Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
183321001102DAVRANIŞ BİLİMLERİZorunlu113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Davranış Bilimleri dersinin amacı insan davranışının psikolojik ve sosyolojik yönleri, küçük gruplarda bireylerarası etkileşimler ve bu özelliklerin iş yaşamına etkileri gibi konuları incelenmektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Hakan IRAK
Öğrenme Çıktıları
1Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramları ve yaklaşımları tanımlar
2Algılama, atfetme, öğrenme süreçlerini ve hatalarını ifade eder.
3Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramları ve yaklaşımları tanımlar.
4Algılama, atfetme, öğrenme süreçlerini ve hatalarını ifade eder.
5İhtiyaçlar ve motivasyon ile ilgili teorik yaklaşımları tanır.
6İletişim, çatışma ve stres yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.
7
8
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Davranış Bilimlerine Giriş, Davranış Bilimlerinin Temel Kavramları, Kültür, Gelişim Ve Öğrenme, Algılama, Kişilik Ve Benlik, Tutum Ve Önyargı, İletişim, Uyum Sorunları Ve Motivasyon, Zaman Yönetimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Davranış Bilimlerine Giriş
2Davranış Bilimlerinin Temel Kavramları
3Kültür Kavramı, Özellikleri, ve Fonksiyonları
4Kültür, Sosyalleşme ve Sosyal Etki
5Kişilik ve Davranış
6Tutumlar ve Önyargı
7İletişim
8Sağlıklı İletişimi Etkileyen Temel Faktörler , Ekip Çalışması ve Önemi (Örnek Olay İnceleme)
9Sağlıklı İletişimi Etkileyen Temel Faktörler , Ekip Çalışması ve Önemi (Örnek Olay İnceleme)
10Öğrenme-Algılama, Sorun Çözme Becerileri (Örnek Olay İnceleme)
11Uyum Sorunları ve Savunma Mekanizmaları, Kızgınlık ve Öfke Kontrolü (Örnek Olay İnceleme)
12Kaygı ve Türleri
13Final
14
15
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
"Davranış Bilimleri" Prof.Dr. Feyzullah Eroğlu, Beta Yayıncılık, Genişletilmiş 9. Baskı, 2009, İstanbul. "Davranış Bilimleri" Yrd. Doç.Dr. Metin İşçi, Der Yayınları, 2. Basım, İstanbul, 2007. "Davranış Bilimleri", A. Can Baysal, Erdal Tekarslan, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Ens. Yayını, 1097, İstanbul. "Davranış Bilimleri", Doç.Dr. Salih Güney, Nobel Yayın Dağıtım, 4. Baskı,2008, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1  2    
ÖÇ2   3   
ÖÇ3    3  
ÖÇ4     3 
ÖÇ5  3    
ÖÇ6   3   
ÖÇ7    2  
ÖÇ8     2 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr