Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
213300004126PAZARLAMA YÖNETİMİSeçmeli245
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Pazarlamaya ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yönetilmesi konusunda gerekli olan bilgi donanımının kazandırılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Murat YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1 Müşteri, rakip ve diğer çevre unsurlarını örneklerle açıklayabilmeli
2 İşletmeler için gerekli olan pazarlama stratejilerini açıklayabilmeli
3Pazarlama odaklı bakış açısı ile işletme yönetimi sürecini açıklayabilmeli
4İşletmelerin temel pazarlama yapılarını ve aralarındaki ilişkileri gösterebilmeli
5 Pazarlama yönetimi sürecindeki etik ve etik dışı davranışları ayırt edebilmeli
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Pazarlamanın tanımı gelişimi ve pazarlama ilkeleri, pazarlama karması ve pazarlama stratejileri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 Pazarlama Yönetim Süreci, Stratejik Planlama ve Pazarlama Planlaması
2Durum ve Rekabet Analizleri
3 Portföy Matrisleri ve Analizi
4Büyüme Stratejileri
5Rekabet ve Konumlandırma Stratejileri
6Yeni Pazarlara Giriş Stratejileri
7 Büyüyen Pazarlarda Pazarlama Stratejileri
8Ara sınav
9Gerileyen Pazarlar ve Kriz Dönemi Pazarlama Stratejileri
10 Pazar Konumuna Göre Pazarlama Stratejileri
11 Pazarlama Bilgi ve Araştırma Sistemi
12 Pazarlama Örgütlenmeleri, Pazarlamada Kontrol Ve Pazarlama Performansının Değerlendirilmesi
13 Pazarlamada Etik
14final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Aytuğ, Semra; Özgüven, Nihan (2011) Pazarlama Yönetimi, Detay Yayıncılık, İzmir. 2-Tek, Ö. Baybars; Özgül, Engin (2005) Modern Pazarlama İlkeleri: Uygulamalı Yönetimsel Yaklaşım, Birleşik Matbaacılık İzmir. 3- (Ed) Torlak, Ömer; Altunışık, Remzi (2009) Pazarlama Stratejileri, Beta Basım AŞ., İstanbul. 4- Korkmaz Sezer vd. (2009) Pazarlama, Kavramlar, İlkeler, Kararlar, Siyasal Kitabevi, Ankara. 5- Yükselen Cemal (2010) Pazarlama, İlkeler, Yönetim, Örnek Olaylar, Detay Yayıncılık, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım12336
Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)144
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1       
ÖÇ2       
ÖÇ3       
ÖÇ4       
ÖÇ5       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr