Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
213300004100MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİSeçmeli2430
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Yaşlı bireylerin bütüncül yaklaşımla bakımında, temel kavram ve ilkeleri açıklama ve bunlarla ilgili teknik ve yöntemleri uygulama becerisi kazanmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr Gör Mesut ORUÇ
Öğrenme Çıktıları
1Dönemlik Staj uygulaması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sağlıklı hastane ortamı, Yaşam süreci, aile ve aile türleri, insanın gelişimsel dönemleri, Yaşlıda görme problemleri ve bakım, Yaşlıda işitme problemleri ve bakım, Yaşlılarda düşmeler, kırıklar ve önlenmesi, Yaşlı suistimali ve yaşlıda iyatrojenik problemler, Kırılgan yaşlı, Seminer çalışması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dönemlik staj uygulaması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Her ders için hoca tarafından hazırlanan ders sunumları ve ilgili kitaplar Diğer Kaynaklar: - Akça A F.Temel Hemşirelik Kavramlar,İlkeler,Uygulamalar. İstanbul:Medikal Yayıncılık,2008. - Arıoğlu S. Geriatri ve Gerontoloji. Ankara: MN Medikal&Nobel Tıp Kitap Sarayı, 2006. - Karadakovan A, Aslan FE, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Ankara: Nobel Kitabevi, 2010 - Kutsal YG. Temel Geriatri. Ankara: Güneş Kitabevleri, 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Sözlü Sınav130
TOPLAM30
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri30
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri70
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Sözlü Sınav1900900
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)900
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ15555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr