Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
183321004111İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİSeçmeli242
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İş sağlığı ve güvenliği alanında temel teorik bilgilerin, mevzuatta bulunan temel yükümlülüklerin; bilhassa sağlık alanında ünvanıyla çalışacak olan Sağlık Hizmetleri MYO mezunu teknikerlerin görev yetki ve sorumluluklarının öğretilmesi. Başta hastanelerde, sağlık bakım hizmetleri ve diğer iş yerlerinde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları, nedenleri, sonuçları ve önlenmesiyle ilgili bilgilerin verilmesi ile ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını kavratmak. İş sağlığı ve güvenliği konusunu ve uygulama alanını kapsamlı olarak öğrenmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Bahri GÜR
Öğrenme Çıktıları
1İş sağlığı alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak sorunları tanımlama, analiz etme, çözüm önerileri geliştirme ve ekip çalışması yapma
2İş yerinde üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olma
3İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olma
4İş sağlığına ve güvenliğine yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olma.
5Acil durumlarda ilk yardım müdahalesi yapabilecek yetkinlikte olma.
6İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izleyebilmek.
7İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak.
8Ergonominin (İşçi ve işyeri yeri koşullarının işçi sağlığına etkisi) kavranması
9 Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemlerinin belirtilip kavranması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Derse devam zorunluluğu (Asgari %70) Belirtilen kaynaklardan derse hazırlıklı gelmek. Ders ile ilgili istenilen kaynakları temin etmek.
Dersin İçeriği
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi, İş Hukuku, Fiziksel, Biyolojik, Kimyasal ve Psikososyal Risk Etmenleri, Ergonomi, Acil Durum Planlar, Güvenlik Kültürü, Ekranlı Araçlarda İSG, İş Kazaları, Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma, Risk Değerlendirme, Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Elektrikli Aletlerde İSG, İlk yardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, Uyarı Levhaları, Ulusal ve uluslararası standartlar, iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri, sonuçları ve önlenmesi ile ilgili temel bilgiler, İSG alanında mevzuatımızda bulunan temel düzenlemeler, İSG Yönetim Sistemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi,Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
2İş Hukuku,Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
3Fiziksel Risk Etmenleri,Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
4İSG Yönetim Sistemleri.Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
5Kimyasal Risk Etmenleri,Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
6Biyolojik Risk Etmenleri,Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
7Psikososyal Risk Etmenleri,Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
8Ara sınav
9Ergonomi, Ekranlı Araçlarda İSG,Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
10Acil Durum Planlar, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İlk yardım kuralları,Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
11İş Kazaları, Kaza oluşumu ve çeşitleri, Elektrikli Aletlerde İSG, iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri, sonuçları ve önlenmesi ile ilgili temel bilgiler,Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
12Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
13Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma,Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
14Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, Uyarı Levhaları, Ulusal ve uluslararası standartlar, Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-İş Sağlığı ve Güvenliği, Atatürk Üniversitesi Yayınları, -
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Performans212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)63
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ13      
ÖÇ23      
ÖÇ33      
ÖÇ43      
ÖÇ53      
ÖÇ64      
ÖÇ74      
ÖÇ84      
ÖÇ93      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr