Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190301503100ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu235
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı okuma, not alma, metin yorumlama gibi çalışma ve araştırma süreçlerinde gerekli yöntemler konusunda öğrencilere bilgi vermek; interneti kullanarak bilgiye ulaşma, kaynakça oluşturma, not alma, intihalden kaçıma, planlama gibi hazırlık aşamalarında önemli araştırma ve çalışma yöntemlerini öğrencilere öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Didem ERDEL
Öğrenme Çıktıları
1Dersin sonunda öğrenciler yaptıkları araştırmanın yöntemini belirleyebilirler.
2Dersin sonunda öğrenciler araştırma yaparken veri toplayıp sonuçlarını değerlendirebilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Bilim ile ilgili kavramlar, bilimsel araştırma süreci ve bu süreçte yürütülmesi gereken bilimsel faaliyetler, bilimsel çalışmaların proje, tez ve makale haline getirilmesi yöntemlerinin öğretimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramlar
2Bilimsel araştırma hazırlama süreci
3Bilimsel araştırma yöntemleri
4Bilimsel araştırmada literatür taraması, kütüphane ve ilgili veritabanlarının kullanılması
5Bilimsel araştırmada yöntem‐ nicel araştırma modelleri
6Bilimsel araştırmada yöntem‐ nitel araştırma modelleri
7Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve ilgili istatistik yöntemler
8arasınav
9Bilimsel araştırmada Bulgular, Sonuç ve Öneriler
10Bilim araştırmada atıf yapma, kaynak gösterimi ve ilgili araçlar
11Yayın etiği kavramı ve ilgili esaslar
12örnek makale inceleme
13örnek tez inceleme genel değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
"How to Write and Publish a Scientific Paper" ROBERT A. DAY , Bilimsel Araştırma Yöntemi, Niyazi KARASAR, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2011. ‐
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt14114
Makale Yazma12020
Makale Kritik Etme4520
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma414
Ev Ödevi14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)149
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr