Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
19080100500RESİM ATÖLYE- III Zorunlu356
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sanat kavramlarının ve plastik biçimlendirmenin temel ilkelerini görsel düşünme mantığı içinde kavratmak. Resmin plastik oluşum sürecinin izlenmesini ve tartışılmasını deneyimleyerek, imgelem gücü ve yaratıcılığa dayalı özgün anlatım dilleri geliştirmek ve güven duygusunu kazandırmak. Sanatın bir dönüştürme eylemi olarak da algılanmasını sağlamak. Estetik farkındalık yaratmak ve araştırıcı-sorgulayıcı kişilik geliştirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Sadık Arslan
Öğrenme Çıktıları
1Sanatın temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur, 2. Plastik biçimlendirmenin temel ilkelerini kavrar, 3. Doğayı ve çevreyi sorgulayıcı gözle görme ve gördüğünü aktarabilme becerisi kazanır, 4. Yüzey ve üç boyuta ilişkin temel becerileri edinir, 5. Plastik değerler arasında biçim ve anlam ilişkileri kurar, 6. Plastik değerleri ve öğeleri kompozisyon kurallarına göre uygular.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Dersin önkoşulu yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Sanatın temel kavramlarının araştırılması, sorgulanması ve tartışılması; Sanatsal dilin temel öğelerinin incelenmesi ve gerekli uygulamaların yapılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanımı, işleniş yöntemi ve derste gerekli malzemeler hakkında bilgi aktarımı. Dönemlik içerik ve uygulama bilgisi.Dersin tanımı, işleniş yöntemi ve derste gerekli malzemeler hakkında bilgi aktarımı. Dönemlik içerik ve uygulama bilgisi.
2Resim sanatının dönüşümü, dönemler hakkında öz bilgi. Malzeme, yüzey ve içeriğin dönüşümünün dönemlere ve sanata etkileriResim sanatının dönüşümü, dönemler hakkında öz bilgi. Malzeme, yüzey ve içeriğin dönüşümünün dönemlere ve sanata etkileri. Örnek çalışmalar üzerinden denemeler
3Resim sanatında uygulama yüzeyinin sanatın dönüşümüne katkısı duvar ve tuval uygulamaları arasındaki farklarFarklı boyut etkisinin resmin algısındaki yerine yönelik uygulamalar. Farklı boyutta uygulama denemeleri
4Ortaçağ ve Rönesans resim sanatında konu, teknik ve ifadenin resim sanatına etkisiOrtaçağ ve Rönesans resim sanatında konu, teknik ve ifadenin resim sanatına etkisi ve örnek uygulamalar
5Resim sanatında perspektif ve altın oran çözümlemeleriResim sanatında perspektif ve altın oran uygulamaları
6Resim sanatında perspektif ve altın oran çözümlemeleriResim sanatında perspektif ve altın oran uygulamaları
7Barok sanatta ışık ve renk çözümlemeleriBarok sanatta ışık ve renk çözümlemelerine uygun örnek denemeler
8Ara sınavAra sınav
9Barok sanatta kompozisyon çözümlemeleriBarok sanatta kompozisyon uygulama çalışmaları
10Barok ve sonrası dönemler kompozisyon uygulamaları. (Rokoko, Neoklasik Dönem vs.)Barok ve sonrası dönemler kompozisyon uygulamaları. (Rokoko, Neoklasik Dönem vs.)
11Natürmort uygulama örneklerinden kompozisyon çözümlemeleriSanat tarihsel örneklerle resimlerde konu ve tema kavramını tartışmak.
12Figüratif resimde mekan, obje ve ışık çözümlemeleriFigüratif resimde mekan, obje ve ışık uygulamaları
13Resim sanatınd öz, bağlam ve biçimlendirici unsurların kullanımına örneklerResim sanatınd öz, bağlam ve biçimlendirici unsurların kullanımına örnekler
14Resim sanatında iç mekan çözümlemeleriResim sanatında iç mekan uygulamaları
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gürer, L. (1990) Temel Tasarım. İstanbul: İTÜ Yayınları Denel B. (1981) Temel tasarım ve yaratıcılık. Ankara: ODTÜ Mim. Fak. Yayınları Saldıray S. (1979) Gözlemsel Çözümsel Yöntemle Yeni Düzen Yeni Biçim. İstanbul: İst.Dev. Güzel sanatlar Akademisi Yayınevi Arnheim R. (2004) Görsel düşünme. İstanbul: Metis yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Staj durumu yok.
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Uygulama/Pratik14684
Ev Ödevi81080
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)168
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr