Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190301501105TEMEL EDEBİ KAVRAMLAR Seçmeli115
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ders öğrencilere temel edebi terimleri, söz sanatlarını, kurgusal ve kurgusal olmayan edebi türleri/kavramları, tiyatro sanatına ait kavramları ve tüm bu kavramların tanımlarını, örnekleri ve/veya örnek metinlerini öğrencilere tanıtmayı amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Zafer ŞAFAK
Öğrenme Çıktıları
1Temel edebi terimleri, kavramları bilebilme.
2Temel edebi terimleri, kavramları bilebilme.
3Edebi metinlerdeki söz sanatlarının farkına varır.
4Edebi metinlerdeki söz sanatlarının farkına varır.
5Tiyatroya ait kavramları yazdığı metinlerde kullanabilir.
6Tiyatroya ait kavramları yazdığı metinlerde kullanabilir.
7Edebi terimlerle ilgili öğrendiklerini diğer derslerdeki bilgileriyle sentezleyebilir.
8Edebi terimlerle ilgili öğrendiklerini diğer derslerdeki bilgileriyle sentezleyebilir.
9Edebi terimler/kavramlar içeren bir metni belli kurallar çerçevesinde değerlendirebilme.
10Edebi terimler/kavramlar içeren bir metni belli kurallar çerçevesinde değerlendirebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrencilerin ders dönemi başlamadan önce A Glossary of Literary Terms (Seventh Edition, by M. H. Abrams Cornell University) ve The Routledge Dictionary of Literary Terms (Third Edition, by Peter Childs, Roger Fowler) kitaplarını edinmeleri ve gözden geçirmeleri beklenir.
Dersin İçeriği
Ders temel edebi terimleri, söz sanatlarını, kurgusal ve kurgusal olmayan edebi türleri/kavramları, tiyatro sanatına ait kavramları ve tüm bu kavramların tanımlarını, örnekleri ve/veya örnek metinlerini kapsar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş Edebiyat Kurgusal edebiyat, kurgusal-olmayan edebiyat, yazılı-sözlü edebiyat--
2Edebi Türler Kurgu, Düzyazı, Kısa Hikaye, Novella, Masal, Fabl, Saga, Destan, Mit--
3Roman ve Roman Türleri Roman, Pikaresk Roman, Mektup Romanı, Bilinç Akışı Romanı, Yeni Roman, Anti-Roman, Gotik Roman, Bilim Kurgu--
4Tiyatro Sanatı/Sahne Sanatlarına Ait Temel Kavramlar (Tipik) Bir Tiyatro Oyununun Klasik Unsurları Üç Birlik Kuramı, Hamartia, Tragic Flaw, Hubris, Nemesis, Catharsis, Peripetia, Anagnorisiskavramları Tiyatro Oyunu Türleri Trajedi, Seneca Trajedisi, İntikam Trajedisi, Domestik Trajedi, Traji-komedi--
5Komedi, Fars(Kaba Güldürü) Romantik Komedi, Mizah Komedisi, Töre Komedyası, Duygusal Komedi--
6Tarihsel Oyunlar, Gizem Oyunları, Mucize Oyunları, Ahlak Oyunları, Şiir, Lirik Şiir, Kaside, Ağıt, Halk Şarkısı, Destan, Sahte Destan, Romans, Hiciv, Alegori, Burlesk--
7Ara Sınav
8Kurgusal Olmayan Edebiyat Hatırat, Günlük, Biyografi, Otobiyografi, Deneme, Gezi Edebiyatı--
9Kurgunun Unsurları Kurgu, yan-alt kurgu, serim, rising action, düğüm, falling action, kriz, felaket, çözüm, önsöz, sonsöz, in media res, flasback, çatışma, gerilim/belirsizlik durumu/"askıda kalma"--
10Karakterler ve Bakış Açısı Bakış açısı, müdahil/müdahil olmayan karakter, karakterizasyon, "flat" ve "round" karakterler, ana karakter, karşı karakter, anti-kahraman, tezat karakter.--
11Söz Sanatları Betimleme, sembol, basit benzetme, metafor, kişileştirme, paradox, oksimoron, ironi, dramatik ironi, trajik ironi, hiperbol, örtmece(güzel adlandırma), aliterasyon--
12Edebi Gruplar, Dönemler ve Tarzlar Klasik, Klasizm, Platonizm, Mistizm, Commonwealth Dönemi, Puritanlar ve Püritanizm--
13Edebi Gruplar, Dönemler, Akımlar ve Tarzlar Restorasyon Dönemi, Romantik Dönem, Anakronizm--
14Genel EdebiTerimler ve Akımlar Skolastisizm, Teoloji, Hümanizm, Rönesans, Reformasyon, Viktoria Dönemi,Realizm, Naturalizm, Sembolizm, Absürd Tiyatro, Sempozyum, Tema, Carpe Diem, Motif, Laitmotif, Eleştiri, Mimesis, Epikram,--
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
A Glossary of Literary Terms The Routledge Dictionary of Literary Terms The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms/2001 Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory/2013
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı13030
Derse Katılım14342
Tartışma12020
Makale Kritik Etme15050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)162
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
ÖÇ3                
ÖÇ44545453445544534
ÖÇ5                
ÖÇ6                
ÖÇ7                
ÖÇ83445354554545454
ÖÇ9                
ÖÇ10                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr