Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190301502103İNGİLİZCE YAZI BECERİSİ IISeçmeli125
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı fikirleri, görüşleri ve düşünceleri hedef dilde yazılı olarak ifade etmeyi, değişik türlerde kısa denemeler yazabilmeyi ve verilen bir kısa denemenin yapısını anlayabilmeyi öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Didem ERDEL
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler verilen bir konu hakkındaki fikir, düşünce ve düşüncelerini hedef dilde yazılı olarak ifade edebilecektir.
2öğrenciler standart bir kısa denemenin yapısını ve farklı kısa deneme türlerini tanıyabileceklerdir.
3öğrenciler farklı kısa deneme yöntemlerini uygulayabileceklerdir
4öğrenciler farklı yazma amaçlarını, stratejilerini ve becerilerini kullanabileceklerdir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
kısa deneme türleri, kısa denemelerin temel bölümleri, örnek kısa deneme incelemeleri, kısa deneme yazımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amacı, içeriği ve öğrencilerden beklentiler açıklanacaktır; dersin değerlendirme şekli ile ilgili bilgi verilecektir; dersin nasıl işleneceği ve kullanılacak malzemelerle ilgili bilgi verilecektir; bu derse nasıl çalışacakları ve nasıl hazırlanacakları açıklanacaktır. Ayrıca kısa denemenin yapısı hakkında bilgi verilecektir.
2süreç analizi deneme türünün ve ana bölümlerinin tanıtımı
3süreç analizi türünde deneme yazımı
4öğrenci denemelerine dönüt verilmesi
5neden sonuç deneme türünün ve ana bölümlerinin tanıtımı
6neden sonuç türünde deneme yazımı
7öğrenci denemelerine dönüt verilmesi
8arasınav
9tartışmacı makale türünün tanıtımı ve ana bölümleri
10tartışmacı deneme türünde deneme yazımı
11öğrenci denemelerine dönüt verilmesi
12sınıflandırma deneme türünün ve ana bölümlerinin tanıtımı
13sınıflandırma türünde deneme yazımı
14öğrenci denemelerine dönüt verilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Savage, A., & Mayer, P. (2006). Effective academic writing: the short essay. Oxford University Press
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14342
Beyin Fırtınası14114
Makale Yazma14114
Makale Kritik Etme14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11111
Okuma14114
Ev Ödevi14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ14512524314325322
ÖÇ24513424234244432
ÖÇ34523524314235421
ÖÇ44522524425225411
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr