 6
2 210300401101 ANALİTİK GEOMETRİ-I Zorunlu 4 0 0 0
3 170300401101 ANALİZ - I Zorunlu 4 1 0 7
4 210300401100 ANALİZ-I Zorunlu 4 2 0 0
5 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
6 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
7 170300401104 FİZİK - I Zorunlu 3 0 0 3
8 210300401103 FİZİK-I Zorunlu 3 0 0 0
9 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
10 210300401105 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 0
11 170300401105 MATEMATİK TARİHİ - I Zorunlu 3 0 0 3
12 170300401103 SOYUT MATEMATİK - I Zorunlu 4 0 0 5
13 210300401102 SOYUT MATEMATİK-I Zorunlu 4 0 0 0
14 210300401104 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I Zorunlu 2 0 0 2
15 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
16 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
17 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
18 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 49 3 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170300401202 ANALİTİK GEOMETRİ - II Zorunlu 4 0 0 6
2 210300402101 ANALİTİK GEOMETRİ -II Zorunlu 4 0 0 0
3 170300401201 ANALİZ - II Zorunlu 4 1 0 7
4 210300402100 ANALİZ - II Zorunlu 4 2 0 0
5 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
6 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
7 180300002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
8 210300402105 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 0
9 170300401204 FİZİK - II Zorunlu 3 0 0 3
10 210300402103 FİZİK-II Zorunlu 3 0 0 0
11 170300401205 MATEMATİK TARİHİ - II Zorunlu 3 0 0 3
12 170300401203 SOYUT MATEMATİK - II Zorunlu 4 0 0 5
13 210300402102 SOYUT MATEMATİK -II Zorunlu 4 0 0 0
14 210300402104 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-II Zorunlu 2 0 0 0
15 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
16 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
17 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
18 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 53 3 0 33
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2103004031000 3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 170300401301 ANALİZ - III Zorunlu 4 1 0 7
3 210300403100 ANALİZ - III Zorunlu 4 2 0 0
4 210300403104 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA - I Zorunlu 2 1 0 0
5 170300401303 DİFERANSİYEL DENKLEMLER - I Zorunlu 4 0 0 5
6 210300403102 DİFERANSİYEL DENKLEMLER - I Zorunlu 4 0 0 0
7 170300401302 LİNEER CEBİR - I Zorunlu 4 0 0 5
8 210300403101 LİNEER CEBİR - I Zorunlu 4 1 0 0
9 170300401306 OLASILIK VE İSTATİSTİK - I Zorunlu 4 0 0 5
10 210300403103 OLASILIK VE İSTATİSTİK - I Zorunlu 4 0 0 0
11 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
12 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
13 170300401305 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - I Zorunlu 2 0 0 3
14 170300401304 TOPOLOJİ - I Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 40 5 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2103004041000 4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 170300401401 ANALİZ - IV Zorunlu 4 1 0 7
3 210300404100 ANALİZ - IV Zorunlu 4 2 0 0
4 210300404104 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA -II Zorunlu 2 1 0 0
5 170300401403 DİFERANSİYEL DENKLEMLER - II Zorunlu 4 0 0 5
6 210300404102 DİFERANSİYEL DENKLEMLER - II Zorunlu 4 0 0 0
7 170300401402 LİNEER CEBİR - II Zorunlu 4 0 0 5
8 210300404101 LİNEER CEBİR - II Zorunlu 4 1 0 0
9 170300401406 OLASILIK VE İSTATİSTİK - II Zorunlu 4 0 0 5
10 210300404103 OLASILIK VE İSTATİSTİK - II Zorunlu 4 0 0 0
11 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
12 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
13 170300401405 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Zorunlu 2 0 0 3
14 170300401404 TOPOLOJİ - II Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 40 5 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2103004051000 5. YARIYIL 1. GRUP SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 2103004051001 5. YARIYIL 2. GRUP SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 170300401505 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA - I Zorunlu 2 1 0 5
4 170300401501 DİFERANSİYEL GEOMETRİ - I Zorunlu 4 0 0 0
5 210300405100 DİFERANSİYEL GEOMETRİ - I Zorunlu 4 0 0 0
6 170300401502 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER - I Zorunlu 4 0 0 0
7 210300405101 KOMPLEKS FONK. TEORİSİ - I Zorunlu 4 0 0 0
8 170300401503 KOMPLEKS FONKSİYON TEORİSİ - I Zorunlu 4 0 0 5
9 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
10 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
11 170300401500 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
12 170300401504 SOYUT CEBİR - I Zorunlu 4 0 0 5
13 210300405102 SOYUT CEBİR - I Zorunlu 4 0 0 0
14 210300405103 TOPOLOJİ - I Zorunlu 4 0 0 0
Toplam 34 1 0 15
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2103004061000 6. YARIYIL 1. GRUP SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 2103004061001 6. YARIYIL 2. GRUP SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 170300401605 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA - II Zorunlu 2 1 0 0
4 170300401601 DİFERANSİYEL GEOMETRİ - II Zorunlu 4 0 0 0
5 210300406100 DİFERANSİYEL GEOMETRİ - II Zorunlu 4 0 0 0
6 210300406101 KOMPLEKS FONK. TEORİSİ - II Zorunlu 4 0 0 0
7 170300401603 KOMPLEKS FONKSİYON TEORİSİ - II Zorunlu 4 0 0 5
8 170300401602 NÜMERİK ANALİZE GİRİŞ Zorunlu 4 0 0 5
9 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
10 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
11 170300401600 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
12 170300401604 SOYUT CEBİR - II Zorunlu 4 0 0 5
13 210300406102 SOYUT CEBİR - II Zorunlu 4 0 0 0
14 210300406103 TOPOLOJİ - II Zorunlu 4 0 0 0
Toplam 34 1 0 15
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2103004071000 7. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
3 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
4 170300401701 REEL ANALİZ Zorunlu 4 0 0 0
5 210300407100 REEL ANALİZ Zorunlu 4 0 0 0
6 170300401703 SAYILAR TEORİSİ - I Zorunlu 4 0 0 6
7 210300407101 SAYILAR TEORİSİ - I Zorunlu 4 0 0 0
8 170300401700 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
Toplam 16 0 0 6
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2103004081000 8. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 170300401801 FONKSİYONEL ANALİZ Zorunlu 4 0 0 0
3 210300408100 FONKSİYONEL ANALİZ Zorunlu 4 0 0 0
4 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
5 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
6 170300401803 SAYILAR TEORİSİ - II Zorunlu 4 0 0 6
7 210300408101 SAYILAR TEORİSİ - II Zorunlu 4 0 0 0
8 170300401800 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
Toplam 16 0 0 6
 
3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 210300403105 KÜME TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0
2 210300403106 MATEMATİK VE BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
3 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 210300404105 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 3 0 0 0
2 210300404106 GRAF TEORİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
3 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
5. YARIYIL 1. GRUP SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 210300405106 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER - I Seçmeli 4 0 0 0
5. YARIYIL 2. GRUP SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 210300405104 MATRİSLER TEORİSİ-I Seçmeli 3 0 0 0
2 210300405105 FONKSİYON DİZİ VE SERİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
3 210300405107 FRAKTAL GEOMETRİ Seçmeli 3 0 0 0
4 210300405108 PROJEKTİF GEOMETRİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170300401506 MESLEKİ YABANCI DİL - I Seçmeli 3 0 0 0
2 170300401507 MATRİSLER TEORİSİ - I Seçmeli 3 0 0 0
3 170300401508 FONKSİYON DİZİ VE SERİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 170300401509 FRAKTAL GEOMETRİ Seçmeli 3 0 0 0
5 170300401510 PROJEKTİF GEOMETRİ Seçmeli 3 0 0 0
6 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
6. YARIYIL 1. GRUP SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 210300406106 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER - II Seçmeli 4 0 0 0
6. YARIYIL 2. GRUP SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 210300406104 MATRİSLER TEORİSİ-II Seçmeli 3 0 0 0
2 210300406105 LİNEER PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 0
3 210300406107 TENSÖR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
4 210300406109 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170300401606 MESLEKİ YABANCI DİL - II Seçmeli 3 0 0 0
2 170300401607 MATRİSLER TEORİSİ - II Seçmeli 3 0 0 0
3 170300401608 LİNEER PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 0
4 170300401609 LİNEER OLMAYAN DİNAMİK SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
5 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
6 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
7. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 210300407102 VEKTÖREL ANALİZ Seçmeli 4 0 0 0
2 210300407103 NUMERİK ANALİZ - I Seçmeli 4 0 0 0
3 210300407104 DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER Seçmeli 4 0 0 0
4 210300407105 YÜZEYLER TEORİSİ - I Seçmeli 4 0 0 0
5 210300407106 ALT MANİFOLDLARIN GEOMETRİSİ - I Seçmeli 4 0 0 0
6 210300407107 İLERİ PROGRAMLAMA - I Seçmeli 4 0 0 0
7 210300407108 KUARTERNİYONLAR TEORİSİ Seçmeli 4 0 0 0
8 210300407109 UYGULAMALI MATEMATİK Seçmeli 4 0 0 0
9 210300407110 FİNANS MATEMATİĞİ - I Seçmeli 4 0 0 0
10 210300407111 OYUN TEORİSİ Seçmeli 4 0 0 0
11 210300407112 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
12 210300407113 İDEAL TEORİSİ Seçmeli 4 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170300401704 DEĞİŞMELİ CEBİR - I Seçmeli 3 0 0 0
2 170300401705 VEKTÖREL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
3 170300401706 NÜMERİK ANALİZ Seçmeli 3 0 0 6
4 170300401707 DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER Seçmeli 3 0 0 0
5 170300401708 YÜZEYLER TEORİSİ - I Seçmeli 3 0 0 0
6 170300401709 İDEAL TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0
7 170300401710 KUATERNİYONLAR TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0
8 170300401711 ALT MANİFOLDLARIN GEOMETRİSİ - I Seçmeli 3 0 0 0
9 170300401712 İLERİ PROGRAMLAMA - I Seçmeli 3 0 0 0
10 170300401713 ÖLÇÜM TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0
11 170300401715 OYUN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0
12 180300507124 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
8. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 210300408102 MODÜL TEORİSİ Seçmeli 4 0 0 0
2 210300408103 NÜMERİK ANALİZ - II Seçmeli 4 0 0 0
3 210300408104 CEBİRSEL GEOMETRİYE GİRİŞ Seçmeli 4 0 0 0
4 210300408105 YÜZEYLER TEORİSİ – II Seçmeli 4 0 0 0
5 210300408106 HAREKET GEOMETRİSİ Seçmeli 4 0 0 0
6 210300408107 ALT MANİFOLDLARIN GEOMETRİSİ - II Seçmeli 4 0 0 0
7 210300408108 İLERİ PROGRAMLAMA - II Seçmeli 4 0 0 0
8 210300408109 ÖLÇÜM TEORİSİ Seçmeli 4 0 0 0
9 210300408110 FOURİER ANALİZİ Seçmeli 4 0 0 0
10 210300408111 FİNANS MATEMATİĞİ - II Seçmeli 4 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170300401802 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER - II Seçmeli 3 0 0 0
2 170300401804 DEĞİŞMELİ CEBİR - II Seçmeli 3 0 0 0
3 170300401805 MODÜL TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0
4 170300401806 PROJEKTİF GEOMETRİ Seçmeli 3 0 0 0
5 170300401807 CEBİRSEL GEOMETRİ Seçmeli 3 0 0 0
6 170300401808 YÜZEYLER TEORİSİ - II Seçmeli 3 0 0 0
7 170300401809 HAREKET GEOMETRİSİ Seçmeli 3 0 0 0
8 170300401810 UYGULAMALI MATEMATİK Seçmeli 3 0 0 6
9 170300401811 ALT MANİFOLDLARIN GEOMETRİSİ - II Seçmeli 3 0 0 0
10 170300401812 İLERİ PROGRAMLAMA - II Seçmeli 3 0 0 0
11 170300401813 FİNANS MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr