Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
183321004109ADLİ BİLİMLER VE OLAY YERİ KORUMA İNCELEMESeçmeli243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
öğrencilerin Adili birimleri ve Mahkemeler ve yüksek yargıyı öğrenir, suçun ve suçluluğun sebeplerini, ortaya çıkış şekillerini öğrenerek bunların önlenmesi ve kontrolü üzerine teorik ve deneysel bilgileri almalarıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Mehmet KURT
Öğrenme Çıktıları
1Adli ve İdari yargılama Yüksek Mahkemeler ve başvuru şekillerini öğrenir.
2Olay yerine intikal eden ekip ve devriyelerin görevlerini öğrenir,
3Kriminolojiyi tanımlar. Kriminolojik araştırma metodlarını yorumlar.
4Suçta siyah sayılan ve nedenleri konusunu tetkik eder.
5Olaylara müdahale ve kimlerin yakalanması, olay yerinde bulunan iz ve delillerin korunması, nelerin delil olabileceği öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
suçlara göre bakan mahkemeler, idari yarığı yüksek yargı ve başvurular. Kriminoloji dersi kapsamında suç, suçlu, suçluluk, mağdur ve sosyal kontrol organları ele alınacaktır. Bu amaçla, yetişkin suçluluğu, genç suçluluğu ve sosyal sapma üzerinde durulacaktır. Bunun yanı sıra olumsuz sosyal davranışlar olan uyuşturucu ve alkol kullanımı, işsizlik, evsizlik, fahişelik gibi sosyal sorunlar ve suç mağduru öğretisi olan viktimoloji konularının kriminoloji içerisindeki yeri tartışılacaktır. Böylelikle ülkedeki suç olgusunu saptama ve bununla başa çıkma yöntemleri oluşturma konusunda bilgiler verilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1adli bilimler alanına giren konularda bilgi sahibi olunması
2suçun işlendiği olay yerinin incelenmesi
3delillerin önemi ve delil olabilecek bulgular
4delil toplanmasında uyulması gereken kurallar
5olay yeri uzmanları ve özel güvenlik görevlilerinin olay yerinin korunması
6delillerin toplanmasına ilişkin görev ve yetkilerinin öğrenilmesidir
7Olaya müdahale açısından kimlerin yakalanması ve kimlerin tanık olabileceğinden kimliklerinin belirlenmesi
8iz ve delillerin kaybolmaması için gerekli tedbirlerin nasıl alınacağı
9hangi verilerin iz ve delil olarak toplanabileceği konularının kavranması
10Kriminoloji kavramı, Kriminolojinin konusu
11Kriminolojinin görevi, Kriminolojinin tarihçesi
12Kriminolojinin diğer bilim dallarıyla ilişkisi
131. Derece Mahkemeler ve Yüksek Yargı yollarına başvuru silsilesi
14Olay yeri korumada dikkat edilmesi gereken hususlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım5210
Soru-Yanıt8216
Bireysel Çalışma8324
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5315
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8324
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)91
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ15555555
ÖÇ25555555
ÖÇ35555555
ÖÇ45555555
ÖÇ55555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr