Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190301501102İLERİ İNGİLİZCE DİL BİLGİSİZorunlu115
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin genel amacı, öğrencilerin İngilizcenin dilbilgisel yapılarına hakim olmaları ve bu yapıları sözlü, yazılı iletişimde doğru kullanacak düzeye ulaşmalarıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Didem ERDEL
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler, bu dersin sonunda ileri düzeyde dilbilgisi yapılarını tanımlayabilir.
2öğrenciler, ileri düzeyde İngilizce dilbilgisi yapılarının işlevlerini tanımlayabilir.
3Öğrenciler, dilbilgisi ile ilgili edindikleri bilgileri diğer yabancı dil becerilerinde (okuma, yazma, konuşma) kullanabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla öğrencileri anlam yaratma, biçim ile metin türü arasındaki ilişki, bağlam ile yapı arasındaki ilişki, yapıların farklı bağlamlardaki anlamları ve üst düzey metinlerde kullanımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İngilizce zamanlar (present and past)
2İngilizce zamanlar (perfect and perfect progressive)
3İngilizce zamanlar (future time)
4Özne-Yüklem uyumu
5Yardımcı fiiller (kiplik)
6Edilgen Çatı
7İsim cümlecikleri
8Sıfat cümlecikleri
9Bağfiil ve mastar yapılar
10Birleştirme bağlaçları
11Zarf cümlecikleri
12Neden-sonuç, rağmenlik ve şart belirten bağlaçlar
13Koşul cümlecikleri
14Ek alıştırmalar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Understanding and Using English Grammar - 5th Edition- Betty S. Azar & Stacy A. Hagen
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)137
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
ÖÇ3                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr