Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
193321003107TOPLUM PSİKOLOJİSİSeçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
sosyal psikoloji disiplininde kitle davranışına ilişkin olarak sosyal kimlik yaklaşımının, tarihsel bir bağlamda kuramsalolarak nasıl bir anlayış değişikliği yarattığını gösterme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mehmet KURT
Öğrenme Çıktıları
1KİTLENİN PSİKOLOJİSİ YA DA SOSYAL PSİKOLOJİNİN KİTLEDE YENİ BİR ANLAYIŞI
2KİTLE PSİKOLOJİSİNİN KISA BİR TARİHİ
3SOSYAL KİMLİK YAKLAŞIMI
4Kitleye İlişkin Geliştirilmiş Sosyal Kimlik Modeli
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Sosyal psikolojik kitle çalışmalarının -kuramsal açıdan- tarihi serüveni, iki farklı düşünce geleneğinin belirlediği çizgi üzerinden izlenebilmesi ve Psiko-Sosyal öğelerden kaynaklanan sorunlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Toplum psikolojisi ve empati
2Sosyal psikolojinin gelişimi (Geçmişten günümüze)
3Toplum psikoloji araştırmalarında yöntem ve örnekler
4Sosyal etki ve uyma
5TOPLUM PSİKOLOJİSİ KAVRAMI
6Toplum ve toplumsal yapı, toplumsallaşma, kültür, kişilik, toplumsal gruplar,
7Birey ve gelişimi, güdüler ve duygular, duyum, algı, tepkisel ve edimsel koşullanmalar yardımı ile öğrenme,
8Bilişsel öğrenme, bellek ve öğrenme stratejileri, sosyal etki ve uyma, iletişim ve propaganda, kişilik ve savunma mekanizmaları,
9Tutumlar, kişi- grup tanımları, büyük ve küçük gruplar,
10Örgütlü örgütsüz gruplar, grup davranışları, liderlik,
11Saldırganlık, bireysel düşünce ve davranışların toplumun düşünce ve davranışlarına olan etkileri
12Toplumun düşünce ve davranışlarının birey üzerindeki etkileri.
13Grup yapısı ve dinamiği
14Sosyalleşme ve sosyal gelişim
15Değerlendirme ve Final Sınavları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz111
Derse Katılım818
Uygulama/Pratik326
Rol Oynama / Dramatize Etme3412
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8216
Quiz için Bireysel Çalışma326
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)61
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ15444555
ÖÇ25444555
ÖÇ35444555
ÖÇ45444555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr