Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
183321004101YÖNETİM VE ORGANİZASYONZorunlu244
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Klasik ve yeni yönetim yaklaşımlarının öğrenilmesi, modern organizasyonlarda yönetim, Organizasyonun kültürünün öğrenilmesi, yönetimin rolü, algı ve iletişim, gruplar ve takımlar, liderlik ve organizasyon teorisi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Hakan GÜNGÖR
Öğrenme Çıktıları
1Yönetim ve organizasyonla ilgili temel kavramları anlayabilmek.
2Yönetim çeşitleri, yönetici özellikleri ve sorumlulukları, karar verme ve planlamanın temelleri ile ilgili bilgi sahibi olmak.
3Organizasyon çeşitleri, yatay ve dikey organizasyonlar, ast-üst ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmak.
4İnsan kaynakları yönetimi ve grup yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.
5Bilgi yönetimi, iletişim yönetimi ve bir organizasyonun kontrolü için gereken aksiyonlar hakkında bilgi sahibi olmak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
İnsanlar ve organizasyonlar, Kişisel farklılıklar ve çeşitlilik, Organizasyon gelişimi, kültürü ve değişimi, algı ve iletişim, iş motivasyonu ve iş tatmini, çalışma grupları ve takımlar, organizasyon yapısı ve dizaynı, yönetimin rolü ve doğası, organizasyonel strateji, etik ve sorumluluklar, organizasyonel kontrol ve güç, organizasyonlarda liderlik, organizasyonlarda kalite kontrolü, organizasyon teorisi ve dizaynı, organizasyonlarda iletişim.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş
2Yöneticiler ve Yönetim
3Yönetim Ortamı
4Karar vermenin temelleri
5Planlamanın Temelleri
6Organizasyon yapısı
7Yatay ve Dikey Organizasyonlar
8İnsan Kaynakları Yönetimi
9Bireysel Davranışın Temelleri
10Grupları Anlamak ve Takım Çalışmasını Yönetmek
11Çalışanları Motive Etmek ve Ödüllendirmek
12İletişim ve Bilgiyi Yönetmek
13Kontrolün Temelleri
14Ders tekrarı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım8756
Bireysel Çalışma8864
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ143 4 4 
ÖÇ24 3    
ÖÇ3434  4 
ÖÇ44 4 4  
ÖÇ54 4  4 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr