Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
213300004106FİNANSAL YÖNETİMSeçmeli245
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin finansal analiz ve yorum yapması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturer Ayhan TOPAL
Öğrenme Çıktıları
1Firmanın amacını belirleyebilecektir
2Finansal yönetim ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi kurabilecektir.
3 Oran analizi yapabilecektir.
4 Fon akım analizi yapabilecektir.
5Diğer analiz tekniklerini kullanabilecektir.
6Finansal planları hazırlayabilecektir.
7Finansal planları türlerine ayırabilecektir.
8Çalışma sermayesini yönetebilecektir.
9Nakit ve nakit benzerlerini yönetebilecektir.
10Alacak ve stokları yönetebilecektir.
11Uygun finansal yapıyı oluşturabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. FİNANSAL YÖNETİM 2.FİNANSAL YÖNETİM VE DİĞER DİSİPLİNLER 3. ORAN ANALİZİ TEKNİĞİ 4. FON AKIM ANALİZİ 5. DİĞER ANALİZ TEKNİKLERİ 6.FİNANSAL PLANLARI HAZIRLAMAK 7.FİNANSAL PLAN TÜRLERİ 8. ÇALIŞMA SERMAYESİ 9. NAKİT VE BENZERİ VARLIKLAR YÖNETİMİ 10. ALACAK VE STOK YÖNETİMİ 11. FİNANSAL YAPI
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Finansal yönetim fonksiyonları ve finansal kararlarX
2Finansal yönetim ve diğer disiplinler X
3Oran analizi tekniğiX
4Fon akım analiziX
5Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği,Statik analiz X
6Finansal planlama,Finansal planlama araçları X
7Finansal planların hazırlanmasında yöntemlerX
8Normal finansal planlar,Olağanüstü finansal plan X
9Çalışma sermayesi analizi,yatırım politikaları X
10Çalışma sermayesinin finansmanıX
11Nakit yönetimiX
12Alacakların yönetimi,Kredili satış politikasıX
13Stok yönetimi,Kısa ve uzun vadeli fon kaynakları X
14Oto finansman,Fon kaynaklarının maliyetiX
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr.Ali CEYLAN, Finansal Yönetim, Ekin Kitabevi Prof. Dr.Nurhan AYDIN,Yrd.Doç.Dr. Mehmet BAŞAR, Yrd.Doç.Dr. Metin COŞKUN, Finansal Yönetim, Genç Copy Center
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14570
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)146
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1       
ÖÇ2       
ÖÇ3       
ÖÇ4       
ÖÇ5       
ÖÇ6       
ÖÇ7       
ÖÇ8       
ÖÇ9       
ÖÇ10       
ÖÇ11       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr