Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
183321002102GENEL KOLLUK İLİŞKİLERİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİZorunlu123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Genel kolluk ile Özel Güvenlik arasında ilişkileri ile Güvenlik Tedbirlerini kavramak,
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mehmet KURT
Öğrenme Çıktıları
1Genel Kolluk ile Özel Güvenlik arasındaki ilişkileri açıklayabilmek.
2Genel ve Özel Kolluk Çeşitlerini ve sorumluluk alanlarını açıklayabilmek.
3Genel ve Özel kolluk Görev ve yetkilerini açıklayabilmek.
4Güvenlik hizmetlerini açıklayabilmek.
5Güvenlik tedbirlerini açıklayabilmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Güvenlik ve Zabıta kavramları, zabıta çeşitleri, Genel Kolluğun idare içindeki yeri, Güvenlik hizmetleri, güvenlik tedbirleri, özel güvenlik önlemleri, Devriye ve çeşitleri, nokta görevleri, tutanak ve rapor yazma ve Genel kolluk ile özel güvenlik ilişkileri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel Kolluk ve Zabıta Kavramları
2Zabıta çeşitleri, Emniyet teşkilatının Genel idare içindeki yeri
3Özel Güvenlik teşkilatının Polisin kanunlarından kaynaklanan görev ve yetkileri
4Adli Kolluk ve ilgili mevzuatlar
5Güvenlik Hizmetleri, Önleyici hizmetler, Suç kavramı, analiz ve güvenlik tedbirlerinin seçimi
6Nokta Görevleri ve Halk ile ilişkiler
7Özel Güvenlik önlemleri, Fiziki güvenlik ve Yardımcı Güvenlik Cihazları
8Devriye Hizmetleri
9Devriye Çeşitleri ve devriyeye hazırlık aşamaları
10Devriye ve haberleşme, işyeri Planı, kontrol ve gözetleme
11Nokta Görevi
12Tutanak tutulması gereken olaylar ve tutanak yazma
13Rapor hazırlanması
14Yakalama, arama ve el koyma görevi
15Zor kullanma ve zor kullanma hukuki yöntemleri
16Genel kolluk ilişkileri ve kavramları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım5525
Alan Çalışması248
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7428
Rapor339
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1543 334
ÖÇ2543 333
ÖÇ3543 333
ÖÇ4543 333
ÖÇ5543 333
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr