Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
193321001107SİVİL SAVUNMA,KRİZ YÖNETİMİ VE PLANLAMASeçmeli113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Doğal Afetler karşısında gerekli mudahaleyi öğrenme ve gerekli önlemleri alabilme
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mehmet KURT
Öğrenme Çıktıları
1Güvenlik mevzuatında yer alan hukuki düzenlemeleri anlama, anlatma, yorumlama bilgi ve becerisine sahip olmak - Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma - Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; güvenlik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olma
2Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme - Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetebilme - Girişimcilik becerisine sahip olma
3Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma - Güvenlik sistemi uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi
4Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme - Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme - Görsel algılama ve değerlendirme yetisi yanında estetik duyarlılığa sahip olabilmek - Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
5Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanma - Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kriz yötemini anlayabilmek, Doğal afelir öğrenme ve alınması gereken tedbirleri öğrenme, Sivil savunma faliyetlerini öğrenme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kriz ve Kriz yönetimi, Kriz değerlendirilmesi, Dünyadaki Kriz yönetimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
2Kriz durumunda alınacak önlemler ve kriz yönetim sürecinin öğrenilmesi, Planlamanın öneminin öğrenilmesi
3Sivil sanuma Tarihçesini ve sivil savunma kanunu öğrenmek
4Sivil Savunmanın Tariteki teşkilat yapısını öğrenmek
5Acil Müdahale gerektirene toplumsal felaket durumlarının öğrenilmesi
6Deprem den önce alınması gerekenler ve deprem esnasında özel güvenlik görevlilerinin görevlerinin öğrenilmesi
7Sel felaketi olmadan önce alınması gereken tedbirleri ve sel esnasında yapılması gerekenlerin öğrenilmesi
8Çığ Felaketine karşı alınması gereken tedbirlerin öğrenilmesi
9Yanğın felaketinde yapılması gerekenlerin öğrenilmesi
10Yanğın müdahale esasları hakkında bilgi sahibi olmaları, özel güvenlik görevlilerinin yanğına doğru mudahale etmesinin öğrenilmesi
11Sivil Savunmada Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Hizmetlerinin öğrenilmesi
12Hava Saldırısı ihtimali olan Sarı İkazı da yapılması gerekenlerin öğrenilmesi,
13Hava Saldırı Tehlisesi ihtimali olan Kırmızı İkazı da yapılması gerekenlerin öğrenilmesi,
14KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) Saldırı Tehlikesi Siyah Alarm bilgileri ve bu saldırı da neler yapılması gerektiğinin öğrenilmesi
15Sığınak ve Sığınakta Neler bulunması gerektiğini, sığınağın içerisine neler konulması gerektiğinin ve sığınak çeşitlerinin öğrenilmesi
16Sivil Savunmada sivil hakl tarafından alınması gereken tedbirlerin ve neler yapmaları gerektiği hakkında bilgi sahibi olmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AFAD sitesinin Eğitim Dersleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ14232345
ÖÇ24232335
ÖÇ32232435
ÖÇ42333435
ÖÇ53335435
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr