Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190301504105ÇEVİRİ Seçmeli245
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere çevirinin temel kavramlarını tanıtmak ve çeviri yetkinliğini kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Didem ERDEL
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler, çeviri kuramlarını çözümleyecektir.
2Öğrenciler, İngilizce ve Türkçe cümle yapılarını karşılaştırarak inceleyeceklerdir.
3-Öğrenciler, farklı çevirileri karşılaştırarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendireceklerdir.
4Öğrenciler, çeviri yaparken bağlamı, üslubu, sözcük seçimini, kültürel ifadeleri geliştireceklerdir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında farklı metin türlerinde Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe çeviriler önerilmektedir; çeviri sürecinde dilbilgisel yapı ve bağlam ilişkisi incelenir; öğrencilerin iki dil arasındaki benzerlik ve farklılıklara ilişkin farkındalıklarının artırılması amaçlanır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1derse giriş
2çeviri kuramları
3cümle ve cümle çeşitleri çevirisi
4İngilizce-Türkçe metin çevirisi alıştırmaları
5İngilizce-Türkçe metin çevirisi alıştırmaları
6İngilizce Türkçe çeviri alıştırmaları
7İngilizce Türkçe çeviri alıştırmaları
8arasınav
9Türkçe-İngilizce çeviri alıştırmaları
10Türkçe-İngilizce çeviri alıştırmaları
11Türkçe-İngilizce çeviri alıştırmaları
12Türkçe-İngilizce çeviri alıştırmaları
13Türkçe-İngilizce çeviri alıştırmaları
14Türkçe-İngilizce çeviri alıştırmaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Köksal, D. (2008). Çeviri Eğitimi / Kuram ve Uygulama Boztaş, İ., Kocaman A., ve Aksoy, Z. (2011). İngilizce Çeviri Kılavuzu / A Guide Book for English Translation
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14342
Makale Kritik Etme14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14342
Ev Ödevi14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)149
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15115135333243432
ÖÇ23324224213144253
ÖÇ34225454232335232
ÖÇ44345344314234354
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr