Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen - Edebiyat Fakültesi - İngiliz Dili ve Edebiyatı - İngiliz Dili ve EdebiyatıProgram Tanımları
Kuruluş
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2. Maddesi uyarınca 2011 yılında Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı ilk defa 2019-2020 Akademik yılında öğrenci kabul ederek eğitim-öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenciler, Iğdır Üniversitesi'nin Lisans Programlarına ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştirilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ögrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için 146 kredi (242 AKTS) dersi başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir.
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Iğdır Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü lisans programından mezun olup akademik gelişimlerini sürdürmek isteyen öğrenciler İngiliz edebiyatı, Amerikan edebiyatı, Batı kültürleri ve Edebiyatları, dilbilim, drama, karşılaştırmalı edebiyat, kültür araştırmaları, sanat, eğitimbilim, toplumbilim ve iletişim gibi alanlarda lisansüstü programlara katılabilirler. Mezunlarımız ayrıca eğitim ve öğretim alanında, devlet ve vakıf kuruluşlarında ve özel sektörde çalışma olanağı bulurlar. Pedagojik formasyon olmak koşuluyla mezunlarımız öğretmenlik yapabilirler. İlgisi ve yeteneği dahilinde isteyenler çevirmenlik, yazılı ve görsel yayıncılık, reklamcılık, gazetecilik, eleştirmenlik, metin yazarlığı, sinema, halkla ilişkiler, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları gibi alanlarda geleceklerine yön verebilirler. Bunun yanı sıra mezunlarımız devlet ve vakıf üniversitelerinde, çeşitli kamu ve özel eğitim kurumlarında, Dışişleri, Kültür ve Turizm, Ticaret Bakanlıklarında, yerel yönetimlerde, elçilik ve konsolosluklarda, bankalarda, turizm işletmelerinde ve çeşitli özel şirketlerde, kurumsal eğitim/öğretim ve ARGE projelerinde görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000, Iğdır, Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Didem ERDEL
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Bu bölümden başarıyla mezun olan öğrenciler İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kuramsal ve kavramsal bilgiye sahip olurlar.
2Betimleyici ve tartışmacı yazılı anlatım biçimlerini uygulayarak bilimsel çalışmalar yapabilme becerisi kazanırlar.
3Edebiyata ve kültüre değin edindiği bilgi birikimini mesleki sorumluluk çerçevesinde ve etik bir bilinçle kullanabilme becerisi ve sorumluluğu kazanırlar.
4Başta İngiliz Edebiyatı içerisinde yer alan metin temelli evreni yorumlarken sözel ve yazınsal söylem analizi yapabilir ve kendi kültürlerinin ufkunu genişletebilirler.
5Edebiyat teorisi ve eleştirisi ve edebi akımlar gibi derslerde edindiği edebi düşünce tarihi ve kuramsal bilgi dolayımı süzgecinde geçen farklı metinlerin üretiminde bulunabilmeleri amaçlanmaktadır.
6Edindiği yorumlama kabiliyeti ve zihinsel kavrayış becerisini; sinema, televizyon, reklam endüstrisi ve dijital platformlardaki sunulan ürünlere ve hizmetlere yönlendirip bu mecralardaki derin yapılara ve alt metinlere karşı edilgen bir alıcı olmak yerine söz konusu değişkenleri çözebilen zihinsel yetkinliğe erişirler.
7Bilmek, gelişmek ve gerçekleştirmek için hayat boyu öğrenme ilkesinin gerekliliğini benimsemiş olurlar.
8Edebiyatın alımlanması ve açımlanmasında kazandığı tecrübeyi hayatın diğer alanlarına yansıtabilme becerisi gösterirler.
9Biçim, içerik ve tarihsel art alanı göz önünde bulundurarak İngiliz Edebiyatı ile Amerikan Edebiyatı arasındaki bağı anlayabilir ve ifade edebilirler.
10Kişilerarası iletişimi etkin bir biçimde kullanma becerisi edinirler.
11Edindiği kültür ve edebiyat donanımıyla bağımsız düşünebilme ve yetkin karar verebilme süreçleri geliştirmiş olurlar.
12Bölümde daha çok edebi eserlere uygulamayı öğrendiği yakın okumayla kazandığı metin çözümleme becerisini metnin dışına aktarabilme yetisini geliştirmiş olurlar.
13İngilizcenin kullanıldığı alanlarda sözlü ve yazılı olarak kendilerini etkili ve yeterli bir biçimde ifade edebilme becerisi geliştirirler.
14Toplumların tarihsel süreçte ortaya koyduğu edebi yapıtların ve kültürel mirasın boyutlarını kavrayarak içerisinde bulunduğu dünyada; hayata, toplumlara ve yakınında ve uzağında meydana gelen olaylara yönelik yansıtıcı, eleştirel, analitik ve hipotetik düşünme becerilerini geliştirmiş olurlar.
15İngiliz kültürüne ve edebiyatına dair edindiği bilgi ve perspektifle farklı ülkelerin edebiyatlarına ve kültürlerine karşılaştırmalı olarak bakabilme yetisi kazanırlar
16Batı kültüründe edebiyata yön veren ve/ya da edebiyat tarafından yön verilen kültürel, siyasal, sanatsal ve toplumsal olayları algılayabilme becerisi geliştirip ileriye dönük iz düşümlerde, kestirimlerde bulunabilirler.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1222333333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ING-HAZ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI HAZIRLIK Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 190301501102 İLERİ İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 5
3 190301501100 İNGİLİZ EDEBİYATINA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
4 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
5 190301501101 KLASİK EDEBİYAT Zorunlu 3 0 0 5
6 0300001000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
7 9900000143 TÜRK DİLİ -I Zorunlu 2 0 0 0
8 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 16 0 0 19
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
2 190301502100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 0
3 190301502102 EDEBİ METİN İNCELEME Zorunlu 3 0 0 5
4 190301502101 MİTOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
5 0300002000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 0
6 9900000273 TÜRK DİLİ -II Zorunlu 2 0 0 0
7 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 15 0 0 5
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190301503102 16. YÜZYIL İNGİLİZ EDEBİYATI Zorunlu 3 0 0 5
2 190301503104 17. YÜZYIL İNGİLİZ EDEBİYATI Zorunlu 3 0 0 5
3 190301503100 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
4 190301503103 İNGİLİZ TİYATROSU Zorunlu 3 0 0 0
5 190301503101 ORTA ÇAĞ İNGİLİZ EDEBİYATI Zorunlu 3 0 0 5
6 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
7 0300003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 0
Toplam 15 0 0 20
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190301504101 18. YÜZYIL İNGİLİZ EDEBİYATI Zorunlu 3 0 0 5
2 190301504102 EDEBİ TERİMLER VE AKIMLAR Zorunlu 3 0 0 5
3 190301504100 KISA HİKAYE Zorunlu 3 0 0 5
4 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
5 190301504103 POPÜLER İNGİLİZ YAZINI Zorunlu 3 0 0 0
6 0300004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 0
Toplam 12 0 0 15
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190301505100 18. YÜZYIL ROMANI Zorunlu 3 0 0 5
2 190301505103 ÇAĞDAŞ İNGİLİZ TİYATROSU Zorunlu 3 0 0 5
3 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
4 0300005000 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - 0
5 190301505101 SHAKESPEARE Zorunlu 3 0 0 0
6 190301505102 YAZIN KURAMLARI I Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 12 0 0 15
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190301506102 19. YÜZYIL EDEBİYATI Zorunlu 3 0 0 5
2 190301506100 19. YÜZYIL ROMANI Zorunlu 3 0 0 5
3 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
4 190301506101 ROMANTİK ŞİİR Zorunlu 3 0 0 5
5 0300006000 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 Seçmeli - - - 0
6 190301506103 YAZIN KURAMLARI II Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 12 0 0 15
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190301507100 20. YÜZYIL ROMANI Zorunlu 3 0 0 5
2 190301507102 ÇAĞDAŞ İNGİLİZ ŞİİRİ Zorunlu 3 0 0 0
3 190301507101 EDEBİYAT TEORİSİ VE ELEŞTİRİ I Zorunlu 3 0 0 5
4 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
5 0300007000 SEÇMELİ DERS GRUBU 7 Seçmeli - - - 0
6 190301507103 SÖMÜRGE VE SÖMÜRGE SONRASI EDEBİYAT Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 12 0 0 15
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190301508102 1950 VE SONRASI İNGİLİZ TİYATROSU Zorunlu 3 0 0 0
2 190301508103 ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE AKIMLARI Zorunlu 3 0 0 5
3 190301508101 EDEBİYAT TEORİSİ VE ELEŞTİRİ II Zorunlu 3 0 0 5
4 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
5 190301508100 POSTMODERN ROMAN Zorunlu 3 0 0 5
6 0300008000 SEÇMELİ DERS GRUBU 8 Seçmeli - - - 0
Toplam 12 0 0 15
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190301501103 İLERİ İNGİLİZCE YAZI BECERİSİ I Seçmeli 3 0 0 5
2 190301501105 TEMEL EDEBİ KAVRAMLAR Seçmeli 3 0 0 5
3 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190301502103 İNGİLİZCE YAZI BECERİSİ II Seçmeli 3 0 0 5
2 190301502105 KURGUSAL OLMAYAN DÜZYAZI, RETORİK VE TARTIŞMA ODAKLI ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
3 190301502107 BAĞLAMSAL DİLBİGİSİ Seçmeli 3 0 0 5
4 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190301503105 İNGİLİZ EDEBİYATINDA YERLİ KAYNAKLAR Seçmeli 3 0 0 5
2 190301503106 DİL VE DİLBİLİME GİRİŞ-I Seçmeli 3 0 0 5
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190301504104 İNGİLİZ KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
2 190301504105 ÇEVİRİ Seçmeli 3 0 0 5
3 190301504106 DİL VE DİLBİLİME GİRİŞ-II Seçmeli 3 0 0 5
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 190301505104 AMERİKAN EDEBİYATINA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
3 190301505105 SİNEMADA EDEBİYAT Seçmeli 3 0 0 5
4 190301505106 DİL ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR-I Seçmeli 3 0 0 5
5 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
6 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190301506109 EDEBİYAT VE SANAT Seçmeli 3 0 0 0
2 190301506110 AMERİKAN TİYATROSU Seçmeli 3 0 0 5
3 190301506111 DİL ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR-II Seçmeli 3 0 0 5
4 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
5 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
6 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190301507104 UTOPYA-DİSTOPYA EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 0
2 190301507105 AMERİKAN ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 5
3 190301507106 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 5
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190301508104 EKOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 3 0 0 0
2 190301508105 TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr