Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
183321002100OZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARIZorunlu123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
5188 sayılı yasada yer alan adli ve idari suçlar, özel güvenlik görevlilerinin hakları, insan hakları ve milletler arası sözleşmelerin özel güvenlik yetkileri açısından değerlendirilmesi, Kişi koruma nasıl yapılır, kişi korumanın kavranması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturer. See. Contact Mehmet directly
Öğrenme Çıktıları
15188 sayılı kanunu yorumlayabilecektir.
2Özel güvenlik hizmetine bağlı hak, yetki ve sorumluluklarını açıklayabilecektir.
3Sahip olduğu hak ve yetkileri somut olaylara uygulayabilecektir.
4Özel güvenliğin genel kollukla olan işbirliğini analiz edebilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
5188 sayılı yasada yer alan adli ve idari suçlar, özel güvenlik görevlilerinin hakları, insan hakları ve milletler arası sözleşmelerin özel güvenlik yetkileri açısından değerlendirilmesi ve Kişi koruma konusunda yeterli bilgi sahibi olma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Özel Güvenlik Hukukunun Kaynakları
2Özel Güvenlik Hukukunun Temel Kavramları
3Özel Güvenlik-Genel Kolluk İlişkisi
4Kolluk Personel ve Makamları
5Özel Güvenlikten Yararlanabilme Şartları
6Özel Güvenlik Hizmetinden Yararlanma Usulleri
7Özel Güvenlik Şirketleri
8 Özel güvenlik hizmetlerinin özellikleri
9 Özel güvenlik birimlerinin kurulması
10Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri
11 Özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı yasadan kaynaklanan yetkileri
12Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkilerinin Sınırları
13Özel Güvenliğin Denetimi
14Özel Güvenlik Faaliyetlerinin Yürütülmesinden Doğan Zararların Tazmini
15 Özel güvenlik görevlisinin işlem ve eylemlerinden doğan sorumluluk
16Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri ile bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi Tarafından üretilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri ve Maddeleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
5188 sayılı Kanun
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım5525
Soru-Yanıt5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8216
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ155  445
ÖÇ255  445
ÖÇ355  445
ÖÇ455  445
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr