Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
19080100304SANAT FELSEFESİ Zorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
ders sanat felsefesinin temel kavram ve problemlerini tanıtmayı, farklı estetik kuramları incelemeyi hedeflemektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi M. Sıddık TURAN
Öğrenme Çıktıları
11 Öğrenci sanat felsefesinin temel kavramlarını ve problemlerini öğrenecektir. 2 Öğrenci sanatın varlık ve bilgiyle ilişkisini değerlendirebilecektir. 3 Öğrenci estetik deneyimde alımlayıcı ve üreticinin rolünü kavrayacaktır. 4 Öğrenci çağdaş sanat kuramlarını ve bu kuramlara yapılan eleştirileri öğrenecektir. 5 Öğrenci sanatın toplumsal ve kurumsal boyutunu yorumlayabilecektir.
22 Öğrenci sanatın varlık ve bilgiyle ilişkisini değerlendirebilecektir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ön Koşulu Yoktur
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Derste sanatın bilgi ve varlık ile ilişkisi, sanatın alımlayıcı ve üretici açısından anlamı ve modern dönemde sanatı tanımlama çabaları üzerinde durulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sanat felsefenin problem alanı, sanat felsefesi ile estetik arasındaki ayrımlar-aynılıklar, sanat tarihi ve sanat formları.
2Sanat felsefenin problem alanı, sanat felsefesi ile estetik arasındaki ayrımlar-aynılıklar, sanat tarihi ve sanat formları.
3Temsil olarak sanat ve Taklit kuramları, Sanat Felsefesi
4Uzlaşımcı Resimsel Temsil Kuramı ve Yeni-Doğalcı Temsil kuramı ve farklı temsil türlerinin tartışılması, Sanat Felsefesi,
5Dışavurum olarak Sanat, Dışavurumcu sanat kuramları ve itirazlar, Sanat Felsefesi
6Dışavurumcu nitelikler sanat eserlerine nasıl atfedilir? Örnekleme ve Mecaz üzerine tartışmalar, Sanat Felsefesi
7Biçim olarak sanat, Biçimci kuramlar ve yöneltilen itirazlar, Sanat Felsefesi,
8ARA SINAV
9Farklı sanatsal biçim anlayışları, Biçim ve İşlev, Biçim ve Değerlendirme, Sanat Felsefesi
10Deneyim olarak sanat, Estetik deneyim kuramları ve itirazlar, Sanat Felsefesi,
11Estetik deneyim anlayışları, Sanat Felsefesi,
12Sanatın çağdaş tanımları: Kurumsal Sanat Kuramı, Sanat Felsefesi,
13Sanatın çağdaş tanımları: Tarihsel Kuram, Sanat Felsefesi
14Sanatın tanımını belirleme çabasının sorunları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Makale Kritik Etme150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Soru-Yanıt6530
Bireysel Çalışma4520
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2612
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2612
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)80
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ15555544                 
ÖÇ2                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr