Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190301506101ROMANTİK ŞİİRZorunlu365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ders; öğrencilerin, İngiliz Romantik şiirinin özellikleri öğrenmesini, dönemin toplumsal, kültürel, edebi koşullarını önemli edebi simaları-eserleriyle kavramasını ve bu döneme ait yapıtlar hakkında eleştirel denemeler kaleme alabilmelerini amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Zafer ŞAFAK
Öğrenme Çıktıları
1İngiliz Romantik Şiirinin genel özelliklerini bilir.
2İngiliz Romantik Şiirinin genel özelliklerini bilir.
3Önceki dönemdeki edebi anlayışlardan kopuş özelliği gösteren Romantizm akımını faklı hale getiren özellikleri kavrama.
4Önceki dönemdeki edebi anlayışlardan kopuş özelliği gösteren Romantizm akımını faklı hale getiren özellikleri kavrama.
5Romantik edebiyata ait şiirleri biçimsel ve tematik olarak analiz edebilme.
6Romantik edebiyata ait şiirleri biçimsel ve tematik olarak analiz edebilme.
7Şiirler ve şairler arasında edebi nitelik açısından tanıtımsal ve eleştirel denemeler yazabilme.
8Şiirler ve şairler arasında edebi nitelik açısından tanıtımsal ve eleştirel denemeler yazabilme.
9İngiliz Edebiyatı Romantik Şiir anlayışıyla başka ülkelerin edebiyatlarında görülen benzer eğilimler arasında bağ kurma.
10İngiliz Edebiyatı Romantik Şiir anlayışıyla başka ülkelerin edebiyatlarında görülen benzer eğilimler arasında bağ kurma.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenciler, The Cambridge Companion to British Romantic Poetry (Edited by James Chandler and Maureen N. Mclane, Cambridge University Press, 2008) kitabını edinmek ve aşağıda belirtilen bölümleri okumak ve Romantik İngiliz Edebiyatı/Şiiri hakkında art alan bilgisi edinmek konusunda sorumludurlar: The companionable forms of Romantic poetry by James Chandler and Maureen N. Mclane (1-10), Romantic poetry and antiquity by Nick Groom (35-53), Wordsworth’s great ode: Romanticism and the progress of poetry by James Chandler (136-155), Romantic poetry and the science of nostalgia by Kevis Goodman (195-217).
Dersin İçeriği
Temelde 1798-1832 yıllarını kapsayan İngiliz Romantik Edebiyatı dersi, akımın kimi özellikleriyle zıddı olarak değerlendirilebilecek Klasik Edebiyatla-Neoklasik Edebiyatla/anlayışla karşılaştırılarak teorik arka plan bilgisi sunar. Buna ek olarak ders birinci dönem ve ikinci dönem İngiliz romantik şairleri William Blake'i, William Wordsworth'ü, Samuel Taylor Coleridge'i, George Gordon Byron'ı, Percy Bysshe Shelley'i, John Keats'i, bu şairlerin yapıtlarını ve edebi anlayışlarını kapsar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İngiliz Romantik Şiirinin Teorik Çerçevesi Romantik Dönemin Genel Özellikleri Klasizm'e ve NeoKlasisizm'e Tepki, Şiirsel Biçim Anlayışları--
2William Blake ve Şiirleri Songs of Innocence Tyger Proverbs of Hell--
3William Blake’in Şiir Anlayışı ve Şiirleri Üzerine Eleştirel Okumalar ve Tartışmalar Songs of Innocence Tyger Proverbs of Hell--
4William Wordsworth, Şiirleri ve Şiirlerinde Başat Temalar Lyrical Ballads I Wandered Lonely as a Cloud Ode on the Intimations of Immortality--
5William Wordsworth’ün Şiir Anlayışı ve Şiirleri Üzerine Eleştirel Okumalar ve Tartışmalar Ode on the Intimations of Immortality I Wandered Lonely as a Cloud--
6Samuel Taylor Coleridge ve Şiirleri ve Sanatı The Rime of the Ancient Mariner Kubla Khan--
7Samuel Taylor Coleridge’in Şiir Anlayışı ve Şiirleri Üzerine Eleştirel Okumalar ve Tartışmalar Kubla Khan The Rime of the Ancient Mariner--
8Ara Sınav--
9George Gordon, Lord Byron, Eserleri ve Şiir Anlayışı She Walks in Beauty Darkness--
10Lord Byron’ın Şiir Anlayışı ve Şiirleri Üzerine Eleştirel Okumalar ve Tartışmalar She Walks in Beauty Don Juan--
11Percy Bysshe Shelley, Eserleri ve Şairin Romantik İngiliz Edebiyatındaki Yeri Ozymandias Ode to the West Wind--
12Percy Bysshe Shelley’nin Şiir Anlayışı ve Şiirleri Üzerine Eleştirel Okumalar ve Tartışmalar Ozymandias Ode to the West Wind--
13John Keat'in Eserleri ve Şairin Romantik İngiliz Edebiyatındaki Önemi Ode on a Grecian Urn Ode on Melancholy Ode on Indolence--
14John Keats'in Şiir Anlayışı ve Şiirleri Üzerine Eleştirel Okumalar ve Tartışmalar Ode on a Grecian Urn Ode on Melancholy--
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
The Cambridge Companion to British Romantic Poetry (Edited by James Chandler and Maureen N. Mclane, Cambridge University Press, 2008) The Norton Anthology of English Literature, Vol. 2: The Romantic Period through the Twentieth Century, (by Stephen Greenblatt, M. H. Abrams, Carol T. Christ, Deidre Shauna Lynch, Jahan Ramazani, Catherine Robson, Jon Stallworthy, Jack Stillinger, W. W. Norton & Company, 2006) Majestic Indolence: English Romantic Poetry and the Work of Art (by Willard Spiegelman, Oxford University Press, 1995) A Companion to Romantic Poetry (Edit. by Charles Mahoney, Wiley-Blackwell, 2010) English Literature from 1785 (by Kathleen McCoy, Judith A.V. Harlan, Harper Perennial/ Harper Collins Publishers, 1992) The McGraw-Hill Guide to English Literature (Vol. 2, William Blake to D.H. Lawrence by Karen Lawrence, Betsy Seifter and Lois Ratner, McGraw-Hill Paperbacks, 1985)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı13030
Derse Katılım14342
Tartışma12020
Makale Kritik Etme14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)152
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
ÖÇ3                
ÖÇ44545455455454554
ÖÇ5                
ÖÇ6                
ÖÇ7                
ÖÇ85454454543554435
ÖÇ9                
ÖÇ10                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr