Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
19080100403GENEL SANAT TARİHİ - II Zorunlu243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sanat Tarihi biliminin temel kavram ve terimlerinin öğrenilmesi, sanat tarihinin dönemlerini ve bu dönemlerde üretilen eserlerin incelenme yöntemlerinin öğrenilmesi, dünya ve Anadolu sanatının önemli örneklerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Abdül TEKİN
Öğrenme Çıktıları
1Sanat Tarihi literatürü ile ilgili temel kaynakların öğrenilmesi.
2Sanat Tarihi biliminin ne olduğu ve hangi konuları içerdiğinin öğrenilmesi.
3Dünya ve Anadolu sanat tarihi kronolojisinin öğrenilmesi.
4Anadolu Uygarlıklarının kültür ve sanat faaliyetlerinin öğrenilmesi.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sunum eşliğinde öğrenci katılımı ile gerçekleştirilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sanat Tarihinin inceleme alanı olarak heykel sanatı
2Heykel sanatı ile ilgili özel terim ve kavramlar ile bir heykelin incelenmesi
3Tarih öncesi çağlarda Anadolu
4Tarih öncesi çağlarda Anadolu
5İlkçağlarda Anadoluda kurulan uygarlıklar
6Hitit mimarlığının doğuşu, gelişimi ve önemli örnekleri
7Hitit kabartma ve heykel sanatı
8Ara Sınav
9Frig mimarlığı ve sanatı.
10Lidya mimarlığı ve sanatı.
11Urartu mimarlığı ve sanatı.
12Anadoluda Yunan - Roma Uygarlıkları, mimari ve sanatları.
13Anadoluda Yunan - Roma Uygarlıkları, mimari ve sanatları
14Anadolu Türk Sanatı kronolojisi ve temel bilgiler
15Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Adnan Turani, Dünya Sanatı Tarihi, İstanbul, 2000. Erwin Panofsky, İkonografi ve İkonoloji, (Çev. Engin Akyürek), İstanbul, 1995. Yusuf Boysal, Grek Klasik Devir Heykeltraşlığı, Ankara, 1967. C. W. Ceram, Tanrılar, Mezarlar ve Bilginler, (Türkçesi: Hayrullah Örs), İstanbul, 1999. C. W. Ceram, Tanrıların Vatanı Anadolu, (Türkçesi: Esat Mermi Erendor), İstanbul, 2002. Ekrem Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi, Ankara, 1998. Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 2000. Seton Lloyd, Türkiyenin Tarihi, (Çev. Ender Varinlioğlu), Ankara, 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi13226
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)97
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1333452343553432445352344
ÖÇ2425342433444553445433454
ÖÇ3334543444424524333344545
ÖÇ4442334445334444542444345
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr