Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
193321004104KALABALIK YÖNETİMİZorunlu243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
sosyal psikoloji disiplininde kitle davranışına ilişkin olarak sosyal kimlik yaklaşımının, tarihsel bir bağlamda kuramsalolarak nasıl bir anlayış değişikliği yarattığını gösterme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Mehmet KURT
Öğrenme Çıktıları
1KİTLENİN PSİKOLOJİSİ YA DA SOSYAL PSİKOLOJİNİN KİTLEDE YENİ BİR ANLAYIŞI
2KİTLE PSİKOLOJİSİNİN KISA BİR TARİHİ
3SOSYAL KİMLİK YAKLAŞIMI
4Kitleye İlişkin Geliştirilmiş Sosyal Kimlik Modeli
5Toplumsal Olaylar ve Müdahale esasları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
sosyal psikolojik kitle çalışmalarının -kuramsal açıdan- tarihi serüveni, iki farklı düşünce geleneğinin belirlediği çizgi üzerinden izlenebilmesi ve Psiko-Sosyal öğelerden kaynaklanan sorunlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Toplum psikolojisi ve empati
2Sosyal psikolojinin gelişimi (Geçmişten günümüze)
3Toplum psikoloji araştırmalarında yöntem ve örnekler
4Sosyal etki ve uyma
5Tutumlar
6Tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar
7Ara sınav
8İletişimin özellikleri, ortam ve kültürün özellikleri
9Sosyal biliş (Sosyal algı)
10Grup yapısı ve dinamiği
11Sosyalleşme ve sosyal gelişim
12Kültür ve benlik
13Toplumsal olaylara Müdahale Yöntemleri
14Öfkeyi Kontol etme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım10110
Bireysel Çalışma10550
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10110
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)93
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1       
ÖÇ2       
ÖÇ3       
ÖÇ45555555
ÖÇ5       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr