Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
213318001106MUTFAKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİZorunlu113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere; 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun Amaç ve Kapsamı ile ilgili bilgi vermek, İşyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev, yetki, sorumlulukları hakkında temel bilgiler vermek İşverenin ve işçinin; işyerindeki hak ve yükümlülükleri hakkında temel bilgileri öğrenmelerini sağlamak, Öğrencinin; İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmesini ve yorumlamasını sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrt. Gör. Enes KAVRUT
Öğrenme Çıktıları
1İş Güvenliği mevzuatının genel çerçevesi hakkında bilgi sahibi olur.
2İş Güvenliği mevzuatının genel çerçevesi hakkında bilgi sahibi olur.
3İş mevzuatı ve sosyal güvenlik mevzuatındaki İSG yükümlülükleri hakkında giriş düzeyde bilgi sahibi olur.
4İş mevzuatı ve sosyal güvenlik mevzuatındaki İSG yükümlülükleri hakkında giriş düzeyde bilgi sahibi olur.
5İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi, İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlığı hakkında bilgi sahibi olur.
6İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi, İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlığı hakkında bilgi sahibi olur.
7İş güvenliği mevzuatında yer alan İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının kapsamı hakkında bilgi edinir.
8İş güvenliği mevzuatında yer alan İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının kapsamı hakkında bilgi edinir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İş sağlığı ve güvenliğin tanımı ve önemi; güvenli bir ortamın kuralları; elektrik, doğal gaz, buhar ve kömür gibi farklı enerji kullanımında dikkat edilecek öncelikler; kesici ve parçalayıcı aletlerin kullanımında dikkat edilecek hususlar; kaza halinde yapmaları gerekenler; ilkyardım malzemeleri; İlkyardım uygulamaları ders içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
2 İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
3 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
4 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
5 Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
6 Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
7Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
8 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
9 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
10İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
11Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
12Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
13 Genel Tekrar
14 Genel Tekrar
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ATA- AÖF ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav00
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı00
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14684
Proje Hazırlama166
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1 4           
ÖÇ2 45          
ÖÇ3 4           
ÖÇ4 55          
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr