Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
193321003110CEZA HUKUKU VE CMKSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Ceza Hukukunun temelini oluşturan kavram ve ilkeleri açıklamak, ceza hukukunun uygulama alanı, suç teorisi ve suçun unsurları, suçun özel görünüş şekilleri ve ceza kavramını öğrenciye aktarmak, öğrencinin bu konularda bilgi sahibi olmasını sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğretim Görevlisi Mehmet KURT
Öğrenme Çıktıları
1Ceza Hukuku’nun niteliği, amacı ve temel ilkeleri kavrayabilme.
2Bir fiilin suç oluşturabilmesi için fiilde bulunması gereken vasıfları belirleyebilme.
3Türk Ceza Kanunu’nun yer, kişi ve zaman bakımından sınırları belirleyebilme.
4Ceza sorumluluğunu kaldıran haller kavrayabilme.
5Suça teşebbüs, iştirak ve içtima hallerinde sorumluluk belirleyebilme.
6Suç karşısında verilecek ceza ve güvenlik tedbirleri saptayabilme.
7Ceza Muhakemesi Ortak Terimlerini anlayabilmek.
8Ceza Muhakemeleri Kaynaklarını anlayabilme ve yorumlamak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Ceza Hukuku terimi, tarihi, tanımı ve işlevi, Ceza Hukukunun Temel İlkeleri ve Sonuçları, Ceza Kanunlarının Zaman ve Yer Bakımından Uygulanması, Suç Teorisi ve Suçun Unsurları, Cezai Sorumluluğu Kaldıran veya Azaltan Sebepler I: Kusurluluğu ortadan kaldıran haller,Suçun Özel Görünüş Biçimleri (teşebbüs, iştirak, içtima), Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri, Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi, Dava ve Cezaları Düşüren Sebepler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ceza Hukuku’na Giriş: Ceza Hukuku terimi, tarihi, tanımı ve işlevi
2Ceza Hukukunun Temel İlkeleri ve Sonuçları
3Ceza Kanunlarının Zaman ve Yer Bakımından Uygulanması
4Suç Teorisi ve Suçun Unsurları (1)
5Suç Teorisi ve Suçun Unsurları (2)
6Cezai Sorumluluğu Kaldıran veya Azaltan Sebepler I: Kusurluluğu ortadan kaldıran haller
7Cezai Sorumluluğu Kaldıran veya Azaltan Sebepler II: Hukuka uygunluk nedenleri
8Suçun Özel Görünüş Biçimleri I: Teşebbüs
9Suçun Özel Görünüş Biçimleri II: İştirak ve İçtima
10Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri
11Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
12Dava ve Cezaları Düşüren Sebepler
13CMK Suç, Süpheli, Sanık, Müdafi ve Vekil, Soruşturma ve Kovuşturma Kavramlarını anlamak.
14Suç Üstü ve Toplu Suçlar, CMK kaynakları Anayasa, Kanunlar, Uluslararası Antlaşmalar ve Dolaylı Kaynaklar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ CEZA HUKUKU VE ADANOLU ÜNİVERSİTESİ TEMEL CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU BİLGİSİ
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım7214
Tartışma515
Soru-Yanıt414
Gözlem515
Örnek Vaka İncelemesi212
Seminer212
Bireysel Çalışma616
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma31030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ15544555
ÖÇ25555544
ÖÇ34455455
ÖÇ45555555
ÖÇ55555555
ÖÇ65455555
ÖÇ75455454
ÖÇ84455555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr