Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190301507101EDEBİYAT TEORİSİ VE ELEŞTİRİ IZorunlu475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin belirli edebiyat kuramlarına ve eleştirisine aşina olmaları, edebiyatı ve çeşitli edebi türleri ve yazıları ilgili kuram ve eleştiri bağlamında analiz edebilmeleri amaçlanır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Zafer ŞAFAK
Öğrenme Çıktıları
1Belli başlı edebiyat teorilerini ve eleştirilerini bilir.
2Edebiyat teorileri ve eleştirileri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları kavrar.
3Belli başlı edebiyat teorilerini inceleyebilir.
4Edebi teorilerini ve eleştirilerini çeşitli kriterlere göre sınıflandırıp karşılaştırabilir.
5Seçilen edebi eserleri çeşitli edebi eleştiri yaklaşımlarına göre değerlendirebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Öğrenciler bu dersin öncesinde Edebi Terimler ve Akımlar (2. sınıf dersi) almaları ve dersin içeriğini ve kapsamını anlayabilmeleri ve edebiyat eğitiminde Edebiyat Teorisi ve Eleştirisini konumlandırabilmeleri için bahsi geçen 2. sınıf dersinden başarılı olmaları gerekmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrencilerin; Edebi Terimler Sözlüğü (Yedinci Baskı, M. H. Abrams Cornell Üniversitesi), The Routledge Edebi Terimler Sözlüğü (Üçüncü Baskı, Peter Childs, Roger Fowler), A History of Literary'i kitaplarını edinmiş olmaları beklenmektedir. Criticism From Plato to the Present (M. A. R. Habib, 2005) künyeli kitaptan ilgili haftalardaki konular ders materyallerine ek olarak karşılaştırmalı olarak incelenmesi önerilir.
Dersin İçeriği
Ders, genel olarak edebiyatın seyrine yön veren belirli ve önde gelen edebiyat kuramlarını ve edebiyat eleştirisini/ eleştirilerini kapsar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ancient Greek Literary Criticism Introduction Classical Literary Criticism: Intellectual and Political Backgrounds--
2Plato (428–ca. 347 BC) Plato on Poetry, Poetry and the Formal Structure of the Republic, The Politics of Plato’s Aesthetics, Metaphysical Presuppositions and Impasses, The Influence and Legacy of Plato--
3Aristotle (384–322 BC) Life and Philosophy, Aristotle’s Metaphysics, Aristotle’s Logic, Aristotle’s Politics, Aristotle’s Poetics, The Concept of Imitation in the Poetics, The Concept of Action in Aristotle’s View of Tragedy, The Legacy of Aristotle’s Poetics--
4The Early Modern Period Neo-Classical Literary Criticism--
5The Later Nineteenth Century Literary Criticism Realism and Naturalism--
6The Later Ninetieth Century The Heterological Thinkers--
7The Later Nineteenth Century Literary Criticism Marxist Literary Criticism--
8Ara Sınav--
9Introduction to the Twentieth Century Literary Theory and Criticism Backgrounds and Perspectives--
10The Twentieth Century Literary Criticism Psychoanalytic Literary Criticism--
11The Twentieth Century Literary Criticism Formalism--
12The Twentieth Century Literary Criticism Reader-Response and Reception Theory--
13The Twentieth Century Literary Criticism New Historicist Literary Criticism--
14Genel Değerlendirme--
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
A Glossary of Literary Terms The Routledge Dictionary of Literary Terms The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms/2001 Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory/2013 A History of Literary Criticism from Plato to the Present/2005 Literary Movements for Students/Gale Cengage Learning-Second Edition/2009
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Tartışma14342
Soru-Yanıt14342
Makale Kritik Etme7321
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)153
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ14545534445544553
ÖÇ25445444345545534
ÖÇ34435454454444345
ÖÇ44345545444344424
ÖÇ52341424425525442
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr