Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
193321002101ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLERZorunlu123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları ile ilgili olarak; 1.İlkelere hakimiyeti, 2.Kavramlara hakimiyeti, 3.Kurumlara hakimiyetini sağlayarak hukuk nosyonu kazandırmaya çalışmaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mehmet Kurt
Öğrenme Çıktıları
1Özel Güvenlik Hukukunun Kaynakları ve Temel Kavramlarını bilmek.
2Özel Güvenlik Genel Kolluk ilişkisini ve Özel Güvenlikten yararlanabilme şartlarını bilmek
3Özel Güvenlik hizmetinden yararlanma usullerini, Özel Güvenlik Şirketlerinin kurulma şartlarını bilmek.
4Özel Güvenlik Şirketlerinin faaliyet alanlarını bilmek.
5Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkilerini bilmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Özel Güvenlik Hukukunun Kaynakları ve Temel Kavramları,Özel Güvenlik-Genel Kolluk ilişkisi ve Kolluk Personel ve Makamları &Özel Güvenlikten Yararlanabilme şartları,Özel Güvenlik Hizmetinden Yararlanma Usulleri, Özel Güvenlik şirketleri &Özel Güvenlik Görevlileri Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri &Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkilerinin Sınırları, Özel Güvenliğin Denetimi, Özel Güvenlik Faaliyetlerinin Yürütülmesinden Do¤an Zararların Tazmini
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel hükümler, Teşkilat ve Personel yapısı
2Kolluk Kuvvetlerinde Denetim, Yasak Hükümleri
3Yönelik Yönetmelik Hükümleri Ceza Hükümleri, Çeşitli Hükümler, Uygulamaya
45188 sayılı Yasa’nın karşılaştırmalı incelenmesi,
5özel güvenlik görevlisinin yetkileri, yetkilerin kullanılış şartları
6yetkiler çerçevesinde kişi hakları
7özel güvenlik görevlisinin hakları
8Ara Sınav
9Genel kolluk-özel kolluk ilişkileri
10Genel kolluk-özel kolluk ilişkileri ve bunun suç önlemedeki yeri ve önemi
11Özel güvenliğin genel kolluğa yardımcı olma yükümlülüğü
12Genel kolluğun özel güvenlik alanına girerken uyması gereken kurallar ve istisnai durumlar
13Özel Kolluk kuvvetinin Genel Kolluğun emrine girdiği yerler.
14Üniversitelere Genel kolluk kuvvetinin girme yetkisi ve şartları
15Final Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Soru-Yanıt10220
Bireysel Çalışma11222
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8216
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ15555555
ÖÇ25555555
ÖÇ35555555
ÖÇ45555555
ÖÇ55555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr