Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
19030150710020. YÜZYIL ROMANIZorunlu475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin 20. yüzyıl İngiliz Romanının temel özelliklerini, dönemin edebi, sosyal, tarihsel, felsefi ve teorik gelişimini, romanın tarihsel ve edebi dönüşümünde 20. yüzyıl İngiliz romanlarının temel niteliklerini ayırt edebilecek bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Asya Sakine UÇAR
Öğrenme Çıktıları
120. yy İngiliz romanını, İngiliz Roman geleneğinin, dönemin tarihsel, politik, ekonomik ve kültürel gerçekleri ışığında açıklayarak yorumlayabilmek. Çeşitli edebi kuramlar desteği ile 20. yy romanlarına eleştirel bir bakış getirebilmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
20. yy roman türlerini örnekleyen seçilmiş romanlar ışığında roman geleneği ve dönemin teknolojik, kültürel ve politik değişimleri ele alınır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1An Overview of the Period- Modernism
2E.M. Forster- Howard’s End
3E.M. Forster- Howard’s End
4Virginia Woolf- Mrs Dalloway
5Virginia Woolf- Mrs Dalloway
6D. H. Lawrence- Women in Love
7D. H. Lawrence- Women in Love
8Midterm
9Joseph Conrad- Heart of the Darkness
10Joseph Conrad- Heart of the Darkness
11Henry James- Turn of the Screw
12Henry James- Turn of the Screw
13Revision
14Finals
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
MODERNISM:1890—1930 (MALCOLM BRADBURY AND JAMES McFARLANE) THE CAMBRIDGE HISTORY OF TWENTIETH-CENTURY ENGLISH LITERATURE (LAURA MARCUS and PETER NICHOLLS)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Okuma14114
Performans1010100
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)147
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15555555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr