Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Güzel Sanatlar Fakültesi - Resim - ResimProgram Tanımları
Kuruluş
2019/2020 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci kabul eden bölümüz Doğu Anadolu Bölgesi içinde hızla artan eğitim kalitesi ile saygın bir yer edinmiştir. Modern eğitim anlayışı ile yenilikçi ve özgün bakışı ile kaliteli ve nitelikli bir eğitimin adresi olma yolunda hızla ilerlemektedir.
Kazanılan Derece
Bu bölümden mezun olan öğrenciler ResimLisans derecesine sahip olurlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu bölüme kabul koşulları ayrı yönetmelikle düzenlenmekle birlikte, kayıt ve kabul koşullarında en önemli kriter, öğrencinin özel yetenek sınavında başarılı olmasıdır
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen eğitim kurumlarından öğrenci kabul edilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan öğrenciler lisans derecesi almak üzere kabul edilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencilerin resim bölümüne kayıt yaptırabilmeleri için, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavın I. aşamasında başarılı olmaları ve daha sonra yapılacak özel yetenek sınavını başarmaları gerekmektedir.
Program Profili
Çağdaş anlayış ekseninde bir eğitim programını benimsemiş olan Resim bölümü, öğrencilerinin üretken ve yaratıcı güçlerini arttırmak için, bir yandan uygulamalı derslerle disiplinli bir gözlem yoluyla nesneler arasında ilişkileri yorumlama, kavram yaratma, ifade etme aracını seçme becerilerini geliştirmeyi, diğer yandan kuramsal derslerle entelektüel seviyesini yükselterek ülkemizin ihtiyacı olan sanatçı bireyleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Resim Bölümü Lisans eğitiminden mezun olan öğrenciler serbest sanatçı, üniversitelerin ilgili sahalarında akademisyen, özel sektörde tasarımcı, müzelerde, vakıflar bölge müdürlüklerinde ve Kültür müdürlüklerinde araştırmacı olarak meslek yaşamlarına devam etmektedirler. Ayrıca eğitim fakültelerinden alınan formasyon ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda da istihdam olanakları vardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dosya İnceleme-Yeterlik sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar vize ve finaller olarak uygulanmakta olup; uygulama, sunum, proje, protfolyo oluşturma ve kuramsal bilgi sunumu şeklinde yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Resim Bölümü 8 yarıyıl içinde, programdaki toplam 240 kredilik dersi başararak mezun olur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, Mediko Sosyal Binası Zemin Kat IĞDIR/ Merkez gsf@igdir.edu.tr +90 - 476 - 223 0052
Bölüm Olanakları
3 Uygulama Atölyesi, 2 Teorik Sınıf, 1 Konferans Salonu ve 1 Sunum odası bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2-Sanat kuramları ve eleştirisi farkındalığı
3-Sanatın evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
4-Sanatsal sorunları belirleme, tanımlama ve çözümleme becerisi
5- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
6- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
7- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
8-Sanatsal Proje üretme ve uygulama becerisi
9-Resim tekniklerini kullanabilme becerisi
10- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
11-Resim malzemelerini ve tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisi.
12- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
13- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
14- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
15- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
16-Görme-gözlem, çözümleme becerisi
17- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
18- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
19- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
20- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
21- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
22- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
23- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
24-Sanat ve tasarım projeleri uygulama becerisi

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
111123333333333333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 19080100102 DESEN - I Zorunlu 2 2 0 6
3 19080100104 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
4 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
5 19080100101 PERSPEKTİF - I Zorunlu 2 2 0 5
6 19080100103 SANAT KAVRAMLARI - I Zorunlu 2 0 0 3
7 19080100100 TEMEL SANAT EĞİTİMİ - I Zorunlu 4 2 0 6
8 9900000143 TÜRK DİLİ -I Zorunlu 2 0 0 0
9 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 6 0 29
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
2 19080100202 DESEN - II Zorunlu 2 2 0 6
3 19080100204 DİJİTAL OKUR YAZARLIK Zorunlu 2 0 0 3
4 19080100201 PERSPEKTİF- II Zorunlu 2 2 0 5
5 19080100203 SANAT KAVRAMLARI-II Zorunlu 2 0 0 3
6 19080100200 TEMEL SANAT EĞİTİMİ - II Zorunlu 4 2 0 0
7 9900000243 TÜRK DİLİ -II Zorunlu 2 0 0 0
8 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 6 0 19
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 19080100301 DENEYSEL SANAT ATÖLYE - I Zorunlu 2 2 0 6
2 19080100302 DESEN - III Zorunlu 2 2 0 6
3 19080100303 GENEL SANAT TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 3
4 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
5 19080100300 RESİM ATÖLYE - I Zorunlu 4 2 0 6
6 19080100305 SANAT ESERLERİ ANALİZİ - I Zorunlu 2 0 0 4
7 19080100304 SANAT FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
8 190801003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3. YARIYIL Seçmeli - - - 0
Toplam 14 6 0 28
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 19080100401 DENEYSEL SANAT ATÖLYE - II Zorunlu 2 2 0 6
2 19080100402 DESEN- IV Zorunlu 2 2 0 6
3 19080100403 GENEL SANAT TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 3
4 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
5 19080100400 RESİM ATÖLYE - II Zorunlu 4 2 0 6
6 19080100405 SANAT ESERLERİ ANALİZİ - II Zorunlu 2 0 0 4
7 190801004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4. YARIYIL Seçmeli - - - 0
8 20080100409 TÜRK SANATI Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 14 6 0 28
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 19080100502 DESEN - V Zorunlu 2 2 0 6
2 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
3 19080100500 RESİM ATÖLYE- III Zorunlu 4 2 0 6
4 190801005000 SEÇMELİ DERS GRUBU 5. YARIYIL Seçmeli - - - 0
Toplam 6 4 0 12
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 19080100602 DESEN- VI Zorunlu 2 2 0 6
2 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
3 19080100600 RESİM ATÖLYE - IV Zorunlu 4 2 0 6
4 190801006000 SEÇMELİ DERS GRUBU 6. YARIYIL Seçmeli - - - 0
Toplam 6 4 0 12
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
2 19080100700 RESİM ATÖLYE - V Zorunlu 4 2 0 6
3 190801007000 SEÇMELİ DERS GRUBU 7. YARIYIL Seçmeli - - - 0
Toplam 4 2 0 6
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
2 19080100800 RESİM ATÖLYE - VI Zorunlu 4 2 0 6
3 190801008000 SEÇMELİ DERS GRUBU 8. YARIYIL Seçmeli - - - 0
4 19080100808 SERGİ SUNUM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 6 2 0 6
 
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 3. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 19080100306 FOTOĞRAF - I Seçmeli 1 2 0 0
2 19080100307 BASKI TEKNİKLERİ - I Seçmeli 1 2 0 4
3 19080100308 HEYKEL - I Seçmeli 1 2 0 0
4 19080100310 ORTAM ODAKLI SANAT I Seçmeli 2 2 0 4
5 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 4. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 19080100406 FOTOĞRAF- II Seçmeli 1 2 0 0
2 19080100407 BASKI TEKNİKLERİ - II Seçmeli 1 2 0 4
3 19080100408 HEYKEL- II Seçmeli 1 2 0 0
4 19080100410 ORTAM ODAKLI SANAT II Seçmeli 2 2 0 4
5 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 5. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 19080100501 DENEYSEL SANAT ATÖLYE III Seçmeli 2 2 0 6
3 19080100503 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ - I Seçmeli 2 0 0 3
4 19080100504 DİSİPLİNLERARASI SANAT - I Seçmeli 2 2 0 5
5 19080100505 SERAMİK - I Seçmeli 1 2 0 0
6 19080100506 HEYKEL - III Seçmeli 1 2 0 0
7 19080100508 GRAFİK - I Seçmeli 1 2 0 0
8 19080100510 ORTAM ODAKLI SANAT III Seçmeli 2 2 0 4
9 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
10 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 6. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 19080100601 DENEYSEL SANAT ATÖLYE - IV Seçmeli 2 2 0 6
2 19080100603 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ - II Seçmeli 2 0 0 3
3 19080100604 DİSİPLİNLERARASI SANAT - II Seçmeli 2 2 0 0
4 19080100605 SERAMİK- II Seçmeli 1 2 0 0
5 19080100606 HEYKEL- IV Seçmeli 1 2 0 0
6 19080100608 GRAFİK - II Seçmeli 1 2 0 0
7 19080100610 ORTAM ODAKLI SANAT IV Seçmeli 2 2 0 4
8 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
9 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
10 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 7. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 19080100701 DENEYSEL SANAT ATÖLYE - V Seçmeli 2 2 0 0
2 19080100702 DESEN - VII Seçmeli 2 2 0 6
3 19080100704 DİSİPLİNLERARASI SANAT- III Seçmeli 2 2 0 0
4 19080100705 İLERİ BASKI TEKNİKLERİ - I Seçmeli 1 2 0 0
5 19080100706 MÜZE VE GALERİ EĞİTİMİ - I Seçmeli 1 2 0 4
6 19080100707 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI- I Seçmeli 1 2 0 4
7 19080100708 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
8 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 8. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 19080100801 DENEYSEL SANAT ATÖLYE - VI Seçmeli 2 2 0 6
2 19080100802 DESEN - VIII Seçmeli 2 2 0 6
3 19080100804 DİSİPLİNLERARASI SANAT- IV Seçmeli 2 2 0 0
4 19080100805 İLERİ BASKI TEKNİKLERİ- II Seçmeli 1 2 0 0
5 19080100806 MÜZE VE GALERİ EĞİTİMİ - II Seçmeli 1 2 0 0
6 19080100807 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI- II Seçmeli 1 2 0 4
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr