Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
183321001100TEMEL HUKUKZorunlu114
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Temel hukuk dersi ile hukukun temel kavramları, hukukun ne olduğu ve nasıl olması gerektiği konularında yeni başlayanlara bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Hukukun amacı ve ideal hedefi olan adalet, hakkaniyet ve eşitliğin sağlanması, insan haklarına saygı, devletin bir hukuk devleti olması gibi kurallar inceleme konusu olacak, hukukun genel kavramları, hukuka genel bir bakış açısı altında bir sistem içinde açıklanmaya çalışılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mehmet KURT
Öğrenme Çıktıları
1Hukuk kavramı, Hukuk sistemi, Hukukun kaynakları ve Yaptırım konularında öğrenciler bilgilenir.
2Türk Yargı Sistemi, Yargıç bağımsızlığı ve mahkemelerin tarafsızlığı konularında öğrenciler bilgi sahibi olur.
3 Hak ve kişilik Kavramları, Hak arama süreci ve İnsan Hakları konularında öğrenciler bilinçlenir.
4Öğrenciler; nişanlanma, evlenme, mal rejimi, hısımlık ve velayet-vesayet konularını kavrar.
5İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanımlar ve Terimleri konularında öğrenciler bilinçlenir.
6Miras taksimi ve veraset ilamı ile Mülkiyet, zilyetlik ve tapu sicili konularında öğrenciler bilgilenir.
7Devletin yasama, yürütme ve yargı kuvvetleri ile birbirleri arasındaki ilişkileri öğrenciler tarafından kavranır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hukuk kurallarının tanımı ve özellikleri, Pozitif hukukun kaynakları, Kanunların uygulanması, Kamu hukuku kapsamına giren hukuk dalları, Özel hukuk kapsamına giren hukuk dalları, Hukuk kurallarının yaptırımı ve Türk yargı sistemi gibi konuların incelendiği bu derste, hukuk kurallarının sosyal yaşam içerisindeki önemi ve bu kuralların sosyal yaşamı düzenleyen diğer kurallarla olan etkileşimi anlatılacak; hukuk bilimine genel hatlarıyla bir giriş yapılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hukuk kavramı, tanımı ve diğer sosyal kurallarla ilişkisi, Hukuk kurallarının özellikleri, yaptırımı, hukuk sistemiDers Kitabı
2Devlet organları, (yasama, yürütme ve yargı), Ders Kitabı
3Kamu hukuku dalları, özellikleri ve tanıtımları Ders Kitabı
4Özel hukuk dalları, tanıtımları ve özellikleriDers Kitabı
5Hukukun kaynakları ve her birinin ayrıntılı açıklamalarıDers Kitabı
6Hakkın tanımı, sınıflandırılması ve türleri Ders Kitabı
7Hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunmasıDers Kitabı
8Kişi, kişi türleri ve gerçek kişiliğin ehliyetiDers Kitabı
9TBMM Yapısı ve görevleri
10Kişiliğin korunması Tüzel kişilerin türleri ve özellikleri, hak ve ehliyetleri, doğmaları ve sona ermeleriDers Kitabı
11Borç ilişkisi, sorumluluk ve borcun kaynakları, Özel hukuk sözleşmelerinin şekilleri, türleriDers Kitabı
12Temsil kavramı ve temsil ilişkisi Ders Kitabı
13Borcun ifası ve sona ermesiDers Kitabı
14Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
HUKUKA GİRİŞ, Prof.Dr.Turgut AKINTÜRK, ANADOLU ÜNV.AÖF YAYINLARI, Eskişehir, 2008. Şakar, Müjdat, 2011, Meslek Yüksekokulları İçin Genel Hukuk Bilgisi, Beta Yayımları, İstanbul. Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ömer ANAYURT, Seçkin, Ank-2012, Genel Hukuk Bilgisi, Kemal GÖZLER, Ekin, Bursa-2012.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14456
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ14111111
ÖÇ24111111
ÖÇ35111111
ÖÇ45111111
ÖÇ54111111
ÖÇ63111111
ÖÇ74111111
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr