Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Meslek Yüksekokulu - Özel Güvenlik ve Koruma - Özel Güvenlik ve KorumaProgram Tanımları
Kuruluş
Mülkiyeti Koruma ve Özel Güvenlik programı altında, Özel Güvenlik ve Koruma bölümü olarak 2015 yılında üniversitemiz Iğdır Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur ve 2018-2019 Akademik Yılı başında, eğitime başlanmıştır.
Kazanılan Derece
2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Mülkiyeti Koruma ve Özel Güvenlik alanında önlisans derecesi verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Iğdır Meslek Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Özel Güvenlik ve Koruma bölümüne, puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir.Özel Güvenlik ve Koruma bölümüne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yaptıracak adayların tam teşekküllü resmî bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 170 cm'den, kız adayların 163 cm’den kısa olmadığını belgeleyen sağlık kurulu raporu ile sabıka kayıtlarının olmadığını gösteren belgelerini kayıt için vermeleri gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Iğdır Üniversitesi ön lisans ve lisans yönetmeliğinde belirtildiği üzere YÖK dersleri hariç diğer derslerden aldıkları ders ortalamasının en az 2.0 (İki) olması gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için yönetmeliğe müracaat edilmesi gerekir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak gerekir. (Toplam 120 AKTS karşılığı)
Program Profili
Iğdır Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma bölümü eğitim süresi 2 yıl olup teorik ve pratik olarak sürdürülür. Bu program Özel Güvenlik Personeli ve Güvenlik Memuru olarak çalışmayı amaçlayan öğrencileri yetiştiren mesleki bir programdır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Kendi nam ve hesaplarına özel güvenlik şirketleri kurup işletebilecekleri gibi çeşitli özel güvenlik şirketlerinde de çalışabilir ve eğitmenlik yapabilirler. Kamu kesimi ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların güvenlik hizmetlerinin alt yapısında veya yönetiminde görev alabilirler. Aynı zamanda KPSS-B ile yapılan memur alımlarında, “güvenlik memuru kadrosu” tercihlerinde ön lisans mezunu şartı arandığından dolayı bu kurumların kapısı program mezunlarına açık bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; üniversitelerimizin lisans eğitimi veren acil yardım ve afet yönetimi bölümü ile sosyal hizmet bölümüne dikey geçiş yapabilme ve lisans mezunu olabilme hakkına sahiptirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Iğdır Üniversitesi Ön lisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getiren öğrenciler mezuniyet hakkını elde eder.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı Dr.Öğr.Gör..Turan MOÇ Adres: Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu IĞDIR
Bölüm Olanakları
Meslek yüksekokulu binasında hizmet vermektedir. Sınıflarda projeksiyon cihazı olup, 14 sınıf ve 1 bilgisayar laboratuvarı, kantin ve futbol sahası Laboratuvarlar: 1 adet bilgisayar laboratuvarı Diğer Olanaklar: Kütüphane, kapalı spor salonu, mediko-sosyal, toplantı ve konferans salonları

Program Çıktıları
1- Güvenlik mevzuatında yer alan hukuki düzenlemeleri anlama, anlatma, yorumlama bilgi ve becerisine sahip olmak - Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma - Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; güvenlik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olma
2- Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma - Güvenlik sistemi uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi
3- Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme - Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetebilme - Girişimcilik becerisine sahip olma
4- Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanma - Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma
5- Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme - İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma - Dayanışma ruhu, yüksek özgüven ve disipline sahip olabilmek - Şehir kültürüne uyum sağlayacak bilgi birikimine ve duyarlılığa sahip olmak
6- Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme - İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma - Dayanışma ruhu, yüksek özgüven ve disipline sahip olabilmek - Şehir kültürüne uyum sağlayacak bilgi birikimine ve duyarlılığa sahip olmak
7- Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme - Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme - Görsel algılama ve değerlendirme yetisi yanında estetik duyarlılığa sahip olabilmek - Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1223333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183321001000 1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 183321001000 1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 183321001000 1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
4 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
5 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
6 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
7 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
8 183321001102 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
9 213321001108 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 2 0 0 0
10 213321001104 ETKİLİ İLETİŞİM Zorunlu 1 1 0 0
11 193321001101 GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI Zorunlu 2 1 0 4
12 193321001101 GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI Zorunlu 2 1 0 4
13 213321001102 GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI Zorunlu 2 1 0 3
14 183321001101 GÜVENLİK SİSTEMLERİ-I Zorunlu 2 0 0 3
15 193321001109 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Zorunlu 1 1 0 0
16 193321001109 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Zorunlu 1 1 0 0
17 183321001103 İLETİŞİM Zorunlu 1 1 0 3
18 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
19 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
20 213321001105 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
21 183321001105 OFİS PROGRAMLARI Zorunlu 2 1 0 3
22 183321001105 OFİS PROGRAMLARI Zorunlu 2 1 0 4
23 183321001105 OFİS PROGRAMLARI Zorunlu 2 1 0 4
24 213321001100 OFİS PROGRAMLARI Zorunlu 2 1 0 3
25 213321001107 PROTOKOL BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
26 213321001106 SUÇ SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
27 183321001100 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 4
28 193321001100 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 3
29 193321001100 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 3
30 213321001101 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 4
31 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
32 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
33 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
34 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
35 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
36 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
37 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
38 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
39 183321001104 YAKIN SAVUNMA TEKNİKLERİ-I Zorunlu 1 2 0 3
40 193321001102 YAKIN SAVUNMA-I Zorunlu 1 2 0 0
41 193321001102 YAKIN SAVUNMA-I Zorunlu 1 2 0 0
42 213321001103 YAKIN SAVUNMA-I Zorunlu 1 2 0 3
Toplam 67 19 0 72
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183321002000 2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 183321002000 2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 183321002000 2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
4 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
5 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
6 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
7 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
8 183321002102 GENEL KOLLUK İLİŞKİLERİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Zorunlu 3 0 0 3
9 213321002104 GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER Zorunlu 2 0 0 0
10 213321002106 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 0 0 2
11 183321002201 GÜVENLİK SİSTEMLERİ-II Zorunlu 2 0 0 3
12 193321002102 GÜVENLİK TEDBİRLERİ Zorunlu 3 0 0 3
13 193321002102 GÜVENLİK TEDBİRLERİ Zorunlu 3 0 0 3
14 213321002103 GÜVENLİK TEDBİRLERİ Zorunlu 3 0 0 3
15 213321002105 KALABALIK YÖNETİMİ Zorunlu 1 1 0 3
16 193321002103 KİŞİ HAKLARI Zorunlu 2 0 0 3
17 193321002103 KİŞİ HAKLARI Zorunlu 2 0 0 3
18 213321002107 KİŞİ KORUMA Zorunlu 2 1 0 3
19 183321002100 OZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI Zorunlu 2 0 0 3
20 193321002101 ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER Zorunlu 3 0 0 3
21 193321002101 ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER Zorunlu 3 0 0 3
22 213321002102 ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI Zorunlu 3 0 0 3
23 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
24 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
25 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
26 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
27 213321002101 UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ Zorunlu 3 0 0 4
28 193321002100 UYUŞTURUCU MADDELER VE KAÇAKÇILIK Zorunlu 3 0 0 4
29 193321002100 UYUŞTURUCU MADDELER VE KAÇAKÇILIK Zorunlu 3 0 0 4
30 183321002101 UYUŞTURUCU MADDELER VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE Zorunlu 3 0 0 4
31 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
32 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
33 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
34 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
35 183321002204 YAKIN SAVUNMA TEKNİKLERİ-II Zorunlu 1 2 0 3
36 193321001202 YAKIN SAVUNMA-II Zorunlu 1 2 0 0
37 193321001202 YAKIN SAVUNMA-II Zorunlu 1 2 0 0
38 213321002100 YAKIN SAVUNMA-II Zorunlu 1 2 0 3
Toplam 76 10 0 69
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183321003000 3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 183321003000 3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 183321003000 3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
4 183321003102 ATLETİZM VE GÜÇ GELİŞTİRME Zorunlu 2 2 0 0
5 193321003102 ATLETİZM VE GÜÇ GELİŞTİRME Zorunlu 2 2 0 0
6 193321003102 ATLETİZM VE GÜÇ GELİŞTİRME Zorunlu 2 2 0 0
7 213321003102 ATLETİZM VE GÜÇ GELİŞTİRME Zorunlu 2 2 0 4
8 183321003105 CEZA HUKUKU VE CMK Zorunlu 2 0 0 3
9 213321003109 CEZA HUKUKU VE CMK Zorunlu 2 0 0 3
10 183321003101 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 0
11 193321003101 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 0
12 193321003101 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 0
13 213321003101 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 0
14 183321003112 GÜVENLİK HİZMETLERİ MEVZUATI Zorunlu 2 0 0 3
15 193321003105 GÜVENLİK HİZMETLERİ MEVZUATI Zorunlu 2 0 0 3
16 193321003105 GÜVENLİK HİZMETLERİ MEVZUATI Zorunlu 2 0 0 3
17 213321003105 GÜVENLİK HİZMETLERİ MEVZUATI Zorunlu 2 0 0 3
18 183321003104 GÜVENLİK VE PROJELENDİRME Zorunlu 2 0 0 2
19 193321003103 İLK YARDIM VE SAĞLIK Zorunlu 1 1 0 3
20 193321003103 İLK YARDIM VE SAĞLIK Zorunlu 1 1 0 3
21 183321003106 İSTİHBARAT VE İKK Zorunlu 2 0 0 3
22 213321003108 ÖZEL GÜVENLİK MESLEK ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
23 193321003104 RİSK ANALİZİ VE GÜVENLİK PROJELENDİRME Zorunlu 2 0 0 0
24 193321003104 RİSK ANALİZİ VE GÜVENLİK PROJELENDİRME Zorunlu 2 0 0 0
25 213321003104 RİSK ANALİZİ VE GÜVENLİK PROJELENDİRME Zorunlu 2 0 0 0
26 183321003103 SAĞLIK TEDBİRLERİ VE İLK YARDIM Zorunlu 2 0 0 3
27 193321003106 SİLAH BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
28 193321003106 SİLAH BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
29 213321003106 SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ Zorunlu 2 2 0 4
30 183321003107 SİLAH BİLGİSİ-I Zorunlu 2 0 0 3
31 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
32 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
33 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
34 213321003103 TEMEL İLK YARDIM Zorunlu 1 1 0 3
35 213321003107 TOPLUM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
36 183321003100 YANGIN GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ Zorunlu 2 0 0 3
37 193321003100 YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİ AFETLERE MÜDAHALE Zorunlu 2 0 0 3
38 193321003100 YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİ AFETLERE MÜDAHALE Zorunlu 2 0 0 3
39 213321003100 YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİ AFETLERE MÜDAHALE TARZI Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 67 17 0 71
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183321004000 4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 183321004000 4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 183321004000 4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
4 193321004106 BEDEN EĞİTİMİ Zorunlu 1 1 0 0
5 193321004106 BEDEN EĞİTİMİ Zorunlu 1 1 0 0
6 183321004103 GÜVENLİKTE HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 3 0 0 3
7 183321004102 HAVA VE DENİZ LİMANI GÜVENLİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
8 193321004101 HAVA VE DENİZ LİMANI GÜVENLİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
9 193321004101 HAVA VE DENİZ LİMANI GÜVENLİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
10 183321004100 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
11 193321004100 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
12 193321004100 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
13 193321004104 KALABALIK YÖNETİMİ Zorunlu 1 1 0 3
14 193321004104 KALABALIK YÖNETİMİ Zorunlu 1 1 0 3
15 213316004006 ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
16 183321004106 SABOTAJ VE KARŞI KOYMA Zorunlu 3 0 0 3
17 193321004107 SABOTAJ VE KARŞI KOYMA Zorunlu 3 0 0 3
18 193321004107 SABOTAJ VE KARŞI KOYMA Zorunlu 3 0 0 3
19 183321004207 SİLAH BİLGİSİ-II Zorunlu 3 0 0 4
20 193321004105 TERÖR VE TERÖRİZM Zorunlu 3 0 0 4
21 193321004105 TERÖR VE TERÖRİZM Zorunlu 3 0 0 4
22 183321004104 VÜCUT GELİŞTİRME EGSERSİZLERİ Zorunlu 2 0 0 0
23 193321004102 VÜCUT GELİŞTİRME EGSERSİZLERİ Zorunlu 1 1 0 0
24 193321004102 VÜCUT GELİŞTİRME EGSERSİZLERİ Zorunlu 1 1 0 0
25 183321004101 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 3 0 0 4
26 183321004105 YURTTAŞLIK VE İNSAN HAKLARI Zorunlu 2 0 0 3
27 193321004103 YURTTAŞLIK VE İNSAN HAKLARI Zorunlu 2 0 0 3
28 193321004103 YURTTAŞLIK VE İNSAN HAKLARI Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 53 6 0 58
 
1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183321001106 SUÇ SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
2 183321001107 SİVİL SAVUNMA,KRİZ YÖNETİMİ VE PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 3
3 183321001108 PROTOKOL BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 2
4 183321001109 PATLAYICI VE PARLAYICI MADDELER Seçmeli 2 0 0 0
5 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
6 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 193321001104 SUÇ SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
3 193321001105 PROTOKOL BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 2
4 193321001106 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
5 193321001107 SİVİL SAVUNMA,KRİZ YÖNETİMİ VE PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 3
6 193321001108 PATLAYICI VE PARLAYICI MADDELER Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 193321001104 SUÇ SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
3 193321001105 PROTOKOL BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 2
4 193321001106 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
5 193321001107 SİVİL SAVUNMA,KRİZ YÖNETİMİ VE PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 3
6 193321001108 PATLAYICI VE PARLAYICI MADDELER Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183321002103 DEVLET GÜVENLİĞİ VE TERÖRLE MÜCADELE Seçmeli 3 0 0 4
2 183321002104 KİŞİ KORUMA Seçmeli 3 0 0 4
3 183321002105 İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 2
4 183321002106 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
5 183321002107 TOPLUM DESTEKLİ GÜVENLİK HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 0 0
6 183321002108 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
7 183321002109 VIP KORUMA Seçmeli 2 0 0 0
2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 193321002104 İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 0
2 193321002105 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
3 193321002106 KİŞİ KORUMA Seçmeli 2 1 0 4
4 193321002107 HUDUT KAPILARI GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
5 193321002108 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 193321002104 İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 0
2 193321002105 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
3 193321002106 KİŞİ KORUMA Seçmeli 2 1 0 4
4 193321002107 HUDUT KAPILARI GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
5 193321002108 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183321003108 OZEL GÜVENLİK MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
2 183321003109 SPOR,TURİZM VE AVM GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
3 183321003110 TOPLUM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
4 183321003111 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 0
5 183321003112 GÜVENLİK HİZMETLERİ MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 3
3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 193321003107 TOPLUM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
2 193321003108 ÖZEL GÜVENLİK MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
3 193321003109 SPOR,TURİZM VE AVM GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
4 193321003110 CEZA HUKUKU VE CMK Seçmeli 2 0 0 3
5 193321003111 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 0
3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 193321003107 TOPLUM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
2 193321003108 ÖZEL GÜVENLİK MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
3 193321003109 SPOR,TURİZM VE AVM GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
4 193321003110 CEZA HUKUKU VE CMK Seçmeli 2 0 0 3
5 193321003111 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 0
4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 183321004107 OZEL DEDEKTİFLİK ARAŞT. TEK. VE METODLARI Seçmeli 2 0 0 0
2 183321004108 GÜVENLİK VE ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 183321004109 ADLİ BİLİMLER VE OLAY YERİ KORUMA İNCELEME Seçmeli 3 0 0 3
4 183321004110 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
5 183321004111 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 193321004108 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 0
2 193321004109 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
3 193321004110 GÜVENLİK VE ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 3
4 193321004111 TOPLUM DESTEKLİ GÜVENLİK HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 0 0
5 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
6 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
7 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 193321004108 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 0
2 193321004109 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
3 193321004110 GÜVENLİK VE ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 3
4 193321004111 TOPLUM DESTEKLİ GÜVENLİK HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 0 0
5 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
6 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 213300004100 MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ Seçmeli 5 0 0 30
2 213300004101 İSTEĞE BAĞLI STAJ Seçmeli 0 0 0 0
3 213300004102 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 213300004103 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 213300004104 EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
6 213300004105 FARSÇA' YA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
7 213300004106 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
8 213300004107 GENEL İŞLETME Seçmeli 3 0 0 0
9 213300004108 GENEL MUHASEBE Seçmeli 3 0 0 0
10 213300004109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
11 213300004110 GİTAR BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ Seçmeli 2 1 0 0
12 213300004111 İLK YARDIM Seçmeli 3 0 0 0
13 213300004112 İNANÇ TURİZMİ Seçmeli 3 0 0 0
14 213300004113 İNSAN HAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
15 213300004114 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
16 213300004115 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
17 213300004116 KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
18 213300004117 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 0
19 213300004118 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 0
20 213300004119 KONUŞMA SANATI Seçmeli 3 0 0 0
21 213300004120 MAKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
22 213300004121 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 0
23 213300004122 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
24 213300004123 MEVLANA VE MESNEVİ Seçmeli 3 0 0 0
25 213300004124 MİKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
26 213300004125 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
27 213300004126 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
28 213300004127 R İLE PAZAR ARAŞTIRMASI Seçmeli 3 0 0 0
29 213300004128 R İLE MALİ ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
30 213300004129 R İLE OPTİMİZASYON UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
31 213300004130 R İLE ZAMAN SERİSİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
32 213300004131 REKREASYON YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
33 213300004132 RUSÇA' YA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
34 213300004133 SOSYAL BİLİMLERDE R İLE UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
35 213300004134 STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
36 213300004135 SÜRDÜREBİLİRLİK VE EKOTURİZM Seçmeli 3 0 0 0
37 213300004136 ŞEMS-İ TEBRİZİ VE HAYATI Seçmeli 3 0 0 0
38 213300004137 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
39 213300004138 TEMEL HUKUK Seçmeli 3 0 0 0
40 213300004139 TÜRK VERSGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 0
41 213300004140 YUNAN MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
42 213300004141 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 3 0 0 0
43 213300004142 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
44 213321004100 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 0
45 213321004101 HAVA VE DENİZ LİMANI GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
46 213321004102 VÜCUT GELİŞTİRME EGZERSİZLERİ Seçmeli 1 1 0 0
47 213321004103 YURTTAŞLIK VE İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 0 0 0
48 213321004104 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 0
49 213321004105 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
50 213321004106 GÜVENLİK VE ACİL YARDIM PROSEDÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 0
51 213321004107 TOPLUM DESTEKLİ GÜVENLİK HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 0 0
52 213321004108 TERÖR VE TERÖRİZM Seçmeli 3 0 0 0
53 213321004109 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 1 1 0 0
54 213321004110 SABOTAJ VE KARŞI KOYMA Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr