Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
19030150310216. YÜZYIL İNGİLİZ EDEBİYATIZorunlu235
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ders, öğrencilerin 16. yy. İngiliz Edebiyatının genel özelliklerini tanımalarını, bu döneme ait eserleri anlamalarını ve bu eserlerde yer alan benzer ve faklı özellikleri karşılaştırabilmelerini hedefler.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Zafer ŞAFAK
Öğrenme Çıktıları
116. yy İngiliz Edebiyatının ne olduğunu, hangi dönemi kapsadığını bilir.
216.yy. İngiliz Edebiyatının yazarları ve edebi türleri hakkında bilgi sahibi olur.
3Döneme ait edebi türleri biçimsel ve tematik olarak analiz edebilir.
4Şairler-yazarlar ve eserleri arasında bağ kurarak nitelikli tanıtımsal ve eleştirel denemeler yazabilir.
5Dönemin edebiyatına ait eserler hakkında yapılmış nitelikli çalışmaları değerlendirebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Orta Çağ İngiliz Edebiyatı
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrencilerin; The Oxford Companion to English Literature (Sixth Edition, by Michael Dobson, Stanley Wells, Oxford University Press, 2000), A Companion To English Renaissance Literature and Culture (by Michael Hattaway, Blackwell Publishers Ltd, 2003) künyeli kitapları edinmeleri ve dönem boyunca ilgili yerleri okuyarak tartışmaları beklenir.
Dersin İçeriği
Ders, 16. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı'nın kapsamını, çağın kültürel özelliklerini, dönemin önde gelen şahsiyetlerini ve eserlerini ve bu eserlerin içerik, tema ve argümanlarını kapsayacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Introduction English Renaissance Literature (1485 to 1603): Renaissance Period Literary and Cultural Atmosphere Religion and Nationalism Education and the Renaissance Man Humanism Patronage The Theater Audience Forms: Pastoral Poems, Lyrics, Sonnets, Dramatic Forms--
2Poetry and the Development of the Sonnet Sonnet Form Italian Sonnet Early English Sonnets Sonnet Cycles--
3Later English Sonneteers Sir Philip Sidney--
4Sir Philip Sidney Astrophel and Stella--
5Sir Philip Sidney Defence of Poetry--
6Edmund Spencer The Shepheardes Calender The Faerie Queene--
7Shakespearean Sonnets--
8Ara Sınav--
9Classical Influence Actors Theaters The Masque Acting Companies Playwrights Christopher Marlowe--
10Christopher Marlowe The Tragical History of the Life and Death of Doctor Faustus--
11William Shakespeare as a Playwright Myths about Shakespeare The Plays of Shakespeare Hamlet Prince of Denmark The Tempest--
12Sir Thomas More Utopia--
13Sir Thomas Hoby: The Courtier Roger Ascham John Lyly--
1416. Yüzyıl İngiliz Edebiyatına Yönelik Genel Bir Değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
The Norton Anthology of English Literature, Vol. 1, 4th Edition, by M. H. Abrams, 1988 English Literature to 1789 by Kathleen McCoy, Judith A.V. Harlan, Harper Perennial/ Harper Collins Publishers, 1992 The McGraw-Hill Guide to English Literature/Vol. 1, Beowulf to Jane Austen by Karen Lawrence, Betsy Seifter and Lois Ratner, McGraw-Hill Paperbacks, 1985
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Tartışma6318
Soru-Yanıt14342
Makale Kritik Etme6848
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)156
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15434254554454445
ÖÇ24543453445345445
ÖÇ35434445524435432
ÖÇ44124324145354523
ÖÇ54214552342542354
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr