Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
183321001106SUÇ SOSYOLOJİSİSeçmeli112
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Suçbilim, bilimsel olarak suç ve sapkın davranışlar ile ilgilenir. Suçu ve sapkın davranışları tarihsel ve teorik bir çerçeveye yerleştirerek su gibi sorulara cevap arar: İnsanlar neden suç işler? Suçlu davranışının sosyal sebepleri ve sonuçları nelerdir? Farklı toplumlarda ne tür suç tipolojileri gözlemleyebiliriz? Bu derste, benzer soruların cevapları suçbilim teorileri çerçevesinde, sosyal sınıf, yas, ırk, etnisite, toplumsal cinsiyet, şiddet, siyasi ve organize suçlar kategorileri vurgulanarak araştırılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Mehmet KURT
Öğrenme Çıktıları
1Suç sosyolojisi alanındaki literatürü bilir, bunlara eleştirel yaklaşır
2Türkiye?de ve dünyada mevcut durumu analiz eder
3Suç sosyolojisi konusundaki bilgisini raporlaştırır ve aktarır
4Suç sosyolojisi kapsamına giren güncel sorunlara ilişkin araştırma tasarlar, uygular ve raporlaştırır
5Konuya ilişkin çözüm önerileri geliştirir ve pratiğe geçirilmesine katkıda bulunur
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Suçun tanımları Suça ilişkin kuramsal yaklaşımlar Türkiye?de ve dünyada suç Alandaki mevcut politikalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel giriş. Suç ve sapma ve kriminoloji kavramlarının tanımları. Suçun unsurları.
2Suçlu davranışın ölçülmesi ve suç oranlarının hesaplanması Suçlu davranışın açıklanması: 1.Suçlu davranışın bireysel teorileri, A.Klasik ekol, B.Neo klasik ekol C.Pozitif
3Psikolojik ve biyolojik ve sosyolojik teoriler Sosyal yapı teorileri,(Fonksiyonalist, Gerilim, Sosyal Ekoloji teorileri)
4Sosyal Öğrenme ve Davranış Teorileri, Ayırıcı Birleşimler Teorisi ve Ayırıcı Fırsat Teorisi.
5Kontrol Teorileri ve Etiketleme Teorileri
6Çocuk Suçluluğu?nun nedenleri, çeşitleri, Türkiye?de ve diğer ülkelerde dağılımları
7Kadın suçluluğu. Nedenleri, Türleri. Türkiye?de ve diğer ülkelerdeki dağılımları.
8Aile içi şiddet. Nedenleri.Fail profilleri.Ülkemizde ve diğer ülkelerdeki dağılımları.
9Mala Karşı Suçlar. Nedenleri. Türleri.Fail profilleri.Ülkemizde ve diğer ülkelerdeki dağılım
10Cinsel suçlar ve bu bağlamda kadın ticareti. Yasadışı insan kaçakçılığı
11Cana karşı suçlar. Adam Öldürme,yaralama ve öldürmeye teşebbüs
12Seri cinayetler. Toplu Katliamlar, Nedenler ,Türkiye?de ve diğer ülkelerdeki dağılımı
13Organize suçlar Nedenler Türkiye?de ve diğer ülkelerdeki dağılımı
14Terörizm. Neden Türkiye?de ve diğer ülkelerdeki dağılımı
15Cana karşı suçlar. Adam Öldürme,yaralama ve öldürmeye teşebbüs
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz212
Derse Katılım10110
Örnek Vaka İncelemesi111
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5420
Quiz için Bireysel Çalışma515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1       
ÖÇ2       
ÖÇ3       
ÖÇ44344544
ÖÇ5       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr