Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Meslek Yüksekokulu - Aşçılık - AşçılıkProgram Tanımları
Kuruluş
Aşçılık Programı 2017 yılında kurulmuş ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
2(iki) yıllık bu programı başarıyla bitiren öğrenciler önlisans diplomasına ve "Aşçı" ünvanına sahip olurlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve kayıt koşulları, Iğdır Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Eğitim-Öğretim Yönergesine tabiidir. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Aşçılık alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu, mesleki ve seçimli derslerin (en az 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 2.0 (iki) olması gerekir. Ayrıca 30 işgünü stajını da tamamlamış olması gerekir.
Program Profili
Aşçılık programının temel amacı, evrensel bilgi üreten, ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda yönelen, değişen dünyayı barındıran, kültürel geçmişe sahip, etik değerlere sahip ve akademik açıdan yönetsel projeler yapan mezunlar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programdan mezun olan öğrencilerin çalışma alanları oldukça geniş olmakla birlikte, turizm bölgeleri, büyük şehirler başta olmak üzere, otel, restoran, pastane, yemek fabrikası, uçak – gemi – tren vb. ulaşım araçlarının üst sınıf müşterilerine yönelik yiyecek – içecek hizmeti, bar, ordu evleri, sosyal tesisler vb. gibi yiyecek – içecek üretimi ve tüketimiyle ilgili işyerlerinde çalışabilirler. Tekniker unvanı alan mezunlar; ağırlıklı olarak ulusal ve uluslararası beş yıldızlı otellerin mutfak ekibinde veya yiyecek – içecek bölümlerinde, restoranların mutfak ya da işletme kısımlarında, gıda işletmelerinin ürün geliştirme bölümlerinde (AR-GE), yiyecek - içecek sektöründe eğitim veren kurumlarda ve görsel - basılı yayın kuruluşlarında çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Aile ve Tüketici Bilimleri Beslenme ve Diyetetik Gastronomi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Mutfak Sanatları ve Yönetimi
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır. Derslerden başarılı olabilmek için her bir ders için bir arasınav bir final sınavı olmak üzere 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40'ı, yılsonu final sınavının %60'ı hesaplanır
Mezuniyet Koşulları
Aşçılık Programı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu, mesleki ve seçimli derslerin (en az 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 2.0 (iki) olması gerekir. Ayrıca 30 işgünü stajını da tamamlamış olması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Dr. Arzu İMECE Adres: Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu Suveren Kampüsü Iğdır.
Bölüm Olanakları
Dersler alanında uzmanlaşmış tecrübeli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Ayrıca bilgisayar programlarını kullanabilecekleri donanımlı bilgisayar laboratuarı, uygulamalı eğitimler için Uygulama Mutfağı mevcuttur.

Program Çıktıları
1Aşçılık mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
2Aşçılık alanı ile ilgili temel düzeyde kurumsal ve uygulamalı olarak bilgi sahibidir.
3Aşçılık alanı ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
4Aşçılık alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisine sahiptir
5Aşçılık alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
6Aşçılık alanında kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
7Aşçılık alanında temel düzeydeki bir çalışmayı yerine getirebilir, uygulamada karşılaşılan sorunlarda sorumluluk alır.
8Sorumluluğu altında çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerilerini değerlendirebilir ve öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir.
10Alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir.
11Alanında edindiği bilgi ve becerileri yazılı veya sözlü iletişim yoluyla doğru bir şekilde aktarır ve paylaşır.
12Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte Aşçılık alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilir.
13Mesleği ile ilgili yeni tasarımlar geliştirme becerisine sahiptir.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1111111111112
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183318001000 1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
3 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
4 183318001101 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 3
5 213318001101 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 3
6 183318001100 GASTRONOMİ VE YİYECEK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
7 213318001100 GASTRONOMİ VE YİYECEK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
8 183318001104 GIDA GÜVENLİĞİ VE HİJYENİ Zorunlu 3 0 0 3
9 213318001104 GIDA GÜVENLİĞİ VE HİJYENİ Zorunlu 3 0 0 3
10 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
11 213318001105 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 0
12 213318001102 MUTFAK UYGULAMALARI VE TEKNİKLERİ -I Zorunlu 1 3 0 4
13 183318001102 MUTFAK UYGULAMALARI VE TEKNİKLERİ-I Zorunlu 1 3 0 4
14 213318001106 MUTFAKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
15 213318001107 OFİS PROGRAMLARI Zorunlu 2 1 0 3
16 213318001103 PİŞİRME YÖNTEMLERİ -1 Zorunlu 2 2 0 0
17 183318001103 PİŞİRME YÖNTEMLERİ- I Zorunlu 2 2 0 4
18 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
19 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
20 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
21 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 40 11 0 40
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183318002000 2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
4 213318002100 GIDA SAKLAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 0
5 213318002105 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 0 0 3
6 183318002100 MENÜ PLANLAMA Zorunlu 2 1 0 3
7 213318002102 MENÜ PLANLAMA Zorunlu 2 1 0 3
8 213318002103 MUTFAK UYGULAMALARI VE TEKNİKLERİ -II Zorunlu 1 3 0 6
9 183318002202 MUTFAK UYGULAMALARI VE TEKNİKLERİ-II Zorunlu 1 3 0 4
10 213318002104 PİŞİRME YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 4
11 183318002203 PİŞİRME YÖNTEMLERİ-II Zorunlu 2 2 0 4
12 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
13 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
14 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
15 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
16 213318002101 ZİYAFET MUTFAĞI Zorunlu 2 1 0 4
Toplam 28 13 0 37
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183318003000 3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 213318003101 CETERİNG HİZMETLERİ Zorunlu 2 0 0 0
3 183318003105 DÜNYA MUTFAĞI-I Zorunlu 1 3 0 0
4 213318003107 DÜNYA MUTFAĞI-I Zorunlu 1 3 0 0
5 183318003101 SOĞUK MUTFAK Zorunlu 1 3 0 4
6 213318003103 SOĞUK MUTFAK Zorunlu 1 3 0 4
7 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
8 183318003102 TATLI VE PASTA SANATI Zorunlu 1 3 0 0
9 213318003104 TATLI VE PASTA SANATI Zorunlu 1 3 0 0
10 213318003106 TÜRK MUTFAĞI -I Zorunlu 1 3 0 0
11 183318003104 TÜRK MUTFAĞI-I Zorunlu 1 3 0 4
12 183318003103 YEMEK SÜSLEME SANATI Zorunlu 2 1 0 3
13 213318003105 YEMEK SÜSLEME SANATI Zorunlu 2 1 0 3
14 213318003100 YİYECEK-İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
15 183318003100 YÖRESEL MUTFAK Zorunlu 1 3 0 4
16 213318003102 YÖRESEL MUTFAK Zorunlu 1 3 0 5
Toplam 18 32 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183318004000 4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 213318001000 AŞÇILIK SEÇMELİ DERS HAVUZU Seçmeli - - - 0
3 183318004205 DÜNYA MUTFAĞI-II Zorunlu 1 3 0 0
4 183318004103 GIDA FORMÜLASYONU VE DUYUSAL ANALİZ Zorunlu 2 2 0 4
5 183318004102 İÇECEK BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 4
6 183318004101 MEKAN TASARIMI VE KONSEPT Zorunlu 3 0 0 4
7 183318004204 TÜRK MUTFAĞI-II Zorunlu 1 3 0 4
8 183318004100 UNLU MAMÜLLER Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 12 10 0 20
 
1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183318001105 MUTFAKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
2 183318001106 OFİS PROGRAMLARI-I Seçmeli 1 1 0 3
3 183318001107 BİREYLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
4 183318001108 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 4
5 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
6 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
7 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183318002101 GIDA SAKLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
2 183318002102 ZİYAFET MUTFAĞI Seçmeli 2 1 0 4
3 183318002103 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
4 183318002104 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 4
3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183318003106 CATERİNG HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 0 0
2 183318003107 YİYECEK-İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
3 183318003108 GENEL TURİZM Seçmeli 2 0 0 3
4 183318003109 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
5 183318003110 İŞ ORGANİZASYONU Seçmeli 1 1 0 0
4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183318004104 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
2 183318004105 SAĞLIK TEDBİRLERİ VE İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 0
3 183318004106 BARDA SERVİS Seçmeli 2 0 0 0
4 183318004107 VEJETERYAN MUTFAK Seçmeli 2 2 0 4
5 183318004108 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
6 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
7 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
8 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
AŞÇILIK SEÇMELİ DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 213300004100 MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ Seçmeli 5 0 0 0
2 213300004101 İSTEĞE BAĞLI STAJ Seçmeli 0 0 0 0
3 213300004102 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
4 213300004103 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 213300004104 EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
6 213300004105 FARSÇA' YA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
7 213300004106 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
8 213300004107 GENEL İŞLETME Seçmeli 3 0 0 0
9 213300004108 GENEL MUHASEBE Seçmeli 3 0 0 0
10 213300004109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
11 213300004110 GİTAR BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ Seçmeli 2 1 0 0
12 213300004111 İLK YARDIM Seçmeli 3 0 0 0
13 213300004112 İNANÇ TURİZMİ Seçmeli 3 0 0 0
14 213300004113 İNSAN HAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
15 213300004114 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
16 213300004115 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
17 213300004116 KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
18 213300004117 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 0
19 213300004118 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 0
20 213300004119 KONUŞMA SANATI Seçmeli 3 0 0 0
21 213300004120 MAKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
22 213300004121 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 0
23 213300004122 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
24 213300004123 MEVLANA VE MESNEVİ Seçmeli 3 0 0 0
25 213300004124 MİKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
26 213300004125 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
27 213300004126 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
28 213300004127 R İLE PAZAR ARAŞTIRMASI Seçmeli 3 0 0 0
29 213300004128 R İLE MALİ ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
30 213300004129 R İLE OPTİMİZASYON UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
31 213300004130 R İLE ZAMAN SERİSİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
32 213300004131 REKREASYON YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
33 213300004132 RUSÇA' YA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
34 213300004133 SOSYAL BİLİMLERDE R İLE UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
35 213300004134 STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
36 213300004135 SÜRDÜREBİLİRLİK VE EKOTURİZM Seçmeli 3 0 0 0
37 213300004136 ŞEMS-İ TEBRİZİ VE HAYATI Seçmeli 3 0 0 0
38 213300004137 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
39 213300004138 TEMEL HUKUK Seçmeli 3 0 0 0
40 213300004139 TÜRK VERSGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 0
41 213300004140 YUNAN MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
42 213300004141 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 3 0 0 0
43 213300004142 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
44 213318004100 UNLU MAMÜLLER Seçmeli 2 2 0 4
45 213318004101 MEKAN TASARIMI VE KONSEPT Seçmeli 3 0 0 4
46 213318004102 İÇECEK BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 4
47 213318004103 GIDA FORMÜLASYONU VE DUYUSAL ANALİZ Seçmeli 2 2 0 4
48 213318004104 TÜRK MUTFAĞI-II Seçmeli 1 3 0 0
49 213318004105 DÜNYA MUTFAĞI-II Seçmeli 1 3 0 0
50 213318004106 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
51 213318004107 SAĞLIK TEDBİRLERİ VE İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 0
52 213318004108 BARDA SERVİS Seçmeli 2 0 0 0
53 213318004109 VEJETERYAN MUTFAK Seçmeli 2 2 0 4
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr