Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
213321003102ATLETİZM VE GÜÇ GELİŞTİRMEZorunlu234
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarına oyunun tanımı ve çocuklar için önemini kavratmak. Futbol, voleybol ve basketbol oyun kurallarını bilgisi kazandırmak. Temel jimnastik duruşlarını yapabilme becerisi geliştirmek. Sağlık yaşam için gerekli unsurların neler olduğunu tanıtmak Sağlık ile Beden eğitimi ve spor arasındaki ilişkiyi kavratmak. Halk oyunları ve halk danslarının eğitimdeki rolünü kavratmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Muharrem Ağar
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler, beden eğitiminin sağlığımız açısından önemini açıklayabileceklerdir
2Öğrenciler, sağlık ve beden eğitimi arasındaki ilişkileri saptayabilecek, ilişkilendirebileceklerdir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
İnsan gelişiminde beden eğitiminin rolü, ilköğretim birinci kademe çocuklarının motor gelişim özellikleri, sağlıklı yaşam için egzersizler hakkında genel bilgi, beden eğitimi derslerinde düzenler, yürüyüşler, dönüşler, sıralanmalar, beden eğitimi ders araç-gereç ve malzemeleri, özellikleri, serbest jimnastik alıştırmaları, bireysel ve eşli jimnastik egzersizleri, araçta ve araçla yapılan alıştırmalar, beden eğitimi derslerinde ve günlük yaşantıda egzersiz esnasında sakatlıklar, yaralanmalar, zorlamalar, ilk yardım, atletizm temel teknikleri ve kuralları, spor ve sağlık, spor ve sosyal hayat, spor ve yaşam, ülkemiz ve spor, olimpiyatlar hakkında genel bilgi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Beden eğitiminin fiziksel gelişimdeki rolü.
2Beden eğitiminin psikomotor gelişimdeki rolü.
3Beden eğitiminin zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimdeki rolü.Beden eğitiminin zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimdeki rolü.
4Çocukların gelişim özellikleri.
5Spor sakatlıklarının tanımı ve önemi.
6Atletizm branşının eğitsel değeri (Koşular, Atmalar, Atlamalar).
7ara sınav
8Yaşlanma, egzersiz ve sağlık.
9Yaşam ve sağlık ilişkisi.
10Olimpik kültür.
11Toplum ve olimpik başarı.
12Ülkemizde olimpizm.
13Atletizm branşının eğitsel değeri (Yürüyüşler, Çoklu Yarışlar).
14final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
TOPLAM50
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı150
TOPLAM50
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav60160
Final Sınavı60160
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ14454555
ÖÇ23455444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr