Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190301506111DİL ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR-IISeçmeli365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, yabancı dil öğretimi alanındaki güncel yaklaşımları ve yöntemleri, dayandıkları temel ilkeler ışığında irdeleyerek, öğrencilerin bu yaklaşım ve yöntemleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme bilgi ve becerisini kazanmalarıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Didem ERDEL
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler İngilizce öğretimi bağlamında dil öğretim yaklaşım, yöntem ve teknikleri ile ilgili temel kavramları öğrenir.
2Öğrenciler İngilizce öğretiminde etkin öğretmenin özelliklerini ve rollerini betimleyebilir.
3Öğrenciler farklı öğrenci, öğretmen, ders planı ve materyal özelliklerini bilir.
4Öğrenciler Türkiye’de İngilizce öğretimine ilişkin eleştirel ve seçmeci bir tutum sergiler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Bu derste öğrenciler yabancı dil eğitimi üzerine yaklaşım, yöntem ve teknik konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi edinirler. Bu kuramsal bilgileri örnek uygulamaları sunarak pekiştirirler. Mikro öğretim ve video analizi yardımıyla uygulamaya dayalı bilgilerini geliştirirler ve sunumları sonlarında dönütler alırlar. Ayrıca bu derste öğrenciler eski ve güncel dil öğretim yaklaşım, yöntem ve teknikleri karşılaştırır, bütüncül bir bakış açısına sahip olur ve Türkiye bağlamında nasıl bir yol izlenebileceği konusunda çıkarımlarda bulunur.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Communicative language teaching--
2Communicative language teaching--
3Content-based instruction--
4Content-based instruction--
5Task-based language teaching
6Task-based language teaching
7The political dimension of language teaching
8ara sınav
9The Participatory Approach
10Learning strategy training
11Cooperative learning
12Multiple Intelligences
13Using technology in language teaching and learning
14Genel tekrar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and principles in language teaching (2nd edition). China: Oxford University Press. Richards, J.C. and Rodgers, T.S. (2001). Approaches and methods in language teaching (2nd edition). Cambridge: Cambridge University Press.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Performans140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14114
Performans133
Ev Ödevi14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)136
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ13322125414214211
ÖÇ23322125414214211
ÖÇ33222125414214211
ÖÇ43322125414214211
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr