Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190301501101KLASİK EDEBİYATZorunlu115
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ders, Plato'nun sanatta/edebiyatta taklit kavramından başlayarak Aristo'nun Poetika eserindeki şiir/edebiyat kuramını öğretmeyi ve Homer, Sophocles, Aristophanes, Seneca, Virgil ve Ovid gibi eski Yunan ve Roma dönemine ait klasik şairleri-yazarları ve eserleri hakkında öğrencilerin bilgi birikimi edinmesini hedefler.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Zafer ŞAFAK
Öğrenme Çıktıları
1Klasik Edebiyatın ne olduğunu bilir.
2Klasik Edebiyatın ne olduğunu bilir.
3Klasik Edebiyatın türleri hakkında bilgi sahibi olur.
4Klasik Edebiyatın türleri hakkında bilgi sahibi olur.
5Klasik Yunan ve Klasik Roma eserleri arasında ilişki kurabilir.
6Klasik Yunan ve Klasik Roma eserleri arasında ilişki kurabilir.
7Klasik Yunan ve Roma medeniyetlerine ait eserler hakkında eleştirel denemeler yapabilir.
8Klasik Yunan ve Roma medeniyetlerine ait eserler hakkında eleştirel denemeler yapabilir.
9Klasik Yunan ve Roma edebiyatına ait eserler hakkında yapılmış nitelikli çalışmaları değerlendirebilir.
10Klasik Yunan ve Roma edebiyatına ait eserler hakkında yapılmış nitelikli çalışmaları değerlendirebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrencilerin Classical Literature: A Concise History (Richard Rutherford/Blackwell Publishing (2005) kitabını dersten önce edinmeleri ve incelemeleri beklenir.
Dersin İçeriği
Ders; trajedi, komedi, şiir, destan ve hiciv gibi türlerin Eski Yunan ve Roma edebiyatındaki/kültüründeki tarihsel gelişimini içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş ve Artalan Klasik Yunan Edebiyatının Özellikleri--
2Klasik Yunan edebiyatında Destan, trajedi, şiir ve komedi kavramları--
3Aristo'nun Poetika eseri ve yapıtta geçen temel kavramların tanıtılması ve tartışılması--
4Klasik Yunan edebiyatında kahramanlık çağları ve kahraman ideali--
5Homeros ve İlyada Destanı--
6Klasik Yunan oyunu olarak Sophocles'in Kral Oedipus trajedisi Klasik Yunan komedi örneği olarak Aristophanes'in’ Lysistrata oyunu--
7Ara Dönem Sınavı--
8Klasik Roma edebiyatının özellikleri--
9Klasik Roma edebiiyatında destan, trajedi, komedi ve retorik sanatının özellikleri--
10Klasik Roma edebiyatında edebi eleştiri örneği olarak Horace ve Ars Poetica--
11Klasik Roma edebiyatında destan örneği olarak Virgil ve eseri Aeneid--
12Horace'dan hiciv türünde örneklerin sunulması ve tartışılması--
13Juvenal'den hiciv türünde örneklerin sunulması ve tartışılması
14Ovid'in Ars Amatoria yapıtından örnek metinlerin incelenmesi--
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Blackwell Guides to Classical Literature: A Guide to Ancient Greek Drama by Ian C. Storey, Arlene Allan/ Wiley-Blackwell (2005) A History of Ancient Greek Literature, by Gilbert Murray Cornell, University Library(2009) The Classical Tradition: Greek and Roman Influences on Western Literature by Gilbert Highet (1985) 1st Week: A Student’s Guide to Classics by Jeffrey O. Nelson Jeremy M. Beer(2003) What is Classics? (pp. 1-21) 2nd Week: Epic, Poetry, Drama, Prose Fiction, Literary Criticism (pp. 11-59), 3rd Week: Aristotles’ Poetics 4th Week: Epic Poetry Homer, Apollonius, Virgil with a Chapter on the Gilgamesh Poems by Charles Rowan Beye(2006) Oral Poetry, Poet’s World, Poetic Technique (pp.1-74.) 5th Week: Homer’s Iliad (pp.113-144) 6th Week: The Theatre of Apollo Divine Justice and Sophocles' Oedipus the King by R . Drew Griffit(1996), Asserting Eternal Providence: The Question of Guilt (pp. 45-59), The Authority of Prophecy: Theodicy in the play (pp. 59-70), Reading the Name of Oedipus and Other Riddles (pp. 70-76), The Humiliation of Oedipus (pp. 76-82), Conclusion (pp. 82-87) 7th Week: Talking about Laughter and Other Studies in Greek Comedy, by Alan H. Sommerstein(2009), The anatomy of euphemism in Aristophanic comedy (pp. 70-104), Talking about laughter in Aristophanes( pp. 104-116) -Mid-Term- 9th – 15th Week: The Cambridge History of Classical Literature Latin Literature by E. J. Kenney(1982), (pp. 5-10) 10th Week: (pp. 53-60) 11st Week: (pp.77-138) 12nd Week: (pp. 346-368) 13rd Week: (pp. 370-385) 14th Week: (pp. 597-624)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12020
Derse Katılım14342
Tartışma11515
Makale Kritik Etme15050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)147
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
ÖÇ3                
ÖÇ44454443445343345
ÖÇ5                
ÖÇ6                
ÖÇ7                
ÖÇ84354343534545435
ÖÇ9                
ÖÇ10                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr