Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190301502102EDEBİ METİN İNCELEME Zorunlu125
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Edebi bir metnin nasıl inceleneceğinin, çözümleneceğinin ve tartışılacağının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Asya Sakine UÇAR
Öğrenme Çıktıları
1Şiir, drama ve düz yazıyı tanıtır ve bu türlerin özelliklerini tartışır. Edebi metinleri ve görsel materyalleri yakından okur, inceler, eleştirir. Ritm, kafiye düzeni ve metafor gibi şiirin özellikleri hakkında bilgilendirir. Dramatik teknikler hakkında yorum yapabilme becerilerini geliştirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
YOK
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı öğrencilere şiir, öykü, düzyazı, roman gibi edebi metinlerin nasıl incelendiğini öğretmektir. Dersler her hafta için belirtilen okuma metinlerinin yanı sıra görsel materyaller üzerinden de işlenir. Öğrencilerin okumalarını/izlemelerini zamanında yapması, sınıftaki tartışmalara katılması, ara sınav ve final sınavına girmesi beklenir. Öğrenciler sınavlarda tüm ders materyalinden ve derslerde tartışılanlardan sorumludur.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Edebi metin inceleme: şiire girişOkuma, soru cevap, Tartışma
2Şiirde anlam, dil ve teknikler Dylan Thomas- “Do not go gentle into that good night” W.H. Auden- “Lady Weeping at the Crossroads”okuma, soru cevap, tartışma
3Görselleri yorumlama-yeniden yazım örneği-Lawrence Ferlinghetti's "Short Story on a Painting of Gustav Klimt Rodin’in Danaide” and “Titian’nın Flaying of Marsyas eserlerine bakış Byatt’ın The Virgin in the Garden (s. 104) ve Babel Tower (s. 249) romanlarından alıntılar ile.okuma, soru cevap, tartışma
4Edebi metin inceleme: drama dramanın elementleri, trajedinin tanımı, Aristotle'ın Poetics eseri&üç birlik kuralıokuma, soru cevap, tartışma
5Yunan trajedileri: Oedipus Rex - Sophoclesokuma, soru cevap, tartışma
6Oedipus eserine devam edilir.okuma, soru cevap, tartışma
7Textual analysis: short storyokuma, soru cevap, tartışma
8vize sınavı
9Kısa öykü örneği: Doris Lessing- Çatıdaki Kadınokuma, soru cevap, tartışma
10Modern drama- A.S. Byatt- Art workokuma, soru cevap, tartışma
11Edebi metin inceleme: roman Muriel Spark- The Prime of Miss Jean Brodieokuma, soru cevap, tartışma
12The Prime of Miss Jean Brodie romanı incelemesine devam edilir.okuma, soru cevap, tartışma
13genel revizyon
14finaller
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aristotle's Poetics, Lawrence Ferlinghetti's "Short Story on a Painting of Gustav Klimt, A.S. Byatt's "Matisse Stories", Muriel Spark's The Prime of Miss Jean Brodie
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Performans1010100
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)151
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr